Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie

1 D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. cuv. Maria Egipteanca. EvU Mt 21,1-11.15-17; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18; Sfințirea ramurilor.
2 L Sf. cuv. Tit Taumaturgul. EvU Mt 21,18-44. Începutul Săptămânii Mari.
3 M Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul.
4 M Sf. m. Teodul și Agatopod; Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful.
5 J Sfânta și Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.
6 V Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium. Zi aliturgică. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta „Pro Terra Sancta” (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).
7 S Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie.
8 D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SF. PAȘTI). Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin. Slujba Învierii. EvU Mt 28,1-16; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17; Ev la Vecernie: Io 20,19-25 (lectura în stihuri și diferite limbi).
9 L A II-A ZI DE PAȘTI. Sf. m. Eupsihie din Cezareea. EvU Mt 28,1-16; Ap Fap 1,12-17.21-26; Ev Io 1,18-28.
10 M A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei; [Sf. Gemma Galgani]. EvU Mt 28,1-16; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.
11 M Sf. ep. m. Antipa al Pergamului. Harți.
12 J Sf. ep. Vasile de Parion și Sf. Sava de la Buzău.
13 V Sf. papă m. Martin. Harți.
14 S Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim – apostoli din cei 70.
15 D DUMINICA 2 DUPĂ PAȘTI (a Tomii). Sf. m. Crescent. G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.
16 L Sf. m. Agapia, Irina și Hionia; [Sf. Bernadeta Soubirou].
17 M Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el; Sf. cuv. ep. Acachie; Sf. papă Agapet.
18 M Sf. cuv. Ioan.
19 J Sf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan Paleolavritul.
20 V Sf. cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis.
21 S Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.
22 D DUMINICA 3 DUPĂ PAȘTI (a Mironosițelor). Sf. cuv. m. Teodor. G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-16,8.
23 L SF. MARE MUCENIC GHEORGHE. EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 12,1-11; Ev Io 15,17-16,2.
24 M Sf. m. Sava Stratilat; Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga.
25 M Sf. ap. și ev. Marcu.
26 J Sf. ep. m. Vasile al Amasiei.
27 V Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului.
28 S Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian.
29 D DUMINICA 4 DUPĂ PAȘTI (a Slăbănogului). Sf. 9 m. din Cizic; Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroană a Europei]. G 3; EvÎ 5; Ap Fap 9,32-42; Ev Io 5,1-15.
30 L Sf. ap. m. Iacob cel Mare.