În Duminica a XIX-a după Rusalii, la 30 septembrie 2012 Prea Sfinţia Sa Episcop Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, s-a aflat în mijlocul credincioşilor din parohia Uivar (Protopopiatul de Sânicolau Mare), cu ocazia instalării noului preot paroh. Prea Sfinţia Sa a fost însoțit de către Mons. Angelo Pop, Vicarul General al Episcopiei de Lugoj. Ultima vizită pastorală a avut loc în anul 2007 când părintelui Mihai Vereş i s-a conferit titlul pontifical de capelan al Sfântului Părinte, la propunerea Prea Sfinţitului Alexandru, pentru activitatea deosebită pe care a desfăşurat-o în cei 20 de ani în parohia Uivar.

În comuna Uivar nu a existat parohie greco-catolică înainte de 1948. De-a lungul vremii în localitate s-au stabilit familii de greco-catolici venite din Ardeal, care au frecventat biserica romano-catolică, datorită faptului că Biserica Greco-Catolică din România era scoasă în afara legii. Parohia a fost înfiinţată după anul 1990. Prin bunăvoinţa Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara în special a ES Sebastian Kräuter şi ulterior a ES Martin Roos, Sfânta Liturghie se celebrează în biserica romano-catolică. De mai bine de 20 de ani cel care a asigurat serviciile religioase pentru comunitatea unită din Uivar în rit bizantin, a fost pr. prot. on. Mihai Vereş, capelan al Sfântului Părinte. Din motive de sănătate şi de vârstă, Părintele Mihai s-a pensionat şi a cerut retragerea din funcţia de paroh al comunităţii din Uivar. Prea Sfinţitul Alexandru a numit un nou lucrător în Via Domnului pentru această comunitate pe pr. Mircea Ioan Romocea cu numele de călugăr Ieronim, fost superior al comunităţii Ordinului Bazilian. Cu aprobarea Sfântului Scaun pr. Romocea a fost încardinat în Eparhia de Lugoj dorind să-l slujească în continuare pe Dumnezeu ca preot paroh. Părintele Mihai Vereş nu s-a retras total din activitatea preoţească ci se va stabili în localitatea Radna fiind în continuare la dispoziţia nevoilor pastorale din zonă.

La sosire P.S. Alexandru a fost întâmpinat cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie de Părintele Mihai Vereş.

Alături de Prea Sfinţitul Alexandru la Sfânta Liturghie au concelebrat: mons. Angelo-Narcis Pop, Vicarul General al Eparhiei de Lugoj, pr. Marius Pîrvu, Protopop de Sânicolau Mare, Pr. Dumitru Crişan, paroh la Comloşu-Mare şi Jimbolia, Pr. Ilie Tomioagă, paroh la Cărpiniş, pr. Mihai Vereş fostul paroh şi pr. Ieronim Romocea, noul paroh. Răspunsurile au fost date de credincioşii parohiei.

În cuvântul de învăţătură Prea Sfinţitul Alexandru a făcut câteva referiri privind subiectul evangheliei duminicii a XIX-a după Rusalii. În continuare distinsul ierarh a vorbit credincioşilor despre pr. Mihai Vereş pe care l-a cunoscut din clandestinitate, înainte de a primi taina preoţiei prin impunerea mâinilor Î.P.S. Ioan Ploscaru. L-a felicitat pentru activitatea pastorală care a desfăşurat-o în parohie în mod constant, conlucrând împreună cu bunii săi credincioşi. Părintele Mihai a avut şi activitate socială: a întemeiat o filială Kolping. Prea Sfinţia Sa a constatat înfrăţirea cu parohiile din împrejurimi (Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia).

„Iubiţi credincioşi” a spus P.S. Alexandru, „părintele Mihai nutrea dorinţa de a deveni preot dinainte de anul 1989. Este originar din Negreşti Oaş şi s-a pregătit ca inginer având post de inginer în Timişoara. Dorinţa lui a fost de a-l sluji pe Dumnezeu şi când s-a ivit ocazia, în anul 1990 a fost hirotonit, având pregătirea teologică din clandestinitate. A funcţionat ca preot la Timişoara acolo unde era nevoie, iar de 20 de ani s-a stabilit la Uivar unde a rămas consecvent şi unde sunt atâtea roade spirituale”.

După citirea decretului de numire al noului paroh, P.S. Alexandru i-a dăruit pr. Mihai, în semn de preţuire a celor 20 de ani pe care i-a slujit în această parohie cartea: Biblia de la Blaj a lui Samuil Micu – 1795, republicată într-o ediție jubiliară la Tipografia Vaticana din Roma în anul 2000 cu sprijinul Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea; un volum impunător (370 mm x 240 mm) de 2624 de pagini, care cântăreşte circa 7 kg.

În continuare Prea Sfinţitul Alexandru i-a oferit noului preot paroh, o cruce ca simbol a începerii noii activităţi în parohia ce i-a fost încredinţată.

La finalul Sfintei Liturghii pr. Mihai i-a mulţumit lui Dumnezeu; a mulţumit Prea Sfinţitului Alexandru pentru vizita pastorală, preoţilor concelebranţi şi credincioşilor care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. A mulţumit de asemenea oficialităţilor prezente: d-l senator Gheorghe Ciobanu, d-l primar Gabriel Idvorianu, d-l viceprimar Zegan Lucian, d-l vicepreședinte Kolping pe ţară Ioan Sabo si tuturor celor care au binevoit ca să fie alături la bucuria acestui eveniment.

În cuvântul său, noul paroh Ieronim a adus mulţumiri mai întâi bunului Dumnezeu pentru acest mare favor de a ajunge într-o parohie frumoasă. A mulţumit Prea Sfinţitului Alexandru pentru încrederea acordată şi pentru distincţia cu care l-a onorat.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă frăţească la căminul cultural din localitate.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.