Pastorala de Crăciun a PS Virgil

Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,care va fi pentru tot poporul. (Lc 2, 10) Dragi credincioşi, Naşterea Domnului nostru Isus Cristos aduce în fiecare casă şi în fiecare persoană bucuria sfântă a Crăciunului.„Bucuria evangheliei umple inima şi viaţa celor care se întâlnesc cu Isus. Cei care se lasă mântuiţi de El […]

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

DARUL VIEŢII CONSACRATE SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla,la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şiDumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiţilor creştini greco-catolici şi […]

PS Alexandru i-a scris Cardinalului Lucian

Prea Sfinţitul Alexandru a adresat o scrisoare de felicitare Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, cu ocazia împlinirii pe 19 decembrie a 50 de ani de la hirotonirea întru preoţie. Vă punem la dispoziţie gândurile adresate:   Nr. 1199 / 2014 Prea Fericirea Voastră Prea Fericite Părinte Cardinal Lucian Arhiepiscop Major Aniversarea a 50 de ani de […]

Pastorala de Crăciun a PS Alexandru

Nr. 1146/2014 ALEXANDRU Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al RomeiEpiscop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului Onoratului cler şi iubitului popor credincioshar, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatălşi de la Domnul nostru Isus Cristos „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu …El a binevoit să se nască Mântuitor al […]

Mesajul de condoleanţe al Prea Sfinţiei Sale Alexandru Mesian, la trecerea la cele veşnice a ÎPS Nicolae Corneanu

Nr. 916/2014 Preasfinţia Voastră,Preasfinţite Părinte Episcop-Vicar, Am aflat cu tristeţe vestea plecării dintre noi, după o lungă şi grea suferinţă, a celui ce a fost Înalt Preasfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. Moartea Mitropolitului Nicolae Corneanu este o mare pierdere nu doar pentru Biserica Ortodoxă Română, ci pentru întreaga […]

Cuvântul PS Alexandru rostit cu ocazia sfinţirii sanctuarului marian de la Scăiuş

Prea Fericite Părinte Cardinal Lucian,Preasfințite Episcop Petru Gherghel al Iaşului, Iubiţi fraţi întru preoţie,Cuvioase Surori,Distinse oficialităţi,Mult stimate domnule viceprimar,Iubiţi credincioşi ai acestei binecuvântate parohii Scăiuş: greco-catolici, romano-catolici, ortodocşi sau de altă confesiune,Iubiţi pelerini veniţi din diferite locuri ai Eparhiei noastre şi din alte localităţi, „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,să ne bucurăm şi […]

Cuvântul PF Lucian rostit cu ocazia sfinţirii sanctuarului marian de la Scăiuş

Preasfinţia Voastră, Preasfințite Alexandru, Episcop al Lugojului,Preasfinția Voastră, Preasfințite Petru, Episcop al Iașilor,Preacucernici Părinți, Iubiți credincioși și pelerini, Într-o zi de toamnă / Cu soare la-apus / A Cerului Doamnă / A plâns la Scăiuş. Așa cântă frumosul Imn al Maicii Domnului din acest sanctuar, compus de ÎPS Ioan Ploscaru, episcop mărturisitor de fericită pomenire. […]

Decret: Biserica parohială greco-catolică din Scăiuș devine Sanctuar marian al Eparhiei de Lugoj

Nr. 584 / 2014 ALEXANDRU, Din mila lui Dumnezeuşi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,Episcop Român Unit, Greco-Catolic,al Eparhiei de LUGOJ Anul acesta 2014 se aniversează 80 de ani de când o icoană a Maicii Domnului din biserica greco-catolică din Scăiuş (jud. Caraş-Severin) a lăcrimat: la 30 septembrie şi 15 octombrie 1934. După anul 1990, […]

Pastorala de Paşti a PS Vasile

SCRISOAREA PASTORALĂ a Preasfinţitului Părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş Sărbătoarea Învierii Domnului 2014  „Fraţilor, vă aduc aminte Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi primit-o, întru care şi staţi, şi prin care  sunteţi mântuiţi (…) căci v-am dat, întâi de toate ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele […]

Pastorala de Paşti a PS Virgil

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului 2014 „Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,Paştile Domnului, Paştile!Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer,Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,Cei ce-I cântăm cântare de biruinţă”(Canonul Învierii, Cântarea I) Iubiţi credincioşi, Cristos a înviat! Mormântul nu-L poate ţine! „Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit:… că Fiul Omului […]

Pastorala de Paşti a PS Vasile

„Fraţilor, vă aduc aminte Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi primit-o, întru care şi staţi, şi prin care sunteţi mântuiţi (…) căci v-am dat, întâi de toate ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia […]

