Bisericabru1Duminică, 27 septembrie 2009, Duminica a 18-a după Rusalii, Parohia Cetatea de Baltă, Protopopiatul Târnăveni a sărbătorit sfinţirea noii biserici parohiale greco-catolice cu hramul “Preasfânta Treime” şi binecuvântarea grotei închinate Preasfintei Fecioare de la Lourdes, grotă amplasată în curtea bisericii.

Sărbătoarea a fost cu atât mai frumoasă, cu cât Preafericirea Sa Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major şi Întâistătătorul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, a fost asistat în celebrarea Sa de către Excelenţa Sa Francisco-Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova. Înalţii Prelaţi au fost întâmpinaţi în mod tradiţional înainte de intrarea în sat de călăreţi şi conduşi spre piaţa din centrul satului, unde au fost aşteptaţi de soborul preoţesc şi de întreaga comunitate din Cetatea de Baltă, în frunte cu dl. vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba, Alin Cucui, fiu al acestei localităţi, cu dl. primar Mihail Cucui şi dl. viceprimar Constantin Comandaru.
Prezenţi au fost la acest eveniment pr. Ioan Fărcaş, Vicar mitropolitan şi protopop al Blajului, fost paroh al Cetăţii de Baltă, pr. William Bleiziffer, notarul Sinodului episcopilor BRU, părinţii protopopi de Târnăveni- Pr.Vasile Ciulea, de Râciu – Pr. Toader Dulău, de Teaca – Pr. Gelu Ardelean, de Mediaş – Pr. Sorin Biriş,  surorile Congregaţiei Maicii Domnului din Blaj şi surorile de la Schitul “Sfânta Cruce” din Stânceni (MS), preoţii şi credincioşi din parohiile învecinate şi mai îndepartate din întreg judeţul Alba, din Bistriţa şi din localitatea Posmuş, localitatea natală a părintelui paroh Ioan Sorin IVAN, din Tîrgu-Mureş, Timişoara, Mediaş, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Topliţa, şa.

Din centrul satului, întreaga procesiune s-a deplasat înspre biserica ce tronează pe culmea din mijlocul satului, la poalele căreia Excelenţele Lor au binecuvântat noua grotă ridicată spre cinstirea Sfintei Fecioare de la Lourdes. Procesiunea a avut în frunte racla cu moaştele Sfântului Anton de Padova şi statuia Sfântului, aduse de la Roma şi oferite Parohiei Cetatea de Baltă mulţumită Pr. Dumitru Simionca şi tânărului Ciprian Moldovan, care sunt şi ctitorii grotei.

Sfinţirea noului lăcaş de cult a urmat binecuvântării grotei şi amplasării în biserică a statuii şi moaştelor Sf. Anton de Padova, care de acum înainte vor fi expuse credincioşilor spre venerare în fiecare primă zi de marţi din lună.

Astfel, după întocmirea şi sfinţirea mesei Sfântului Altar de către cei doi Ierarhi, precedată de citirea Hrisovului, s-a procedat la delimitarea spaţiului sacru, prin sfinţirea exterioară şi interioară a bisericii.

Sfânta Liturghie arhierească s-a celebrat apoi pe altarul ridicat în faţa bisericii, pentru a putea participa întreaga mulţime a credincioşilor. În cadrul Sfintei Liturghii, Excelenţa Sa Francisco-Javier Lozano, Nunţiu Apostolic şi reprezentantul Sfântului Părinte Papa Benedict în România şi Republica Moldova, a ţinut să transmită mesajul Său participanţilor şi întregii Biserici Române Unită cu Roma:

„Doresc să exprim sincere mulţumiri pentru iubirea voastră, pentru fidelitatea şi ataşamentul vostru faţă de Vicarul lui Cristos. Este o calitate pe care, cu siguranţă, credincioşii catolici români, greco-catolicii, au preţuit-o de-a lungul istoriei şi încă o mai preţuiesc: conştiinţa de a fi membre vii ale unei singure Biserici, sub un unic singur păstor, actualizând dorinţa lui Cristos din cadrul ultimei Cine „ca toţi să fie una”… Aflaţi la Cetatea de Baltă, ca mulţi alţi martiri greco-catolici din România să-i mulţumim Domnului şi să ne rugăm intens pentru ca El să-L susţină mereu pe Papa Benedict în ministerul Său de Păstor al Bisericii Universale. România e o ţară cu rădăcini vechi creştine, Transilvania e bogată în istorie şi cultură, dar mai ales bogată în valori şi, în timp, martoră a credinţei eroice, prin păstorii Bisericii Greco-Catolice, care şi-au dat viaţa din credinţă pentru Cristos şi pentru ceilalţi, iertându-i pe persecutorii şi pe călăii lor.  Aici îi amintim pe episcopi, preoţi, călugări, persoane consacrate şi pe laici.”

