Duminică, 30 iunie 2013, în Duminica Tuturor Sfinţilor, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla a sfinţit biserica „Toţi Sfinţii” din parohia Chiuieşti, protopopiatul Dej, parohie păstorită de pr. Matei Tarciziu. Episcopul eparhial a fost primit printr-un cuvânt de bun-venit a pr. Laurenţiu Biriş, protopop de Dej. În masa Sfântului Altar au fost aşezate moaşte ale Sf. Paul al Crucii şi ale Fericitului Ieremia Valahul, peste care s-a turnat nisip de la Marea Galileii.

În cadrul Sfintei Liturghii, patru copilaşi au făcut Prima Sfântă Împărtăşanie. La celebrare au luat parte 18 preoţi şi un mare număr de credincioşi din Chiuieşti şi împrejurimi: Jichişu de Jos, Ocna-Dej, Dej, Gherla, Căşei, Rugăşeşti, Boiereni, Vad şi Cetan, Cluj-Napoca, persoane consacrate din Cluj-Napoca, Gherla, Superiorul Fraţilor Capucini din Târgu-Lăpuş. La Sărbătoarea Parohiei greco-catolice au participat, ca invitaţi, preotul şi credincioşii din parohia ortodoxă Chiuieşti, primarul com. Chiuieşti şi alţi invitaţi oficiali.

Parohia greco-catolică Chiuieşti a fost înfiinţată în anul 1792, având 30 familii. Biserica parohială a fost construită între anii 1893-1897, în vreme ce Păstor al Eparhiei de Gherla era Episcopul Ioan Sabo. În timp comunitatea s-a mărit, numărul credincioşilor greco-catolici din Chiuieşti fiind, în anul 1948, de 795. Odată cu intrarea Bisericii Greco-Catolice în ilegalitate şi biserica din Chiuieşti a fost confiscată de regimul comunist. Parohia greco-catolică Chiuieşti a fost reînfiinţată în anul 1992, programul liturgic desfăşurându-se în case particulare până în anul 2003, când biserica parohială a fost recuperată prin sentinţă judecătorească. Cu bucuria de a avea din nou locaş de închinare, credincioşii, în prezent în număr de 107, au început lucrări extinse de reparaţii şi înfrumuseţare, astfel încât, în ziua aşteptată a resfinţirii, 30 iunie 2013, biserica „Toţi Sfinţii” din Chiuieşti a devenit asemenea unei biserici nou-construite.

Redăm din cele menţionate în Hrisovul ce a fost sigilat în masa Sf. Altar: „Între anii 2008-2013 s-a purces la consolidarea şi reparaţii capitale ale bisericii: Cu sprijinul şi susţinerea d-lui deputat de atunci, actualul Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, s-a turnat padiment nou în biserică, s-a ridicat o nouă masă de altar, s-a schimbat balconul vechi şi şubred cu unul nou din beton, s-a placat cu rigips întregul interior al bisericii. Prin efortul credincioşilor parohiei şi a altor binefăcători, s-a făcut un nou iconostas sculptat în lemn de tei, fiind opera artistică a d-lui Nicolae Câmpean. Icoanele de pe iconostas au fost pictate de d-na Rodica – Stela Cârcu din Baia Mare. S-au confecţionat bănci noi. S-a pictat altarul şi bolta navei bisericii prin grija pictorilor Adrian Vârtic şi Paula Puşcaş din Cluj. În anul 2010 s-a ridicat un monument în memoria primului Cardinal român, IPS Dr. Iuliu Hossu, prin grija sculptorului Prună Vlad din Năsăud, monument binecuvântat de Preasfinţia Sa Florentin în 30 mai 2010”.

În cuvântul de învăţătură din cadrul celebrării liturgice ce a urmat ceremoniei de sfinţire a bisericii, PS Florentin s-a referit la sfinţenie, „cel dintâi rod al Spiritului Sfânt” – acea zi de duminică fiind intitulată în rânduiala liturgică „Duminica Tuturor Sfinţilor”. „Sfinţenia este un imperativ pe care Dumnezeu îl pune în faţa poporului Său încă din timpul Vechiului Testament: «Fiţi sfinţi pentru că Eu sunt Sfânt!» Dumnezeu doreşte ca poporul Său să Îl urmeze pe calea sfinţeniei, să poată reintra în comuniunea deplină pierdută prin păcatul lui Adam şi al Evei. A fi sfânt în ziua de astăzi înseamnă a duce o luptă continuă între bine şi rău, a şti să alegem întotdeauna binele iar lupta aceasta nu este cu ceilalţi oameni, este o luptă care se dă în primul rând în sufletele noastre, pentru că noi, oamenii, putem prin voinţa şi raţiunea noastră liberă, să oferim loc în sufletul nostru gândurilor rele, păcătoase, sau gândurilor bune, virtuoase, care ne îndreaptă spre sfinţenie.”