Pastorala de Paști a PF Lucian

Lucian Cardinal Mureşanprin harul şi mila Bunului Dumnezeu,Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,Arhiepiscop Majoral Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,în deplină comuniune de credinţăcu Sfântul Scaun Apostolic al Romei Onoratului cler împreună slujitor,cuvioşilor călugări şi călugăriţe,iubiţilor credincioşi greco-catolicişi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu Iubiţi fraţi şi surori în Cristos, Cântarea Sărbătorii […]

Cuvântul de Paști al PS Mihai

Dragi credincioşi, În dimineaţa Învierii, Maria Magdalena caută trupul Domnului în grădină. Împietrită de nelinişte, suferinţa Magdalenei este imediată. E atât de tulburată încât nu-l va recunoaşte pe Isus, atunci când i se v-a arăta. La fel, cum ni se întâmplă şi nouă, dacă îl căutăm pe Dumnezeu acolo unde nu este. Liturghia ne învaţă […]

Pastorala de Paşti a PS Alexandru

Nr. 350 / 2014 ALEXANDRU,Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Lugoj Onoratului cler şi iubitului popor credincioshar, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatălşi de la Domnul nostru Isus Cristos „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,să ne bucurăm şi să ne veselim întru […]

Pastorala de Paşti a PS Florentin

Bucuria învierii este bucuria vieţii creştine SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună […]

Pastorala de Crăciun a PF Lucian

Cardinal † Lucianprin harul şi mila Bunului Dumnezeu,Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al RomeiOnoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări şi călugăriţe,iubiţilor credincioşi greco-catolicişi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu Dragi credincioși, Taina sărbătorii Crăciunului se […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

„Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Spiritul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Mt.1,20-21). Iubiţi credincioşi, cuvioase persoane consacrate, fii şi fiice ale Bisericii noastre, vă […]

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

LUMINA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla,la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şiDumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiţilor creştini greco-catolici şi […]

Pastorala de Crăciun a PS Alexandru

  ALEXANDRUDin mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al RomeiEpiscop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului Onoratului clerşi iubitului popor credincioshar, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatălşi de la Domnul nostru Isus Cristos „Şi intrând în casă, au văzut Pruncul împreună cu Maria, mama Lui şi căzând la pământ s-au închinat Lui; şi […]

Pastorala de Crăciun a PS Virgil

„Vi s-a născut astăzi Mântuitor” (Lc. 2, 11) Dragii mei credincioşi, Urmând îngerilor din ceruri, „iată, vă binevestesc vouă bucurie mare: că vi s-a născut azi Mântuitor” (cf. Lc. 2, 10-11). Această bucurie „va fi pentru tot poporul” (Lc. 2, 10), bucuria aceasta ne umple şi nouă inimile, sufletele, cugetele şi toată viaţa pentru că […]

Scrisoare pastorală la aniversarea a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla

LA ANIVERSAREA A 160 DE ANI DE LA ÎNTEMEIERE SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla;cu ocazia aniversării a 160 de anide la întemeierea Eparhiei de Gherla Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună rugători, «Har vouă şi […]

Mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian cu ocazia aniversării a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Lugoj

Cu ocazia aniversării a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Lugoj, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a transmis mesajul său de felicitare întregii Eparhii. Mesajul a fost citit de PS Claudiu-Lucian, Episcopul Curiei: Nr. 990/13Blaj, la 17 noiembrie 2013 Preasfinţiei Sale,Preasfinţitului Alexandru MESIANEpiscop Eparhial de Lugoj Preasfinţia […]

Circulara PF Lucian: 7.09.2013-zi de post şi de rugăciune pentru a cere darul păcii în Siria și în lumea întreagă

Preasfinţiile Voastre, Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi, După cum cunoaşteţi, la rugăciunea Angelus de duminică 1 septembrie 2013, Sf. Părinte Papa Francisc a instituit pentru ziua de sâmbătă 7 septembrie 2013, în ajunul sărbătorii Naşterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, o zi de post şi de rugăciune pentru a cere darul păcii în Siria, în Orientul Mijlociu […]

Circulara PF Cardinal Lucian pentru unirea în rugăciune cu creștinii din Egipt

Nr. 736/13, 26 august 2013

Pastorala de Paşti a PS Vasile

Scrisoarea pastorală a Preasfinţitului părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmar La mărita Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Isus Hristos  †Vasile, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmar, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu, Har, pace […]

Pastorala de Paşti a PS Florentin

LIBERTATEA CREDINŢEI, LIBERTATEA DE A ALEGE BINELE SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla,la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi aDomnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor şi de Dumnezeu iubitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici […]

Cuvântul de Paști al PS Mihai

Iubiți credincioși, Dacă L-am întâlnit cu adevărat în credință pe Cel înviat, fața și atitudinile vieții noastre vor grăi de la sine. Existența noastră va fi strălucirea lui Hristos, Cel înviat a treia zi. De aceea, măreția Bisericii și a misiunii sale nu stă în arcurile de triumf pe care le oferă puterea lumească, ci […]

