În perioada 4-6 septembrie 2008, a avut loc la Freising, Germania, cel de-al XII-lea Congres Internaţional Renovabis, cu tema Rupturi în Europa. Religie şi naţiune în secolul XXI, întâlnire la care au luat parte peste 200 de participanţi din mai multe ţări ale Europei. Scopul congresului a fost realizarea unui schimb de idei, atât la nivel teologic – la nivelul clericilor, cât şi la nivelul social al problemelor laicilor, cu privire la transformările care au loc în Europa centrală şi de sud-est, cu ocazia intrărilor în Uniunea Europeană.

Una dintre cele mai numeroase delegaţii a fost cea din România, fiind formată din greco-catolici dar şi romano-catolici. Au fost prezenţi: PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, Episcopul Auxiliar Vasile Bizău din Blaj, pr. Nicolae Anuşcă, Director general al Organizaţiei Caritas Mitropolitan Blaj, dl. Cristi Teglaş, Econom al Eparhiei de Cluj-Gherla, pr. Andraş Marton de la Caritas Alba-Iulia ş.a.

"Tema acestui Congres, – a arătat PS Florentin la întoarcerea în ţară – a fost foarte incitantă, tocmai pentru că relaţia dintre religie şi naţiune a cauzat multe conflicte în istoria Europei, în timpul sec. XIX, respectiv XX. De aceea, aceste conflicte constituie încă un subiect de discuţie, atât din punct de vedere teologic, cât şi din punct de vedere istoric, ceea ce face ca, actualmente, în diferitele părţi ale Europei, să apară grupări care interpretează în mod diferit anumite probleme istorice.

Sigur că extinderea Uniunii Europene în aceste zone, face ca, aceste probleme să devină şi probleme europene. De aceea, Uniunea Europeană şi mai cu seamă membri mai vechi ai Uniunii Europene se preocupă cum ar putea să se rezolve aceste probleme atunci când ele îmbracă un caracter conflictual şi care sunt modelele care ar putea fi oferite pentru ca, în acelaşi timp, să nu se piardă identitatea acestor naţiuni, respectiv, limbaj, cultură, religie şi alte caracteristici, dar totodată, să se înveţe reconcilierea şi convieţuirea paşnică pentru anii care urmează."

Au fost prezenţi, în sala Domgymnasium din Domberg, în Freising, referenţi şi experţi în domeniul legat de tema Religie şi naţiune – amintim pe prof. dr. Thomas Bremer, de la Institutul Ecumenic Westfälischen Wilhelms Universität Münster, d-na dr. Lilya Berezhnaya, de la Universitatea din Passau, Alexandru Dorow din München, Andrea Haagn din München, Zornitsa Kutlina – Dimitrova de la Institutul pentru studii internaţionale Wirtschaftsbeziehungen din Wuppertal.

img350

Alături de aceştia au fost şi clerici importanţi, ca şi Arhiepiscopul de Belgrad, Stanislav Hočevar, şi Episcopul László Német din Dieceza de Zrenjanin, Serbia. Participanţii la congres au fost în mojoritate din Germania, dar alături de germani au fost polonezi, sârbi, croaţi, persoane din Lituania, din Albania, din România, din Ungaria, din Cehia, din Slovacia, Serbia, din Armenia, Ucraina, din Georgia, din Bulgaria. S-a încercat să fie o reprezentare a zonei estului Europei, respectiv centru-est, şi anume ţările recent intrate în Uniunea Europeană.

Deschiderea s-a făcut de către dr. Gerhard Albert, unul dintre referenţii şi moderatorii acestui congres, el fiind şi Geschäftsfürer, în Freising. Un cuvânt de început l-a oferit şi pr. Dietger Demuth, asistent spiritual al Asociaţiei Renovabis, şi de asemenea, Arhiepiscopul de München, dr. Reinhard Marx, a avut un cuvânt la începutul acestui moment. El a subliniat că este al XII-lea congres, aceasta fiind şi o cifră simbolică şi totodată, este primul congres la care se vorbeşte şi în limba engleză, nu numai în limba germană. S-a marcat şi faptul că în anul următor se vor aniversa 60 de ani de la încheierea celui de-al II-lea Război Mondial şi 20 de ani de la căderea comunismului.

Pe parcursul celor trei zile, s-au prezentat numeroase referate, după care discuţia continua la mese rotunde sau pe workshop-uri – grupuri de discuţii. Fiecare zi începea prin Sfânta Liturghie şi se încheia prin celebrarea Vecerniei în ritul bizantin sau prin momente literar-artistice.

