Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie

1 JSs Cosma şi Damian, medici taumaturgi, fără plată, m (+ 303).
2 VSs Anchidin, Pegasiu, Aftoniu, Elpifidor şi Anempodit, m (+ sec IV).
3 SS Acepsima, m (+ 378). Ss Aitala şi Iosif, m (+ 309).
4 DDUMINICA 22 dR (5 dÎSC). Ss Nicandru, ep, m şi Ermeu, pr, m (+ sec II). S Ioaniciu cel Mare, c (+ 846). G 6; EvÎ 1; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.
5 LSs Galaction şi Epistema, soţi, c (+ 250). În timpul săpt Ap şi Ev săpt a 25-a dR (a 8-a dÎSC).
6 MS Pavel, aep, mărt (+ 360).
7 MCei 32 Ss m din Melitene (+ 309). S Lazăr Taumaturgul, c (+ 1054).
8 JSs Arhangheli Mihail şi Gabriel şi toate cetele cereşti. EvU Mt 13,24-30, 37-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.
9 VSs Onisifor şi Porfiriu, m (+ 290). S Matrona, c (+ sec V).
10 SSs Olimp, Sosipatru, Erast şi însoţitorii lor, ap dintre cei 70 (+ sec I). S Orest, m (+ sec III).
11 DDUMINICA 25 dR (8 dÎSC). Ss Victor, Vichentie şi Ştefanina, m (+ sec II). S Teodor Studitul, c, mărt (+ 826). S Mina, m (+ sec III). G 7; EvÎ 2; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37.
12 LS Ioan Milostivul, aep (+ 619). S Nil Sinaitul, c (+ 430). S Iozafat, ep, m (+ 1623). În timpul săpt Ap şi Ev săpt a 26-a dR (a 9-a dÎSC).
13 MS Ioan Gură-de-Aur, aep Const (+ 407).
14 MS Filip, ap (+ sec I).
15 JSs Gurias, Samonas şi Habib, m (+ sec IV). Începutul Postului Crăciunului. Post şi ajun.
16 VS Matei, ap şi evanghelist (+ sec I).
17 SS Grigore Taumaturgul, ep (+ 270).
18 DDUMINICA 26 dR (9 dÎSC). Ss Platon şi Roman, m (+ 305). G 8; EvÎ 3; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.
19 LS Abdia, pf (+ sec VI îCr). S Varlaam, m (+ sec III). În timpul săpt Ap şi Ev săpt a 27-a dR (a 10-a dÎSC).
20 MPreserbarea Intrării în Templu a Maicii Domnului. S Grigore Decapolitul, c (+ 842). S Proclu, aep (+ 466).
21 MIntrarea în Templu a Maicii Domnului. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42. 11,27-28.
22 JSs Filimon, Apfia, Arhip şi Onisim, ap (+ sec I). Ss Cecilia, Valerian şi Tiburţiu, m (+ sec III).
23 VS Anfilohiu, ep (+ 395). S Grigore, ep (+ 638).
24 SS Clemente, pp (+ 97). S Petru, m (+ 312).
25 DDUMINICA 30 dR (13 dÎSC). S Ecaterina, m (+ 305). S Mercuriu, m (+ 250). G 1; EvÎ 4; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27. Încheierea Sărb Intrării în Templu a Maicii Domnului.
26 LS Alip Stilitul, c (+ sec VII). S Nicon, c (+ sec X). În timpul săpt Ap şi Ev săpt a 28-a dR (a 11-a dÎSC).
27 MS Iacob Persanul, m (+ 422).
28 MS Ştefan cel Nou, c (+ 764). S Irinarh, m (+ sec IV).
29 JSs Paramon şi Filumen, m (+ sec 250).
30 VS Andrei, ap, primul chemat (+ sec I).