Pastorala de Paști a PF Cardinal Lucian

Cardinal † Lucian prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări şi călugăriţe, iubiţilor credincioşi greco-catolicişi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu Iubiţi fraţi şi […]

Pastorala de Paşti a PS Alexandru

Nr. 295 / 2013 ALEXANDRU Din mila lui Dumnezeuşi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului Onoratului cler şi iubitului popor credincioshar, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatălşi de la Domnul nostru Isus Cristos „Ziua învierii, să ne luminăm, popoare! Paştile Domnului, Paştile!Că din moarte la viaţă şi de pe […]

Mesajul Prea Sfinţitului Alexandru Mesian, la aniversarea a şapte ani de la înfiinţarea ASTRU eparhial Lugoj

Astăzi, 6 aprilie, la parohia “Sfânta Maria Regina Păcii” din Timişoara, ASTRU eparhial Lugoj aniversează 7 ani de la înfiinţare. Acest moment este marcat printr-o întâlnire cu tinerii din parohiile Eparhiei de Lugoj unde există grupuri parohiale ASTRU. Prea Sfinţitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, a trimis un mesaj pentru acest moment aniversar. Nr. 372 […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

SCRISOAREA PASTORALĂa Preasfinţitului părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmarla mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Vasile, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmar, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor […]

Pastorala de Crăciun a PS Virgil

SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI – 2012 „Astăzi vi s-a născut, în cetatea lui David, un Mântuitor care este Hristos Domnul” (Lc. 2, 11). Dragi credincioși, Îngerii ne vestesc și nouă, precum păstorilor odinioară, această veste minunată: s-a născut Hristos, Mântuitorul! Domnul coboară, Domnul este în mijlocul nostru, Domnul se face prunc pentru a ne dărui viața […]

Pastorala de Crăciun a PF Cardinal Lucian

Iubiți credincioși, Iată-ne iarăși de Crăciun în postura de pelerini, dimpreună cu magii, pe drumul care duce spre ieslea binecuvântată de la Viflaim, unde Dumnezeu se face Prunc. Ducem cu noi povara existenței, grijile, temerile, toată sărăcia firii noastre expusă la încercările presărate pe drumul vieții. Să nu uităm însă că bucuria este Taina Crăciunului […]

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

Maria «poarta mântuirii»,călăuzitoarea pe calea credinţei Scrisoarea pastoralăa PS Florentin Crihălmeanu,Episcop greco-catolic de Cluj-Gherlala mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul, mila şi îndelungă-răbdarea Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate, iubiţilor […]

Cuvântul PS Mihai de Crăciun

Am aflat desfătare tainică, veniți să luăm cele din Rai înlăuntrul peșterii!   Iubiți credincioși, Ne surprind și ne bucură de Crăciun atâtea lumini în orașele noastre, semn că dincolo de goana vremurilor încă omenirea mai păstrează ceva legat de bucuria și lumina Nașterii Domnului. Dar oare este de-ajuns? Și răul se poate travesti în […]

Pastorala de Crăciun a PS Alexandru

ALEXANDRU,Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de LugojOnoratului cler şi iubitului popor credincioshar, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatălşi de la Domnul nostru Isus Cristos „Naşterea Ta Cristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei”Din Troparul sărbătorii Iubiţii mei fraţi întru preoţie,Iubiţii mei fii sufleteşti, Celebrăm […]

Decret: aprobarea statutului ASTRU eparhial Lugoj

ALEXANDRU, Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului ScaunApostolic al Romei,Episcop Român Unit, Greco-Catolic, de Lugoj DECIDE: ARTICOL UNIC: Având Noi datoria de a fi purtători de grijă a credincioşilor Eparhiei Noastre,Urmare adunării generale de la Lugoj a A.S.T.R.U. eparhial Lugoj din data de 13 octombrie 2012,În urma votării Statutului acestei asociaţii în cadrul reuniunii […]

Decret: numire asistent spiritual AGRU la nivelul Eparhiei de Lugoj

Nr. 533/2012 ALEXANDRU,Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului ScaunApostolic al Romei,Episcop Român Unit, Greco-Catolic, de Lugoj DECIDE: ARTICOL UNIC: Având Noi datoria de a fi purtători de grijă a credincioşilor Eparhiei Noastre, Urmare întâlnirii de la Timişoara a Consiliului director al A.G.R.U. eparhial Lugoj din data de 10 noiembrie 2012, În baza propunerilor formulate […]