„Să nu credem că ceata imensă a sfinţilor care astăzi ne stă în faţă ca şi model, au ajuns sfinţi fără a lupta. Fiecare dintre aceşti sfinţi a avut lupta lui, începând cu apostolii – ucenicii Mântuitorului, continuând cu toţi sfinţii care într-un fel sau altul au adus mărturie cuvântului lui Dumnezeu prin viaţa lor, sau prin apărarea tezaurului credinţei, sau prin dedicarea întregii vieţi slujirii Mântuitorului: cuvioşi părinţi, călugări şi călugăriţe, sfinţi ai Bisericii şi învăţători, persoane care au păzit cu străşnicie poruncile lui Dumnezeu şi au fost aruncaţi în închisori pentru credinţa lor şi mulţi alţii.” În acest context au fost redate cuvinte ale sfinţilor despre sfinţenie. „Mai întâi, Sf. Ioan Gură de Aur îndeamnă: «Iubiţilor, să ne împodobim sufletul mai înainte de a ne împodobi casa, pentru că ea, casa, rămâne aici, iară sufletul îl luăm cu noi atunci când plecăm dincolo, deci, să urmăm exemplul sfinţilor. Au dispreţuit aceia viaţa lor, dispreţuieşte şi tu plăcerile trupului. Au aruncat aceia trupurile lor în foc? Aruncă şi tu acum averile în mâinile săracilor. Au călcat aceia pe jăratec? Stinge şi tu pofta flăcărilor rele. Nu privi la greutăţile de acum, ci priveşte mai degrabă la bunătăţile viitoare, nu privi la focul care arde, ci priveşte mai degrabă la Împărăţia care-ţi stă pregătită înainte. Nu privi la călăii care-ţi stau împrejur, ci priveşte mai degrabă la Hristos care te aşteaptă cu acea cunună a gloriei».”

„Iar Sfântul Anton de Padova, în scrierile sale, ne vorbeşte despre o adevărată scară spre sfinţenie, spunând: «Vrem să ajungem la sfinţenie? Atunci trebuie să urcăm scara sfinţeniei. Iară scara are două bârne laterale: părerea de rău şi spovedania; are 6 trepte – cele 6 virtuţi ce ne ajută spre sfinţirea sufletului şi a trupului. Acestea sunt: mortificarea sau tăierea voinţei; rigoarea disciplinei, abstinenţa, conştiinţa propriei nimicnicii sau smerenia, viaţa activă – munca, precum şi contemplarea celor cereşti. Toate acestea le putem recunoaşte după rodul lor – spune Sfântul Anton -, strălucirea purităţii, smerenia în acţiune, abstinenţa în mâncare, modestia în privire şi în îmbrăcăminte».” Toate aceste sfaturi sunt la fel de actuale şi astăzi – a arătat Episcopul de Cluj-Gherla, îndemnând la credinţă, astfel încât „credinţa noastră, devenind viaţa noastră, să ne conducă pe calea sfinţeniei”, după modelul tuturor sfinţilor şi în particular a celui a cărui statuie străjuieşte în faţa bisericii din Chiuieşti, Cardinalul Iuliu Hossu, cel care, prin credinţa sa, a putut să fie neclintit în faţa tuturor încercărilor, spunând: „credinţa noastră este viaţa noastră”.

La final, pr. paroh a rostit un cuvânt de mulţumire, menţionând: „Merg cu gândul mai departe, mulţumind şi rugându-mă Tatălui Ceresc pentru cei care, în urmă cu 120 de ani, în anul 1893, au pus temelia acestei biserici prin jertfa şi munca lor. Vreau să spun celor din Chiuieşti că părinţii şi bunicii lor au cărat piatră cu boii şi pe timp de iarnă, legând copitele boilor pentru a nu aluneca pe gheaţă, au pus suflet, au pus jertfă, pentru a se înălţa acest sfânt locaş şi iată că astăzi urmaşii lor l-au înfrumuseţat pentru a aduce mărire lui Dumnezeu.” Între cei dintâi părintele a mulţumit părinţilor săi, „mulţumesc mamei mele şi tatălui meu, pr. Matei Gavril, care este aici şi mă consider încă la umbra lui”; a mulţumit soţiei, Elena, care i-a stat alături în cei 23 de ani de căsătorie împliniţi chiar în acea duminică de 30 iunie 2013.

În continuare cei patru copilaşi au primit diplome şi un mic cadou din partea parohiei, în semn de amintire de la Prima Sfântă Împărtăşanie. La intenţia pr. paroh, PS Florentin a înmânat Diplome omagiale câtorva binefăcători, între care dl. Gavril Mihuţ, primarul com. Chiuieşti şi dl. deputat Itu Cornel, prezenţi la evenimentul celebrativ. În acest context, primarul com. Chiuieşti a transmis un mesaj şi din partea d-lui senator Horia Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, care, fiind într-o misiune în Spania, a mulţumit pentru diploma ce i-a fost oferită, dând şi cu acest prilej asigurarea că dintr-o credinţă mântuitoare, nu dintr-una formală, prin autoritatea pe care o are, va susţine în continuare toate bisericile şi mai ales credincioşii care formează Biserica lui Isus Hristos.

Pr. Matei Tarciziu a oferit Episcopului eparhial o icoană a Mântuitorului, în semn de mulţumire pentru toată susţinerea şi pentru prezenţa sa în mijlocul comunităţii din Chiuieşti. Mulţumiri au fost aduse de asemenea tuturor colaboratorilor, binefăcătorilor, credincioşilor parohiei şi „mai ales Bunului Dumnezeu care a dat un timp minunat, încărcat de puterea Sa Dumnezeiască, pentru ca să împlinim aici această frumoasă celebrare”.

VS – DIRMM

imagine

imagine

imagine

imagine