Sărbătoarea Întâmpinării Domnului nostru Isus Hristos, stabilită în calendarul liturgic sâmbătă 2 februarie 2013, a fost celebrată festiv prin Sfânta Liturghie arhierească, în capela Sfântul Iosif din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca, fiind un moment de comuniune şi de reînnoire a ofertei vieţii şi a sufletului în mâna lui Dumnezeu, sub semnul Anului Credinţei.

În mod deosebit, această zi a fost un prilej de bucurie pentru persoanele consacrate care au sărbătorit, în comuniune cu Biserica Universală, Ziua Mondială a Vieţii Consacrate. Ordinele, congregaţiile şi institutele de viaţă consacrată din Eparhia de Cluj-Gherla au fost reprezentate la această Liturghie festivă, fraţii şi surorile intrând în procesiune, cu lumânări aprinse în mâini, pe care le-au depus în faţa crucii lui Hristos.

PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, şi preoţii prezenţi în număr mare au celebrat în continuare Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc ceremonia depunerii profesiunii pe viaţă de către fratele Andrei – Aurel Pop, în cadrul Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), Provincia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Corul Surorilor Baziliene de la Mănăstirea Sfânta Macrina a oferit răspunsurile liturgice şi frumoasele cântări de la Împărtăşanie.

În prezentarea făcută tânărului călugăr ce şi-a oferit viaţa lui Hristos, pr. Laurian Daboc, Superiorul provincial OSBM, a descris drumul spiritual început cu mult timp înainte: “Fratele Andrei a venit la mănăstire încă de când avea 14 ani. A locuit mai întâi la Cluj, împreună cu pr. Efrem şi pr. Vincenţiu, apoi, din anul 2000, a fost la Mănăstirea de la Molişet, unde a făcut noviciatul, urmând ca, în anul 2007, să-şi depună voturile temporare, pe care apoi le-a reînnoit în fiecare an. A fost o perioadă de încercare pentru el, să vadă dacă poate să trăiască viaţa călugărească. Astăzi a ajuns în faţa unui moment decisiv, când depune aceste voturi pe viaţă, promite lui Dumnezeu că va trăi în mănăstire şi va respecta voturile până la moarte”.

A urmat rânduiala depunerii voturilor, care a cuprins şi ceremonialul acoperirii şi a cântării binecuvântărilor de la înmormântare – un simbol al morţii fratelui pentru lumea aceasta. “Mănăstirea va fi de acum înainte casa lui iar călugării comunităţii OSBM, fraţii lui”, a menţionat Superiorul provincial.

După lectura Evangheliei Întâmpinării Domnului în Templu (Luca 2,25-32), PS Florentin a rostit cuvântul de învăţătură, exprimându-şi bucuria pentru motivele de sărbătoare ale Bisericii, în mod particular pentru depunerea profesiunii perpetue din partea fr. Andrei: „Mulţumim lui Dumnezeu pentru această vocaţie împlinită cu nevoinţă, cu strădanie din partea fratelui Andrei care astăzi, aici, îşi vede începutul”. PS Florentin a arătat că „frumuseţea vieţii consacrate este aceea că se pătrunde în taina planului lui Dumnezeu prin credinţă, şi credinţa în Dumnezeu este cea care, de acum înainte, orientează şi direcţionează viaţa celui consacrat. Este şi exemplul din Evanghelie – cele patru persoane care sunt în jurul lui Isus, toate sunt persoane consacrate. Evanghelia de astăzi, ca şi icoana sărbătorii Întâmpinării Domnului, este numită ‘Evanghelia întâlnirii’ şi ‘icoana întâlnirii’, pentru că este o întâlnire cu planul lui Dumnezeu. (…) Evanghelia prezintă frumoase exemple de persoane consacrate unite în rugăciune şi unite în dorinţa de a împlini voinţa lui Dumnezeu. Elementul esenţial, fundamental, care îi pune împreună, este credinţa. Suntem în Anul Credinţei, suntem cu toţii botezaţi şi se află printre noi multe persoane consacrate – şi terţiare şi focolare -, persoane care, într-un fel sau altul, au înţeles frumuseţea vieţii de credinţă, a trăirii cu Dumnezeu şi după Cuvântul lui Dumnezeu”.

