antonLa mijlocul lunii decembrie 2008, la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma a avut loc susţinerea tezei de doctorat în teologie a părintelui Anton Rus. Teza este intitulată «La vita spirituale nella Chiesa Greco-Cattolica Romena nel periodo 1918-1948» [Viaţa spirituală în Biserica Greco-Catolică din România în perioada 1918-1948] şi abordează diferitele expresii prin intermediul cărora s-au manifestat coordonatele spiritualităţii greco-catolice româneşti în perioada respectivă.

Ipoteza de lucru şi firul roşu al cercetării este ideea conform căreia baza religioasă a experienţei spirituale greco-catolice româneşti a fost cea specific bizantină, peste care s-au suprapus anumite devoţiuni asumate dinspre mediul religios romano-catolic.

Comisia Universitară a fost formată din moderatorul lucrării, Pr. Mihály Szentmártoni, decanul Institutului de Spiritualitate, Pr. Pieri Fabrizio – preşedintele comisiei, şi prof. Michelina Tenace – renumită specialistă în tradiţiile bisericilor orientale.

Evenimentul este semnificativ întrucât ilustrează preocuparea tinerilor teologi greco-catolici români pentru cercetarea aprofundată unor teme  specifice, care vor deschide drumul pentru elaborarea unei proprii teologii greco-catolice româneşti.

Felicităm pe noul doctor în teologie, Pr. Anton RUS, – actualmente lector universitar la Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj – pentru această frumoasă şi deosebită  realizare şi îi urăm succes în continuare.

Pr. Adin POP

anton1