Între 20-22 februarie a.c., Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova, Mons. Francisco-Javier Lozano, a vizitat pentru prima dată Eparhia de Cluj-Gherla. Excelenţa Sa a sosit la Cluj-Napoca cu ocazia decernării titlului, de DOCTOR HONORIS CAUSA, Cardinalului Zenon Grocholewski, Prefect al Congregaţiei pentru Educaţia Catolică, Vatican, eveniment care a avut loc la Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, vineri, 20 febr. a.c. În aceeaşi zi, înalţii oaspeţi au vizitat Catedrala „Schimbarea la Faţă” şi Sediul Episcopiei de Cluj-Gherla, unde a avut loc o întâlnire cu PS Florentin, PS Vasile Bizău de la Blaj, cu preoţi şi profesori de la Facultatea de Teologie greco-catolică. După-masă s-a celebrat Vecernia, la Mănăstirea „Sfânta Macrina” a Surorilor Baziliene.

În ziua de sâmbătă, 21 febr. a.c., primul popas al Nunţiului Apostolic şi al ES Cardinal Zenon Grocholewski, însoţiţi de PS Florentin Crihălmeanu şi de Mons. Mihai Todea, Vicar General, a fost la Catedrala în construcţie din Piaţa Cipariu, unde au fost primiţi de pr. Titus Sas şi credincioşi ai parohiei „Andrei Mureşanu”. S-a făcut un moment de rugăciune în Capela „Sfântul Iosif” a catedralei, urmat de câteva cuvinte despre motivul vizitei, şi, la final, Cardinalul şi Nunţiul Apostolic au dat binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea. Totodată au fost vizitate Sediul ASTRU aflat în incinta Catedralei, unde oaspeţii au fost conduşi de Codruţa Fernea, Preşedinta ASTRU şi partea de clădire aflată în lucru – viitoarea sală de conferinţe, unde, Dl. inginer Vasile Podoabă, coordonator de şantier, a adus lămuriri despre stadiul în care se află lucrările.

De asemenea, vizitatorii s-au oprit în Holul Expoziţional al Catedralei din Piaţa Cipariu, unde sunt expuse panourile cu istoria Eparhiei de Cluj-Gherla. Trecând prin faţa imaginilor de arhivă, PS Florentin a prezentat reprezentanţilor Sfântului Părinte, detalii din istoria şi viaţa Eparhiei.

image

În continuare, musafirii s-au deplasat la Casa „Maria” din Piaţa Cipariu, unde D-na Ana Maria Ilieş a enumerat activităţile care se desfăşoară, spre ajutorul şi integrarea în societate a tinerilor cu deficienţe neuropsihice. În capela unde se celebrează Sfânta Liturghie, a fost dată binecuvântarea apostolică, nu înainte ca pr. capelan Ciprian Felecan să descrie, în câteva cuvinte, frumuseţea sufletească a acestor tineri.

După masa de prânz, ES Nunţiul Apostolic, PS Florentin şi Pr. Vicar Mihai Todea, s-au rugat în Capela Episcopiei împreună cu Părinţii Consilieri Eparhiali. Momentul de rugăciune a fost urmat de vizitarea Institutului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”, a cancelariei, bibliotecii, a capelei studenţilor teologi, oaspeţii fiind însoţiţi de pr. Rector Călin Bot. ES F.J. Lozano a fost invitat să noteze câteva cuvinte în Cartea de Aur a Institutului Teologic. Binecuvântarea Apostolică a Papei a fost adusă şi peste Institutul „Sf. Ioan Evanghelistul”, important centru de învăţământ în care viitorii preoţi se pregătesc pentru a răspunde cu vrednicie la chemarea Domnului.

Un nou popas al Excelenţei Sale, Mons. Francisco-Javier Lozano împreună cu Episcopul şi Vicarul General al Eparhiei de Cluj-Gherla, a fost la biserica „Coborârea Spiritului Sfânt” a parohiei Mănăştur 1 Vest. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de preoţii parohiei, pr. paroh Ovidiu Lăpuşte şi părintele Mihai Kiss, vicar parohial, fiind prezenţi responsabilii cu cateheza şi alţi membri ai asociaţiilor care activează în cadrul parohiei. Excelenţa Sa a făcut astfel cunoştinţă cu una dintre cele mai active parohii clujene, i-au fost prezentate activităţile diverse care se desfăşoară aici.