Adresîndu-se Preafericirii Sale Lucian, înaltul Prelat a adăugat:

„Dragă Arhiepiscop Major Lucian, în numele Sfântului Părinte mulţumesc pentru fidelitatea greco-catolicilor faţă de persoana Sa şi faţă de învăţăturile Succesorului Sfântului Petru. Mulţumesc pentru roadele vieţii creştine din parohii, comunităţi şi din familiile greco-catolice din România. Mulţumesc, de asemenea, pentru mărturia de credinţă a unei Biserici care a cunoscut ani îndelungaţi de persecuţie şi suferinţă, care însă a găsit întotdeauna tăria de a merge înainte ca un popor credincios.”

În cuvântul Său, Preafericirea Sa Lucian a afirmat:

„Excelenţă, dorim ca, împreună cu fraţii preoţi, cu toţi credincioşii, să ne reafirmăm ataşamentul faţă de Urmaşul lui Petru, faţă de Corabia lui Petru din care Isus vorbea mulţimilor, ducând cu noi, în catolicitatea Bisericii, minunatele noastre rânduieli ale tradiţiei bizantine.”

Mergând pe firul cuvintelor din Evanghelia sărbătorii, Întâistătătorul Bisericii nostre a spus:

„Isus a văzut două corăbii oprite la ţărmul lacului Ghenizaret. El a urcat în corabia lui Petru şi şezând, învăţa din ea mulţimile (cf Lc 5, 1-3). Din aceeaşi corabie, care semnifică Biserica cea una a lui Cristos, învaţă şi astăzi Petru zilelor noastre adevărul că „această Biserică, orânduită şi organizată în această lume ca societate, subzistă în Biserica Catolică, cârmuită de Urmaşul lui Petru şi de episcopii în comuniune cu el” (LG, 8).
„Mână la adânc!” i-a spus Isus lui Petru; „Mânaţi mai adânc!” ne spune Papa, ne spun episcopii, ne spun preoţii, care propovăduiesc adevărul evanghelic în această lume. Ca să vâsleşti pentru a duce corabia pe mare pentru a înfrunta valurile şi vânturile, pentru a prinde mulţime mare de peşti, îţi trebuie efort, trudă multă, dinamism, precum şi o voinţă dreaptă şi statornică. Tocmai de acest dinamism mereu înnoit, de entuziasm pornit dintr-o inimă curată şi sinceră avem nevoie cu toţii, mai ales în aceste timpuri atât de nestatornice şi marcate de atâta relativism. Însă, ceea ce trebuie reţinut acum: Nu putem fi entuziaşti fără a avea privirea îndreptată spre ţinta vieţii noastre, spre cele de sus, spre Dumnezeu. Isus ne-a avertizat: „Nimeni dintre cei care pun mâna pe plug şi se uită înapoi nu este bun pentru Împărăţia lui Dumnezeu” (Lc 9, 62). În împărăţia cerurilor nu există timp pentru a privi înapoi, aşa cum nici în biserică nu stăm cu spatele la altar, ci cu faţa, atenţi la celebrarea tainelor mântuitoare.”

După ce a mulţumit parohului care a trudit pentru înălţarea noii bisericii, Preafericirea Sa a încheiat cu rugăciunea înteleptului Solomon:

„Ochii Tăi să fie deschişi zi şi noapte peste Casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău. Ascultă cererile servului Tău şi ale poporului Tău, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă şi iartă!” (4 Regi 6,20-21).

Pr. paroh Sorin IVAN a transmis apoi cuvântul (său şi al parohiei) de mulţumire Domnului şi tuturor celor care în numele Lui au contribuit la ridicarea bisericii (vezi Hrisovul). Înalţii Prelaţi au fost cadorisiţi de credincioşi (reprezentaţi de dna preoteasă Maria Ivan şi dna învăţătoare Maria Mihai, preşedinta ASTRA Cetatea de Baltă) cu icoane realizate de Pr. Jean Baptiste, autorul iconostasului bisericii nou sfinţite.

Întregul eveniment a fost transmis în direct de Radio Maria şi filmat de televiziunea zonală TVAS, care va transmite înregistrarea integrală în cursul zilei de duminică, 4.10.2009.

La agapa frăţească ce a urmat în Căminul Cultural din centrul localităţii, a fost prezentat şi un program artistic susţinut de tenorul Romeo Saleno, împreună cu soţia sa, soprana Julia Saleno, artişti ai Operei din Bucureşti, şi de Ansamblu folcloric „Dor de pe Târnavă” din Cetatea de Baltă, program prezentat de dl. primar Cucui Mihail şi dl. dir. Olaru Ioan.

După agapă, Ierarhii şi celelalte oficialităţi au fost invitaţi să viziteze Castelul din localitate, monument istoric din sec. al XV-lea, actualmente în proprietatea S.C. Jidvei S.R.L., căreia i s-au adus mulţumiri şi pentru susţinerea agapei.

Bucuria acestei sărbători este desăvârşită aşadar prin prilejul oferit tuturor credincioşilor de a venera Moaştele Sfântului Anton de Padova în fiecare zi de primă marţi din lună, de a indrepta neîncetat rugăciuni către Preacurata Fecioară şi în grota din faţa bisericii şi de a aduce mulţumiri Domnului pentru toate binefacerile împărtăşite credincioşilor din Cetatea de Baltă în minunata lor biserică greco-catolică.

Pr. Adin POP

270920091092

270920091108

270920091147