Pastorala pentru Anul Credinţei a PS Florentin

«CREDINŢA NOASTRĂ ESTE VIAŢA NOASTRĂ»(Card. Iuliu Hossu) SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla,cu ocazia deschiderii Anului Credinţei Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună rugători, «Mulţumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toţi şi vă pomenim în rugăciunile […]

Scrisoare circulară a PS Florentin cu privire la tema noului an pastoral

Nr. 1769 / 28.09.2012Cluj-Napoca Scrisoare circularăcu privire la tema noului an pastoral către onoratul cler, persoanele consacrateşi iubiţii credincioşi creştini ai Eparhiei de Cluj-Gherla, Onoraţi fraţi preoţi, cuvioase persoane consacrate şi iubiţi credincioşi, În Scrisoarea Apostolică Porta Fidei din 11 octombrie 2011, Sfântul Părinte Papa BENEDICT al XVI-lea a decretat un an pastoral dedicat credinţei. […]

Scrisoarea PF Cardinal Lucian despre proiectul de lege privind restituirea proprietăţilor

Nr. 382/9/24.04.2012 Excelenţei SaleDomnului Mihai Răzvan UngureanuPrim Ministru al României Stimate Domnule Prim-Ministru, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, alături de Biserica Romano-Catolică a luat act cu îngrijorare despre proiectul de lege pe care Guvernul l-a propus pentru rezolvarea situaţiei proprietăţilor confiscate de regimul comunist şi solicită retragerea acestuia şi prezentarea unui alt proiect de […]

Pastorala de Paşti a PS Vasile

Scrisoarea pastorală a Preasfinţitului părinte Vasile,Episcop greco-catolic de MaramureşLa mărita Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Isus Hristos †Vasile,prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, episcop greco-catolic de Maramureş,Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu,Har, pace şi îndurare de la Dumnezeu Tatăl şi de la […]

Pastorala de Paşti a PS Florentin

PETRU SUB PRIVIREA LUI ISUS SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla,la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnuluişi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, Onoratului cler împreună slujitor şi de Dumnezeu iubitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună rugători, […]

Pastorala de Paști a PF Cardinal Lucian

† Cardinal LUCIAN Prin harul și mila Bunului Dumnezeu, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în deplină comuniune de credință cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de […]

Pastorala de Paşti a PS Alexandru

  ALEXANDRU Din mila lui Dumnezeuşi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului Onoratului cler şi iubitului popor credincioshar, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatălşi de la Domnul nostru Isus Cristos „Îngerul a strigat celei de har:Curată Fecioară bucură-te ! Şi iară zic: bucură-te,că Fiul tău a înviat a treia […]

Mesajul Prea Sfinţitului Alexandru Mesian, la aniversarea a şase ani de la înfiinţarea ASTRU eparhial Lugoj

Astăzi, 7 aprilie, la parohia „Imaculata” din Deva, ASTRU eparhial Lugoj aniversează 6 ani de la înfiinţare. Acest moment este marcat printr-o întâlnire cu tinerii din parohiile Eparhiei de Lugoj unde există grupuri parohiale ASTRU. Prea Sfinţitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, a trimis un mesaj pentru acest moment aniversar.   Preacucernice Pr. Dr. Viorel […]

Pastorala de Paşti a PS Virgil

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului 2012 Iubiţi credincioşi, Învierea Domnului este fundamentul credinţei noastre. Acest adevăr de credinţă îl mărturisim la fiecare Liturghie, atunci când spunem: „cred într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, […] care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a coborât din ceruri şi S-a întrupat, […] şi S-a […]

Discursul PS Florentin la decernarea titlului de doctor honoris causa

IMPORTANŢA MODELELOR ÎN VIAŢA SPIRITUALĂ [Discursul susţinut de PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, la decernarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca. ] Libentissime! «Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam super misericordia Tua et veritate Tua!» Vestrae Eminentiae, Andreae, archiepiscopo Vadi, Felek et Napocensis, Metropolitae Napocensis, Belgradi, Crissanae […]

Scrisoare circulară despre Anul Pastoral 2012 în Eparhia de Cluj-Gherla

SCRISOARE CIRCULARĂcătre onoratul clerul, persoanele consacrate şiresponsabilii cu pastoraţia familiilor din Eparhia de Cluj-Gherlacu privire la tema noului an pastoral 2012 Onoraţi fraţi preoţi, cuvioase persoane consacrate, iubiţi credincioşi, în Exortaţia apostolică Familiaris Consortio, Fericitul Ioan Paul al II-lea sublinia încă o dată necesitatea urgentă a intervenţiei Bisericii pe plan pastoral pentru susţinerea instituţiei familiei, […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

SCRISOAREA PASTORALĂ a Preasfinţitului părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Vasile, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop greco-catolic de Maramureş, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de […]

← Pagina anterioarăPagina următoare →