img28În prima duminică a lunii august (03.08.2008), Păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla a vizitat parohia Rogoz, localitate aflată în ţinutul de un pitoresc aparte al Ţării Lăpuşului. Credincioşii parohiei, pr. Aurel Cociş, paroh în Rogoz şi protopop de Târgu-Lăpuş, dar şi preoţi şi credincioşi din parohiile învecinate, l-au întâmpinat cu multă bucurie pe Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, la biserica nou construită şi binecuvântată în anul 2003, cu hramul "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel".

Într-o atmosferă de sărbătoare, s-a trecut la celebrarea Sfintei Liturghii, la care alături de credincioşii greco-catolici din localitate şi din satele învecinate, au participat şi un grup de copii din Tabăra "Ecumenica", veniţi împreună cu pr. Silviu Hodiş din Târgu Lăpuş.

La masa sfântului altar, împreună cu PS Florentin, pr. protopop Cociş şi preoţii din parohiile vecine, au concelebrat pr. Anton Crişan, consilier eparhial şi pr. Iuraj Terek din Gaming, Austria.

Un moment de bucurie a fost hirotonirea întru sfântă diaconie a subdiaconului Călin Sechelea, care, deşi absolvent al Institutului Politehnic la Cluj, a pornit pe calea preoţiei, urmând studii teologice în Austria, la Gaming. El a încheiat o licenţă în Teologie şi în prezent face studiile de masterat în domeniul Ştiinţelor Ecleziastice. După încă un an de studii în Gaming, diaconul Călin împreună cu soţia sa Cristina şi copiii lor, se vor întoarce pentru a se pune în slujba lui Dumnezeu în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla.

Cei trei copilaşi ai noului diacon împreună cu mama lor au fost prezenţi la celebrare. De asemenea, a asistat la hirotonirea diaconală şi familia pr. Iuraj Terek, din Gaming, care a străbătut drumul Austria-România împreună cu cei 4 copilaşi. Tot din Institutul de teologie din Gaming, au venit dl. Hensi van Lidth, Director Economic şi prof. Dagny Kjergaard.

O prezenţă deosebită la această celebrare liturgică a fost a persoanelor consacrate, în număr mare, între ele fiind surori de la "Fiicele Milei" şi sora Cristina din Ordinul "Sfântul Vasile cel Mare".

img29

În cadrul Sfintei Liturghii, s-a citit fragmentul din Sfânta Evanghelie de la Matei ( 9,27-35), în care este redată vindecarea celor doi orbi, petrecută în urmă cu peste 2000 de ani, în Capernaum. În Cuvântul de Învăţătură, PS Florentin a meditat asupra acestui text: "Cei doi orbi au strigat ’Miluieşte-ne Fiul lui David!’, deoarece erau conştienţi că ei nu văd, că ei sunt întuneric, dar au fost creaţi pentru lumină. De aceea, apelează la Acela care este Lumina Lumii. Ei nu primesc doar o vindecare fizică ci fac un drum spiritual, prin care, odată cu deschiderea ochilor li se deschid şi ochii inimii, ochii credinţei. Isus îi întreabă dacă ei cred că poate face aceasta, întrebare la care nevăzătorii răspund direct şi scurt: ’Da Doamne’. Pentru ei, Isus este Domnul, Cel care poate face totul, şi vindecarea este pe măsura credinţei. Isus le spune: După credinţa voastră să vă fie vouă’; apoi se atinge de ei şi orbii văd imediat. Există, pe de o parte puterea lui Dumnezeu, lucrătoare în om, harul luminător al Spiritului Sfânt care deschide ochii, dar şi credinţa omului, necesară pentru a putea primi acest har în suflet.

Un alt aspect al textului evanghelic: Isus nu-i vindecă imediat pe aceşti oameni. Ei strigă după El dar Isus îşi continuă drumul, intră în casă şi abia acolo îi vindecă. Vindecarea are loc în Casa Domnului. Este simbolic, pentru că această casă – probabil a lui Simon Petru, în care Isus mergea deseori în Capernaum – va rămâne ca şi model al Bisericii. Biserica este Casa Domnului peste veacuri, în care, prin puterea dată lui Simon Petru, şi astăzi harul vindecător al luminii în credinţă coboară în sufletele noastre. Şi astăzi ne aflăm în Casa Domnului, şi astăzi este adevărat ceea ce El ne-a promis: ’Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, sunt şi Eu prezent în mijlocul lor’.