PS Florentin a amintit momentele din cadrul congresului, când au fost abordate aspecte privitoare la relaţia religie-naţiune în România : "Majoritatea membrilor delegaţiei din România au participat la grupul al II-lea de discuţie, în după-amiaza zilei de vineri, 5 septembrie, când s-a vorbit despre dezvoltarea României în ultimele decenii şi anumite rupturi-probleme care au apărut în acest timp, după încheierea comunismului, probleme care îmbracă atât un aspect naţional cât şi un aspect confesional. Au fost patru conferenţiari, care au prezentat, fiecare din punctul lui de vedere, situaţia din România de acum 20 de ani, situaţia de astăzi în România, cum convieţuiesc diferitele naţiuni şi confesiuni, schimbări, pericole, probleme, dacă integrarea în Uniunea Europeană a adus anumite noutăţi, dacă există anumite conflicte, dacă sunt anumite puncte puternice care pot sprijini convieţuirea, cum se acţionează concret pentru împreuna-vieţuire şi în acelaşi timp, pentru păstrarea propriei identităţi."

La workshop-ul referitor la România, au apărut câteva idei importante, urmare a discuţiilor care s-au desfăşurat, şi anume: "linia memorie-identitate-misiune, capacitatea de a scrie istoria împreună, şi care ar ajuta foarte mult la definirea proipriei identităţi pe baza unor puncte poate nu atât de mult contradictorii, cât mai mult pe baza unor puncte pozitive, şi din aceasta să înţelegem care este misiunea pentru viitor.

A apărut şi ideea purificării memoriei pentru a putea căuta să înţelegem punctul de vedere al celorlalţi. În acest sens, martirii pentru unitatea Bisericii pot fi un punct comun pentru vindecarea memoriei. S-a amintit şi de cuvintele pe care le-a spus Cardinalul Todea, într-unul din primele interviuri după 1990, în care exprima dorinţa de a ierta tuturor, deci faptul că nu vin din timpul comunismului cu resentimente, dar desigur, doresc ca adevărul să fie scos la iveală.

O altă idee pe care am încercat să o subliniez este faptul că trebuie să învăţăm să discutăm relaxaţi chiar şi probleme contradictorii, trebuie să învăţăm să citim istoria aşa cum se cuvine şi să nu proiectăm în ziua de astăzi evenimente dintr-un trecut destul de îndepărtat. În sensul acesta, ne putem întreba: "Ce vină am eu pentru că sunt greco-catolic astăzi, când unirea Bisericilor a avut loc la 1700". Deci, să învăţăm să citim istoria în contextul în care s-a întâmplat, să nu aducem trecutul în prezent. (…)

De asemenea, să nu uităm că toate valorile pe care le utilizăm în societatea noastră trebuie să recunoască rădăcinile lor creştine care să se situeze la baza motivaţiei noastre de caritate la nivel social, la nivelul poporului, la nivelul acţiunilor pe care le facem pentru populaţie. Să înţelegem că motivaţia principală nu poate fi alta decât motivaţia creştină.

Am încheiat alocuţiunea finală, care încheia lucrările acestui cerc referitor la România, spunând: "Dumnezeu să binecuvinteze România şi pe toţi lucrătorii de pace din România!" Amin."

img351

În finalul întâlnirilor, sâmbătă, 6 septembrie, Arhiepiscopul Stanislav Hočevar, din Belgrad, a avut câteva idei concluzive care au subliniat bogăţia acestui congres, faptul că oameni de diferite naţiuni, de diferite confesiuni, au fost puşi împreună pentru câteva zile, şi au încercat să vadă care sunt punctele de interes comun şi cum pot fi soluţionate anumite probleme care apar. Arhiepiscopul a spus: "De fapt, este iubirea lui Hristos, care ne-a adunat pe noi împreună astăzi, aici, şi mulţumim organizaţiei Renovabis pentru că ne-a oferit această oportunitate, ne-a oferit şi logistica – clădirile şi sălile în care să ne putem întâlni."

Renovabis este o asociaţie de solidaritate cu bisericile din centrul şi estul Europei şi a fost creată la iniţiativa germanilor catolici. Iniţiativele acestui Congres anual au început în 1997, scopul congreselor fiind acela de a întări relaţia de parteneriat între Est şi Vest, în aşa fel încât, practic, toţi membrii Uniunii Europene să poată contribui la organizarea bunei înţelegeri în această parte a Europei.

Cel de-al XIII-lea Congres Internaţional Renovabis va avea loc între 3-5 septembrie 2009 la Freising şi va aborda tema "Biserici din Est".

V.S.-Biroul de Presă
Eparhia de Cluj-Gherla