Joi, 28 noiembrie 2013, Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea a găzduit în mod ireproşabil Întâlnirea greco-catolică internaţională organizată de Parohia Greco-Catolică Maghiară din Oradea cu sprijinul Asociaţiei „Sf. Hierotheos” din Máriapócs – celebrul loc de pelerinaj marian greco-catolic din Ungaria – şi al Centrului Comunitar „Sfânta Teodora” din Carei. Ocazia acestui eveniment a fost dată de renaşterea parohiei de limbă maghiară, după 65 de ani de la suprimare, dorinţa acesteia de a-şi reafirma existenţa dincolo de toate vicisitudinile istoriei.

Specificul acestei întâlniri deosebite a fost conferit de desfăşurarea ei în două limbi: română şi maghiară, manifestat deja în deschidere, prin slujirea în comun a Paraclisului Maicii Domnului.

Întâlnirea s-a bucurat de prezenţa unor importante personalităţi din ţară şi de peste hotare. Din rândul înaltelor feţe bisericeşti, în calitate de gazdă, Ps Virgil Bercea – Episcopul Greco-Catolic de Oradea, după cuvintele calde de întâmpinare a oaspeţilor, a ţinut să sublinieze că încă de la începutul activităţii sale pastorale şi-a propus reorganizarea parohiei de limbă maghiară, care a avut, asemenea parohiilor româneşti, până în 1948, propria sa biserică, dar în urma oprimării comuniste, a împărtăşit o soartă comună cu a întregii Biserici Greco-Catolice din România.

În continuare, PS Kocsis Fülöp – Episcopul Greco-Catolic de Hajdúdorog, a subliniat că, dincolo de limba noastră maternă, suntem cu toţii membrii egali ai familiei Domnului nostru, Isus Christos, uniţi în trăirea ritului nostru bizantin, după cum ne îndeamnă şi Scrisoarea Apostolică „Orientale Lumen”.

Mons. Fodor Jozsef – Vicarul general al Episcopiei Romano-Catolice din Oradea a dorit să ofere mulţimii de tineri prezenţi la întâlnire o mărturie despre condiţiile vieţii religioase în România controlată de comunişti. Astfel, ca tânăr preot, a fost rugat să oficieze în latină o Sf. Liturghie de pomenire pentru un prelat greco-catolic. La slujbă fiind prezenţi foarte mulţi greco-catolici (evident, în ilegalitate) tânărul preot a îndrăznit ca la sfârşit să se roage împreună cu credincioşii prezenţi un „Tatăl nostru” şi o „Bucură-te Marie” în limba română. Rezultatul a fost o anchetă care aproape că l-a costat suspendarea din preoţie. Părintele Fodor doar atât le-a replicat anchetatorilor: «În România este interzis cumva să te rogi „Tatăl nostru” în limba română?»

A urmat o serie de oficialităţi maghiare. Primul a fost Consulul General al Ungariei la Cluj-Napoca, Dl Magdó János care şi-a exprimat bucuria de a participa la un asemenea eveniment exemplar pentru bunele relaţii bilaterale.

În continuare, Dr. Szesztay Ádám, director general în cadrul Ministerului de Externe, a prezentat – într-o mini-conferinţă extrem de densă şi de profundă – viziunea guvernului despre o Europă a valorilor, care nu poate fi alta decât cea a valorilor creştine. Dacă UE n-a permis să se facă apel în propria Constituţie la rădăcinile creştine ale Europei, noua Constituţie a Ungariei deja în preambulul ei aşează bazele structurării întregii societăţi pe valorile creştine, pe apărarea familiei, a vieţii, a muncii şi identităţii naţionale şi culturale, aportul Bisericilor fiind unul fundamental. Iată de ce renaşterea unei comunităţi creştine cu o identitate proprie este un prilej de bucurie şi un mic semn de speranţă pentru o Europă a naţiunilor cu cetăţeni liberi şi demni.

Dr. Fedor Tibor, director general la Ministerul Resurselor Umane, a subliniat că statul se consideră responsabil în a acorda sprijin Bisericilor, comunităţilor parohiale din afara ţării, şi i-a mulţumit PS Virgil Bercea pentru deschiderea şi bunăvoinţa prin care a făcut posibilă derularea diverselor proiecte internaţionale pentru renovarea ori restaurarea lăcaşurilor de cult etc.

În încheierea alocuţiunilor oficialităţilor, d-l deputat Szabó Ödön a ţinut să salute auditoriul şi să sublinieze bunele relaţii pe care le întreţine UDMR cu cultele, inclusiv cu Biserica Greco-Catolică.

Conferinţa propriu-zisă a început cu expunerea Părintelui Dr. Janka György de la Institutul Teologic Greco-Catolic Sf. Atanasie din Nyiregyháza cu „Pagini din Istoria Greco-Catolicilor Bihoreni” [Trebuie să menţionăm că aproape jumătate din teritoriul Bihorului istoric este în prezent dincolo de graniţă]. Părintele profesor a vorbit despre situaţia regiunii de după eliberarea de sub turci, despre evenimentele care au condus la înfiinţarea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, străduinţa parohiilor maghiare pentru acceptarea limbii maghiare ca limbă liturgică, precum şi o scurtă istorie a înfiinţării Episcopiei Greco-Catolice de Hajdúdorog, la care au fost anexate şi un număr de parohii române, după cum un număr însemnat de parohii maghiare au rămas sub jurisdicţia Episcopiilor române din Partium şi Ardeal.

În continuare, Prof. Dr. Puskás Bernadett de la Institutul de Cultură Vizuală din Nyiregyháza a prezentat „Icoanele Colecţiei de Artă Eclezială Greco-Catolică” expuse la Palatul Episcopal din Nyiregyháza, relevând relativa unitate a artei ecleziale de pe teritoriul eparhiilor greco-catolice învecinate.

În final, „Corul Sf. Damian” al seminariştilor greco-catolici din Nyiregyháza a susţinut un mic concert,  împărtăşind pacea şi bucuria spirituală a Postului Crăciunului.

La Parohia Greco-Catolică Maghiară din Oradea, Sf. Liturghii sunt săvârşite – în Capela Seminarului Teologic – în a doua şi în ultima duminică a lunii, de la orele 16.00 – iarna, și de la orele 17.00 – vara. Toţi cei interesaţi sunt aşteptaţi cu drag!

 Pr. Cristian Vadas

Via: EGCO.RO

6_resize

10_resize

14_resize

20_resize