BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ
SINODUL EPISCOPILOR

Nr. 34/06.05.2009

Comunicat de presă

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, s-a întrunit în prima sesiune ordinară a acestui an, la Blaj, în perioada 4-6 mai a.c.

La lucrările Sinodului au participat următorii membri ai Sinodului Episcopilor: Preafericirea Sa LUCIAN MUREŞAN, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică; Preasfinţia Sa VIRGIL BERCEA, Episcop eparhial de Oradea; Preasfinţia Sa FLORENTIN CRIHĂLMEANU, Episcop eparhial de Cluj-Gherla; Preasfinţia Sa ALEXANDRU MESIAN, Episcop eparhial de Lugoj; Preasfinţia Sa IOAN ŞIŞEŞTEAN, Episcop eparhial de Maramureş; Preasfinţia Sa MIHAI FRĂŢILĂ, Episcop auxiliar de Alba Iulia şi Făgăraş, și Preasfinţia Sa VASILE BIZĂU, Episcop al Curie Arhiepiscopale Majore. A absentat justificat Preasfinţia Sa JOHN MICHAEL BOTEAN, Episcop eparhial de St. George în Canton, Ohio (SUA);

Sesiunea sinodală a fost precedată de celebrarea unui Te Deum Laudamus în Catedrala Arhiepiscopală ”Sfânta Treime”, lucrările Sinodului Episcopilor fiind puse sub grija Mântuitorului Cristos, a cărui Înviere o celebrăm în aceste zile.

Sinodul a avut un profund caracter decizional, adoptând o serie de documente cu caracter liturgico-spiritual care au scopul de a uniformiza disciplina liturgică, aducând clarificări asupra unor chestiuni practice ce tind la evitarea și îndepărtarea abuzurilor: astfel au fost adoptate de către Sinod trei documente elaborate în cadrul Comisiei Sinodale Liturgice. Este vorba de documentele ”Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică – Reguli generale pentru uniformizare”, ”Postul şi ajunul în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică” și ”Veşmintele liturgice în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică”, care au fost adoptate de către Sinod și care urmează să fie publicate prin decret din partea Preafericirii Sale Lucian, Arhiepiscopul Major, urmând astfel să constituie parte integrantă din Dreptul Particular al Bisericii Greco-Catolice din România.

Considerând campania electorală premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European, prin Declaraţia Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, privind alegerile europene din 4-7 iunie 2009, Nr. 33/06.05.2009, Sinodul ”îndeamnă pe fiecare creștin și pe toți oamenii de bună credință să-și exercite dreptul și responsabilitatea de a participa la vot, pentru alegerile Europarlamentare” […] ”să participe la alegeri și să acorde votul acelor candidați care promovează valorile demnității umane, sprijină familia și respectă viața; care promovează binele comun, dreptatea bazată pe adevăr și solidaritatea cu cei lipsiți; care promovează pacea, valorile eticii creștine și Creația lui Dumnezeu”.

Sinodul a mai discutat chestiuni referitoare la Cauza de beatificare a Episcopilor Greco-Catolici – aceasta găsindu-se foarte aproape de ultima sa fază -; chestiuni patrimoniale sau de reformare a sistemului de învățământ universitar pentru Seminariile Teologice Eparhiale; probleme legate de organizarea Diasporei.

Ca răspuns la invitația Preafericirii Sale Gregorios III, Patriarhul Bisericii Greco-Catolice Melkite de a participa la ceremoniile de încheiere ale Anului Sfântului Paul în perioada 26-29 la Damasc (Siria), Sinodul Episcopilor a decis ca din delegația Bisericii Greco-Catolice din România să facă parte la aceste ceremonii Preasfinția Sa Virgil, Secretarul Sinodului Episcopilor și Preasfinția Sa Florentin, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla.

Sinodul Episcopilor a mai analizat raportul de activitate al ”Romanian Greek-Catholic Association”, și a dat curs pozitiv solicitării Pr. Cristian Terheș, Președintele acesteia, de a fi prelungită delegația de reprezentare a intereselor legitime ale Biserici Greco-Catolice în chestiuni legate de tema protecției libertăților instituționale și a dreptului de proprietate ale acesteia.

Membrii Sinodului au participat de asemenea la vernisajul Expoziției Foto organizate cu sprijinul Asociației Culturale OpenArt București și a Primăriei Municipiului Blaj în Aula Magna a Facultății de Teologie Greco-Catolică, cu ocazia împlinirii unui deceniu de la vizita Papei Ioan Paul II în România, și au vizitat Sediul în fază de reabilitare al Curiei Arhiepiscopale Majore.

Încredințate grijii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, lucrările Sinodului, aflate la ce-a de a zecea sesiune, s-au desfăşurat într-o atmosferă de autentică colaborare fraternă şi s-au încheiat în comuniune de rugăciune pentru împlinirea vocaţiei Bisericii şi a mântuirii sufletelor încredinţate în sfântă arhipăstorire.

S-a confirmat data de desfăşurare a următoarei sesiuni ordinare a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: 27-29 octombrie 2009, la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.

Secretariatul Sinodului Episcopilor