Programul zilei s-a încheiat prin celebrarea Vecerniei la Mănăstirea Maicii Domnului. După rugăciune, ES F.J. Lozano a rostit câteva cuvinte: „Centrul vieţii Bisericii, mai ales al Bisericii Catolice, este apropierea cât mai mare de Dumnezeu. Această realitate a apropierii de Dumnezeu în rugăciune, am putut să o experimentez astăzi alături de dvs. Când ne adresăm Capului Bisericii noastre, spunându-i ‘Sfântul Părinte’, exprimăm o mare realitate a Bisericii noastre. Pentru că, înainte de toate, de orice altă preocupare, în Biserică, cel mai important cuvânt este ‘sfinţenie’. Acest lucru face ca o bătrânică pierdută în America Latină sau pe câmpiile Lombardiei sau în imensa Africa, dar care este sfântă, să fie mai importantă în faţa lui Dumnezeu decât Episcopii sau Papii, dacă aceştia nu sunt sfinţi. Mulţumim lui Dumnezeu că sfinţenia Sfântului Părinte, demnitatea Episcopilor noştri, a fost de atâtea ori probată şi de aceea, noi toţi, toată Ierarhia Catolică, ne încredinţăm rugăciunilor voastre. Celebrările liturgice la care am avut ocazia să particip alături de dvs., au fost pentru mine o mare bucurie, şi m-am simţit ca într-o adevărată familie. Această iubire şi familiaritate pe care o simt în mijlocul dvs., este confirmată şi de Sfântul Părinte care vă transmite binecuvântarea Sa şi este alături de Dvs. în rugăciunile sale.

Duminică, 22 febr. a.c., la Catedrala „Schimbarea la Faţă” a avut loc Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de ES, Mons. Francisco-Javier Lozano, Nunţiu Apostolic şi PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Magnificat” al Catedralei dirijat de prof. Alexandru Suciu.

image

În predica la Sfânta Liturghie, Nunţiul Apostolic a dat exemplul martirilor Bisericii, şi a vorbit despre caritatea fraternă, reamintind prima Scrisoare Enciclică a Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, Deus Caritas Est.

Pentru că Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, acum Servul lui Dumnezeu, în vizita pe care a efectuat-o în Bucureşti, în mai 1999, a numit România „Grădina Maicii Domnului”, în numele credincioşilor greco-catolici clujeni, PS Florentin a oferit Excelenţei Sale, o icoană bizantină, „o imagine cu Măicuţa Sfântă care să-i fie mijlocitoare şi ajutătoare”. Totodată, a mulţumit ES Mons. Francisco-Javier Lozano, pentru vizita sa, prin care a putut cunoaşte realităţile Eparhiei de Cluj-Gherla.

În încheierea primei Sfintei Liturghii pe care a celebrat-o în Catedrala greco-catolică clujeană, Excelenţa Sa, Nunţiul Apostolic, a spus: „Mă bucur împreună cu dvs. pentru această celebrare şi mă bucur că am putut celebra în ritul bizantin, un rit al Bisericii Catolice. Celebrând această Liturghie bizantină, m-am simţit ca şi în propria casă, ca şi în propria familie, împreună cu fraţii mei. Nunţiul Apostolic, atunci când celebrează o Sfântă Liturghie în ritul bizantin, nu este un străin, ci este un celebrant care celebrează această Liturghie în cadrul Bisericii Catolice, de aceea trebuie să fie clar pentru toţi catolicii şi pentru toţi creştinii, că cele două rituri, ritul bizantin şi ritul latin cu Liturghiile lor, sunt de fapt un simbol al celor doi plămâni cu care respiră Biserica Catolică. Aceasta pentru că avem o singură credinţă şi anume credinţa catolică. Nu există diferenţe de credinţă în cadrul Bisericii Catolice, există o diversitate de rituri, ritul bizantin şi ritul latin, fiecare cu bogăţia lui. Papa de la Roma este Păstorul Bisericii Universale; Papa Benedict al XVI-lea este acelaşi, atât pentru credincioşii de rit latin cât şi pentru credincioşii de rit bizantin. De aceea, trebuie să ştiţi, că şi în Biserica Sfântul Petru, se celebrează adeseori Liturghia în rit bizantin, cu binecuvântarea Sfântului Părinte, pentru ca toată lumea să ştie, chiar şi dincolo de Atlantic, că Biserica Catolică are această bogăţie a diferitelor rituri în cadrul marii Biserici Catolice. Această unitate în credinţă prin care şi eu şi tu, suntem în aceeaşi Biserică Catolică şi Apostolică, sub binecuvântarea Sfântului Părinte, ne face să credem că suntem în unica Biserică adevărată, Biserica Catolică. Mulţumesc persoanelor consacrate, clerului şi tuturor care aţi fost împreună cu noi la această Liturghie, mulţumesc şi Episcopului vostru Florentin pentru primirea fraternă şi pentru că este un păstor bun, care vă conduce spre patria cerească, spre mântuire”.

Înainte de întoarcerea la Bucureşti, Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova a vizitat Orfelinatul Surorilor Maicii Domnului, şi aici fiind invocată binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea.

Referindu-se la vizita la Cluj a Nunţiului Apostolic, PS Florentin a arătat: „Într-adevăr, prin Excelenţa Sa, avem un sprijin şi un ajutor, un mijlocitor, atât prin rugăciune, cât şi prin mijlocirea către Sfântul Scaun, către Sfântul Părinte”.

A se vedea Albumul foto al acestor zile.