Cu binecuvântarea Eminenţei Sale, Cardinal Lucian Mureşan, la Oradea a avut loc, în perioada 26-28 septembrie, întrunirea naţională a Reuniunii Mariane. Preasfinţia Sa Virgil Bercea a fost cu Reuniunea Mariană din Eparhia de Oradea în toţi paşii făcuţi de la alegerea temei-cadru, de la prezenţa Preasfinţiei Sale la lucrări, până la binecuvântarea de încheiere, binecuvântare ce sfinţeşte noua etapă de apostolat al Reuniunii.

Deschiderea lucrărilor s-a făcut la Catedrala „Sf. Nicolae”, prin cuvântul Preasfinţiei Sale, urmat de un moment artistic de poezie religioasă prezentată de Constantin Chiriac, directorul Teatrului Naţional din Sibiu. Cu sufletul smerit, Reuniunea Mariană de pe tot cuprinsul Bisericii Greco-Catolice, prin reprezentanţii ei, a asistat apoi la Sf. Liturghie, pe care a oferit-o Sfintei Fecioare pentru lauda ei şi pentru Biserică. Institutul Teologic Greco-Catolic, cu pr. rector Anton Cioba şi pr. Eduard Roman, a fost gazda primitoare a delegaţiilor venite din toate Eparhiile Bisericii: Blaj, Bucureşti, Cluj, Lugoj, Maramureş, desigur, şi pentru noi, Eparhia de Oradea. Biserica Seminarului, prin grija pr. paroh Eduard-Felician Fischer, a fost locul rugăciunilor noastre , dar şi al căutării personale a lui Isus Euharisticul sau al rugăciunilor tainice către Sfânta Fecioară.

Tema-cadru a întrunirii a fost „Sfânta Fecioară Maria, model de discipol misionar”. S-a ales această temă plecând de la cuvântul Sfântului Părinte Francisc la audienţa generală din 15 ianuarie 2014: „Botezul ne face mădulare ale Trupului lui Cristos”. În discursul său, Papa ne aminteşte că noi devenim discipoli misionari, chemaţi să ducem lumii Evanghelia. Primim credinţa prin Botez şi devenim misionari pentru că transmitem credinţa. Fiecare suntem misionari în locul pe care Domnul ni l-a stabilit. A fi misionar este deci şi o datorie a membrilor Reuniunii Mariane, cu observaţia că facem cunoscută Împărăţia lui Cristos având-o model de credinţa şi apostolat pe Preacurata, dar şi vorbind celor de bunăvoinţă despre Sfânta Fecioară, despre bucuria de a ne fi Mamă şi Ocrotitoare.

Papa Benedict al XVI-lea, în opera sa „Dumnezeu şi lumea”, ne îndeamnă şi el la acest apostolat: „Nu este, cu siguranţă, o coincidenţă faptul că astăzi are loc o altă îndreptare de proporţii către Maria, prin care creştinismul se umple din nou de bunătate şi ne devine apropiat, găsind într-adevăr, prin Mamă, uşa de intrare”. Despre Sfânta Fecioară, model pentru apostolatul nostru, au prezentat meditaţii la cea mai înaltă valoare, frumuseţe şi eleganţă a cuvântului, preoţii Mihai Kiss de la Cluj, Cristian Rus de la Blaj, Mihai Vătămănelu de la Oradea şi Cristian Chişvasi de la Lugoj. Părintele Mihai Tegzeş, spiritualul Reuniunii Mariane din Eparhia de Oradea, a fost moderatorul lucrărilor, intervenind şi îmbogăţind conţinutul transmis.

Angela Groza, preşedinta Reuniunii Mariane pe Arhieparhie, şi Lucia-Maria Ghişa, vicepreşedintă, au adus în cuvintele lor exemple din acţiunea de evanghelizare la dimensiunea întregii noastre Biserici, acţiune la care este angajată şi Reuniunea Mariană. Intervenţiile care au urmat din partea delegaţiilor au lărgit cunoaşterea vieţii actuale a Reuniunii până la nivel de parohie. Ne-am împărtăşit experienţele vorbind despre importanţa rugăciunii în viaţa noastră personală şi de comunitate, despre progresul spiritual, despre bucuria de a fi membri ai Reuniunii Mariane, adică fiice şi fii ai Mariei, şi parafrazând pe Sf. Tereza a Pruncului Isus, am spune „penele prin care Sfânta Fecioară să îşi zugrăvească imaginea pe chipul nostru”, ca să îi facem cunoscută iubirea Ei pentru oameni şi bunătatea.

Zilele petrecute împreună au fost pline de bucurie, lumină, apropiere sufletească şi prietenie. Marianistele şi marianiştii veniţi din protopopiatele Eparhiei noastre au dovedit prin prezenţa şi cuvântul lor valoarea Reuniunilor din care veneau. În atmosfera de credinţă, de iubire şi încredere în Sfânta Fecioară, de înţelegere deplină, cu dorinţa de a înainta în viaţa noastră mariană şi de a servi Biserica, împreună am proiectat acţiuni viitoare care să corespundă timpului actual ca toţi mai mulţi credincioşi să vină spre noi. Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de sus!

Otilia Bălaş
via EGCO.ro

imagine

imagine

imagine