Hristos este în mijlocul nostru şi va fi în continuare prezent alături de noi. De aceea, să ne apropiem cu încredere de masa Sfântului Altar şi să ne recunoaştem orbirea noastră sufletească, să recunoaştem că avem nevoie să fim întăriţi în harul credinţei. Să-I cerem lui Isus acest har al credinţei, să-I spunem şi noi, ’Miluieşte-ne, Doamne, Isuse Hristoase, Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru!’. Isus, cu siguranţă ne va spune, aşa cum Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Efeseni, acum, în acest an dedicat Sfântului Apostol Pavel, o invocaţie pe care Biserica primară o spunea pentru cei care erau botezaţi: ’Deşteaptă-te şi învie din morţi şi te va lumina Hristos!’".

Preasfinţia Sa a încheiat, spunând: "Să ne aducem aminte că în Casa Domnului primim şi noi lumina credinţei, primim întărirea ca să putem vedea în viaţa noastră urmele Dumnezeului Celui Viu care este mereu aproape de noi. Să ne cunoaştem orbirea noastră sufletească şi să-I cerem lui Dumnezeu harul vederii în credinţă".

img30

După celebrarea liturgică, Pr. protopop Aurel Cociş a adresat mulţumiri Episcopului Eparhial pentru cea de-a treia vizită pastorală a Preasfinţiei Sale în parohia Rogoz, o parohie vie, dintr-un protopopiat binecuvântat de Dumnezeu cu harul de a aduce rod bogat, mai ales prin numărul mare de tineri care au ales să urmeze calea preoţiei. La final, toţi copilaşii au primit de la Episcop iconiţe şi binecuvântare. La ieşirea din biserică, toţi cei prezenţi au primit din partea comunităţii greco-catolice din Rogoz câte o pâine caldă, semn a ospitalităţii gazdelor şi a dorinţei ca bucuria să fie deplină.

PS Florentin împreună mai mulţi însoţitori, între care şi oaspeţii din Austria, au vizitat în continuare vechea biserică-monument din localitata Rogoz, sfânt locaş de o deosebită frumuseţe. Biserica de lemn cu hramul "Sfânta Paraschiva", a fost ridicată în 1695 sau 1735, în Suciu-de-Sus. Ea a fost dăruită de către credincioşii din Suciu-de-Sus parohiei greco-catolice Rogoz, unde a fost reasamblată în anul 1883. Cu bolta joasă, dar având turnul în stil maramureşan arcuit spre cer, mica biserică vorbeşte vizitatorilor despre credinţa în Dumnezeu a multor generaţii.

După vizita pastorală în parohia Rogoz, Ierarhul de Cluj-Gherla a vizitat şi parohia greco-catolică din Târgu-Lăpuş, pentru a participa la încheierea Taberei pentru tineret Ecumenica, aflată la a X-a ediţie.

Tabăra, organizată ca în fiecare an de pr. paroh Silviu Hodiş, a reunit 100 de copii de diferite confesiuni şi din diferite zone ale ţării. Parohia "Buna Vestire" a fost şi în acest an, pentru micii participanţi la Tabăra "Ecumenica", o gazdă generoasă şi primitoare. După o săptămână de acţiuni intense – rugăciune, drumeţii, concursuri, activităţi culturale şi recreative, copiii erau plini de veselie şi dornici să împărtăşească experienţele minunate pe care le-au trăit. Adunaţi în capela parohiei (care funcţionează în incinta unui fost cinematograf), copiii şi-au rostit impresiile, şi-au cunoscut îngerii păzitori (aleşi în taină, prin sorţi, la începutul întâlnirii), au cântat imnul taberei, au primit din partea organizatorilor diplome şi premii. PS Florentin le-a vorbit, i-a ascultat pe copii şi i-a binecuvântat.

Motto-ul ediţiei din 2008 a Taberei "Ecumenica" a fost: "Nu vă temeţi, deschideţi larg porţile inimii lui Hristos!", copiii fiind astfel însufleţiţi în viaţa de credinţă pornindu-se de la cuvintele Sfântului Părinte, Servul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea

PS Florentin a vizitat şi biserica parohială din Târgu-Lăpuş aflată în construcţie, clădirea fiind deja ridicată în cărămidă şi acoperită.

Viorica Sabo, redactor