Catolicism si ortodoxie romaneasca

Cartea de faţă intitulată sugestiv „Catolicism şi Ortodoxie românească”, o succintă istorie a Bisericii Române Unite, interpretează faptul istoric pe bază de documente şi elucidează probleme până acum necunoscute sau tendenţios prezentate. În ea cititorul se va regăsi pe sine însuşi în multe din strădaniile şi izbânzile străbunilor noştri. Se va convinge de aportul adus de ierarhii, preoţii şi fiii Bisericii noastre la toate marile acte istorice ale Neamului, la care au fost prezenţi fără excepţie, în tot cursul existenţei Bisericii.

Cardinal Alexandru Todea

Citiţi cartea online sau descărcaţi-o pentru lectură offline, în format PDF: partea I, partea a II-a, partea a III-a.


Biserica Romana Unita - 250 de ani de istorieCartea de faţă, scrisă în colaborare de câţiva preoţi români uniţi, aflători în aceste împrejurări tragice în străinătate [cartea a fost scrisă în 1952 – n.n.], vrea să fie o prezentare sintetică şi obiectivă a istoriei Bisericii Române Unite. Gândul scrierii ei s-a înfiripat pe când în România se delineau timpuri grele pentru Biserica Română Unită şi a fost dus la îndeplinire în vreme ce acasă membrii acestei Biserici, în frunte cu Episcopii lor, erau închişi şi chinuiţi pentru Cristos. Cum e firesc deci, ea poartă în sine mărturia solidarităţii celor de dincoace de Cortina de Fier cu cei rămaşi dincolo.

Citiţi cartea online sau descărcaţi-o pentru lectură offline, în format PDF: partea I, partea a II-a, partea a III-a.


300 de ani de la unirea Bisericii romanesti din Transilvania cu Biserica RomeiVolumul conţine comunicările prezentate public la Colocviul internaţional „300 de ani de la Unirea Bisericii Române din Transilvania cu Biserica Romei”, desfăşurat în zilele de 23-25 noiembrie 2000, în Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, sub înaltul patronaj al I. P. S. Mitropolit şi Arhiepiscop Lucian Mureşan şi al Prof. univ. dr. Andrei Marga, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Ministrul Educaţiei Naţionale, în organizarea Facultăţii de Teologie Greco-Catolică şi a Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Citiţi cartea online.


Biserica romeasca si societatea transilvaneanaPublicarea acestui volum de studii se justifică drept o deschidere a unor proiecte cu respiraţie mai mare, care are drept ţintă o foarte largă abordare a istoriei Bisericii Române Unite cu Roma şi a vieţii religioase. Volumul este, întâi de toate, o culegere de studii inedite, dar şi studii publicate în reviste de specialitate ori în culegeri, care sunt cunoscute doar unui cerc restrâns de specialişti interesaţi, fiind practic inaccesibile unui cerc mai larg de cititori interesaţi de istorie, mai cu seamă a Bisericii Române Unite cu Roma. Unele studii din volumul de faţă au fost predate spre publicare, cu ani în urmă, dar nu au mai văzut lumina tiparului din cauza cunoscutelor dificultăţi editoriale actuale.