Pornind de la modelul Preasfintei Fecioare Maria, Preasfinţia Sa a subliniat că „viaţa consacrată este un dar pe care nu avem voie să-l ţinem pentru noi, este un dar pe care trebuie să-l oferim Tatălui, să-l oferim dimpreună cu fiinţa noastră, cu tot ceea ce suntem şi cu tot ceea ce ni se pare că avem, pentru că toate sunt ale Domnului. De aceea, mulţumim lui Dumnezeu pentru marele dar al consacrării fiecăruia dintre noi, vă asigurăm de rugăciunile noastre şi considerăm că vă caracterizează cele trei elemente simbolice pe care le-am auzit şi în rânduiala profesiunii perpetue a fratelui Andrei – simbolul ostaşului, al luminii, dar şi simbolul iubitului. Pentru că persoanele consacrate suntem oastea de rugăciune a Domnului, cei care trebuie să ne rugăm mai mult şi pentru ceilalţi. Noi trebuie să fim lumină, ca şi lumânarea aprinsă, noi trebuie să fim această lumină în lume, cum spune Isus: ‘Pentru ca ei, văzând faptele voastre, să preamărească pe Tatăl’. Dar noi trebuie să fim şi acei îndrăgostiţi de Dumnezeu, pentru ca lumea să creadă în ceea ce propovăduim, în haina pe care o îmbrăcăm, să vadă că viaţa consacrată are o finalitate practică, nu este doar obişnuinţa rugăciunii sau tradiţia rugăciunii, ci este iubirea rugăciunii, este bucuria faptului de a fi cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu şi în Dumnezeu. Este ceea ce vă doresc dvs., tuturor persoanelor consacrate, călugări, călugăriţe, cucernici preoţi, diaconi şi împreună slujitori, terţiari şi cei împreună cu dânşii, dar şi dvs., iubiţilor credincioşi care aţi primit Taina Sfântului Botez, naşterea de-a doua, care pregăteşte pe cea de-a treia şi ultima, adică naşterea de-a dreapta gloriei cereşti a Tatălui Atotputernic, împreună cu Fiul Unul-Născut, consacratul prin excelenţă, prin iubirea Spiritului Sfânt, unde să dea Bunul Dumnezeu să putem cu toţii să fim. Amin”.

În încheierea Sfintei Jertfe liturgice, pr. Anton Crişan, vicar cu preoţii şi persoanele consacrate, a invitat câte un reprezentant din fiecare ordin sau congregaţie religioasă să spună câteva cuvinte despre instituţia de viaţă consacrată pe care o reprezintă, pentru a o putea cunoaşte şi pentru ca tinerii care doresc să se consacre Domnului să fie ajutaţi să aleagă şi să îşi descopere chemarea.

Mai întâi a fost invitată la microfon maica Letiţia, superioara locală a Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului (CMD), care a făcut o prezentare a CMD – „institut religios de drept pontifical dedicat vieţii apostolice din cadrul Bisericii Române Unite”. A luat apoi cuvântul sora Bernadeta OSBM, care a descris specificul Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, cu menţiunea că Surorile Baziliene „în acest an aniversează 20 de ani de la sfinţirea mănăstirilor de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla”. Sora Gabriela a prezentat în continuare Congregaţia Surorilor Sfântului Iosif al Apariţiei. Părinţii şi fraţii Iezuiţi au şi ei o intensă şi rodnică activitate spirituală, ce a fost evidenţiată de pr. Marius Taloş, superior regional al Societăţii lui Isus. Un ordin de curând stabilit pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, şi din acest motiv mai puţin cunoscut, este Ordinul Franciscan. De la Târgu-Lăpuş a venit, din cadrul acestei comunităţi, pr. Flavian, pentru a arăta specificul vieţii călugăreşti căreia s-a dedicat. A urmat mesajul Mişcării Focolare, reprezentată de fratele Andrei, şi în încheiere pr. protoegumen Laurian Daboc a prezentat Ordinul Sfântului Vasile cel Mare – ramura masculină, adăugând totodată un cuvânt de mulţumire pentru preoţii şi credincioşii care au participat, rugându-se împreună cu părinţii şi fraţii bazilieni, în momentul primirii în rândurile lor a unui noi membru al comunităţii. La final, PS Florentin a mulţumit tuturor participanţilor, îndeosebi persoanelor consacrate.

Programul sărbătorii a continuat în partea a doua a zilei la Centrul Spiritual Manresa din cartierul clujean Zorilor, unde gazde primitoare au fost părinţii şi fraţii iezuiţi. Aici s-a celebrat rugăciunea Vesperelor cu un cuvânt de învăţătură al pr. Marius Taloş, superior regional SJ, care a invitat, în mod sugestiv, prin împărţirea între toţi cei prezenţi a unui ciorchine de strugure, la comuniune şi la bucuria credinţei.

imagine

imagine

imagine