Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie

1 J Sf. m. Trifon.
2 V ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. Ziua Vieții Consacrate. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40. Harți.
3 S Dreptul Simeon și profetesa Ana.
4 D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. cuv. Isidor Pelusiotul. G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
5 L Sf. m. Agata.
6 M Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian.
7 M Sf. ep. Partenie; Sf. cuv. Luca.
8 J Sf. m. Teodor Stratilat; Sf. pf. Zaharia.
9 V Sf. m. Nichifor.
10 S Sf. m. Haralambie; [Sf. Scolastica]. Pomenirea tuturor morților.
11 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Sf. ep. m. Vlasie; [Prima apariție a Sfintei Fecioare la Lourdes – 1858]. G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
12 L Sf. aep. Meletie al Antiohiei.
13 M Sf. cuv. Martinian.
14 M Sf. cuv. Auxențiu; [Chiril și Metodiu – patroni ai Europei]. Harți lactate.
15 J Sf. ap. Onisim.
16 V Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el. Harți lactate.
17 S Sf. m. Teodor Tiron. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări.
18 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Sf. papă Leon. G 4; EvÎ 4; Ap Rm 13,11-14; 15,1-4; Ev Mt 6,14-21.
19 L Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia. Începutul Postului Mare. Post și ajun.
20 M Sf. ep. Leon al Cataniei.
21 M Sf. cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei.
22 J Aflarea moaștelor martirilor din Eughenion.
23 V Sf. ep. m. Policarp al Smirnei.
24 S Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul. Pomenirea morților.
25 D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului. G 5; EvÎ 5; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
26 L Sf. ep. Porfirie al Gazei.
27 M Sf. cuv. Procopie Decapolitul.
28 M Sf. cuv. m. Vasile; Sf. cuv. Casian Romanul.