Catolicism si ortodoxie romaneascaCatolicism şi Ortodoxie românească.
Scurt istoric al Bisericii Române Unite

pr. Silvestru Augustin Prunduş şi Clemente Plaianu

Cuprins

Cuvântul Cardinalului Dr. Alexandru Todea
Prefaţă
Introducere

Capitolul I
Creştinarea românilor

Capitolul II
Cezarpopismul. Fatalul destin al istoriei

Capitolul III
Unitatea credinţei în diversitatea riturilor. Slavizarea cultului prin bulgari

Capitolul IV
Marea schismă din 1054

Capitolul V
Urmările schismei

Capitolul VI
Disputa între Apus şi Răsărit pentru a-şi apropia românii, de la schismă pînă la Sinodul de la Ferrara-Florenţa

Capitolul VII
Sinodul de la Ferrara-Florenţa şi românii (1438-1439)

Capitolul VIII
Reforma religioasă şi românii din Transilvania

Capitolul IX
Unirea cu Roma
Episcopul Teofil Seremi (1692-1697)
Episcopul Atanasie Anghel (1698-1713)

Capitolul X
Greutăţile începutului. Reacţiile împotriva Unirii
Episcopul Ioan Giurgiu Patachi (1723-1751)
Episcopul Inochentie Micu Clain (1723-1751)
Episcopul Petru Pavel Aron (1752-1764)
Episcopul Atanasie Rednic (1765-1772)
Episcopul Grigore Maior (1773-1782)
Episcopul Ioan Bob (1784-1830)
Episcopul Ioan Lemeni (1833-1850)

Capitolul XI
Episcopia Română Unită de Oradea
Episcopul Meletie Covaci (1784-1770)
Episcopul Moise Dragoş (1777-1787)
Episcopul Ignatie Dărăbant (1790-1805)
Episcopul Samuil Vulcan (1806-1839)
Episcopul Vasile Erdeli (1843-1862)

Capitolul XII
Mitropolia Română Unită de Alba lulia şi Făgăraş
Mitropolit Alexandru Şterca Şuluţiu (1851-1867)
Mitropolit loan Vancea de Buteasa (1869-1892)
Mitropolit Victor Mihali de Apşa (1895-1919)
Mitropolit Vasile Suciu (1920-1935)
Mitropolit Alexandru Nicolescu (1935-1941)
Episcop auxiliar Vasile Aftenie (1940-1950)
Episcop Valeriu Traian Frenţiu, Administrator Apostolic (1941-1947)
Episcop auxiliar Ioan Suciu, Administrator Apostolic (1947-1953)

Capitolul XIII
Episcopiile sufragane ale Mitropoliei Române Unite
Episcopia de Oradea
Episcop Iosif Pop Silaghi (1863-1873)
Episcop Ioan Olteanu (1874-1877)
Episcop Mihail Pavel (1879-1902)
Episcop Demetriu Radu (1903-1920)
Episcop Valeriu Traian Frenţiu (1922-1952)

Capitolul XIV
Episcopia de Gherla şi de Cluj-Gherla
Episcop loan Alexi (1856-1863)
Episcop loan Sabo (1879-1911)
Episcop Vasile Hossu (1912-1916)
Cardinalul luliu Hossu (1917-1970)

Capitolul XV
Episcopia Lugojului
Episcop Alexandru Dobra (1856-1870)
Episcop loan Bălan (1935-1959)

Capitolul XVI
Episcopia Maramureşului
Episcop Alexandru Rusu (1931-1963)

Capitolul XVII
Activitatea naţională şi culturală a Bisericii Române Unite şi a fiilor ei

Capitolul XVIII
Biserica Română Unită în afara legii

Capitolul XIX
Statutul de organizare a Bisericii Catolice

Capitolul XX
Persecuţia
Episcop auxiliar Dr. Tit Liviu Chinezu (1904-1955)
Episcop auxiliar Iuliu Hirţea (1914-1973)
Episcop auxiliar Dr. Ioan Dragomir (1905-1935) al Maramureşului

Capitolul XXI
Biserica Română Unită după Revoluţia din Decembrie 1989
Mitropolit Dr. Alexandru Todea
Arhiepiscop Dr. Ioan Chertes
Episcop Ioan Ploscaru al Lugojului
Episcop Vasile Hossu al eparhiei Oradea
Episcop Lucian al Maramureşului
Episcop George Guţiu de Cluj-Gherla
Vicar General Tertulian Langa

Capitolul XXII
Biserica Română Unită din Diasporă
Clerici Români Uniţi în curia romană

Concluzii

Opinii

Încheiere

Addenda
Retrocedarea Catedralei din Blaj
Mitropolitul Alexandru Todea a fost promovat Cardinal

Abrevieri

Note