Agenda liturgică 2018

IAN * FEB * MAR * APR * MAI * IUN * IUL * AUG * SEP * OCT * NOV * DEC

Luna martie

1JSf. cuv. m. Eudochia (sec. II). Apoc 8,1-13; Mt 24,34-44 (Sâmbătă 16 dR).
2VSf. ep. m. Teodot al Cirenei (†321). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 9,1-12; Mt 24,42-51 (Vineri 11 dR).
3SSf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (†308). Evr 3,12-16; Mc 1,35-44. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.
4DDUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. cuv. Gherasim de la Iordan (†475). G 6; EvÎ 6; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
5LSf. cuv. m. Conon (†275). Apoc 9,13-24; Io 14,27-15,7 (Luni 7 după Paști).
6MCei 42 m. din Amoreea (†848). Apoc 10,1-11; Io 16,2-13 (Marți 7 după Paști).
7MSf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin și Elpidiu din Cherson (sec. IV). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 11,1-14; Io 16,15-23 (Miercuri 7 după Paști).
8JSf. ep. Teofilact al Nicomidiei (†845). Apoc 11,15-19; Io 16,23-33 (Joi 7 după Paști).
9V+ Sf. 40 m. din lacul Sebaste (†322). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 12,1-18; Io 17,18-26 (Vineri 7 după Paști).
10SSf. m. Quadrat, Ciprian și Dionisie (†258). Evr 10,32-38; Mc 2,14-17. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.
11DDUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului (†638). G 7; EvÎ 7; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Crucii Tale; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
12LSf. cuv. Teofan (†817); Sf. papă Grigore Dialogul (†604). Apoc 13,1-10; Mt 26,57-75 (Ev Patimi 3).
13MAducerea moaștelor Sf. aep. Nichifor (†846). Apoc 13,11-18; Io 18,28-19,16 (Ev Patimi 4).
14MSf. cuv. Benedict de Nursia (†547), patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru. Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 14,1-13; Mt 27,3-32 (Ev Patimi 5).
15JSf. m. Agapie și cei împreună cu el (†304). Apoc 14,14-20; Mc 15,16-32 (Ev Patimi 6).
16VSf. m. Sabin Egipteanul (†303). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 15,1-8; Mt 27,33-54 (Ev Patimi 7).
17SSf. cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (sec. V). Evr 6,9-12; Mc 7,31-37. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.
18DDUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. aep. Chiril al Ierusalimului (†386). G 8; EvÎ 8; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
19L+ Sf. m. Hrisant şi Daria (+283); [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale]. Apoc 16,1-9; Lc 23,32-49 (Ev Patimi 8).
20MSf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava (†796). Apoc 16,10-20; Io 19,25-37 (Ev Patimi 9).
21MSf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul (sec. IX). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 17,1-18; Mc 15,43-47 (Ev Patimi 10).
22JSf. pr. m. Vasile (†363). Canonul cel Mare (al Sf. Andrei din Creta). Apoc 18,1-20; Io 19,38-42 (Ev Patimi 11).
23VSf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei (†273). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 18,21-24; Mt 27,62-66 (Ev Patimi 12).
24SSf. cuv. Zaharia (†273). Acatistul Maicii Domnului. Evr 9,24-28; Mc 8,27-31. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30. Înainteserbarea Buneivestiri.
25D(+) DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). BUNAVESTIRE. G 1; EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoanele Buneivestiri; Ap Evr 9,11-14 și Evr 2,11-18; Ev Mc 10,32-45 și Lc 1,24-38.
26LSerbarea Sf. Arhanghel Gavril. Apoc 19,1-10; Mt 26,6-16 (Ev din Miercurea Mare). Încheierea sărb. Buneivestiri.
27MSf. cuv. m. Matrona din Tesalonic (sec. IV). Apoc 19,11-16; Io 13,1-17 (Ev Spălării picioarelor).
28MSf. cuv. Ștefan Taumaturgul (†813); Sf. cuv. Ilarion cel Nou († sec. VIII). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 19,17-21; Io 14,1-14 (Ev Vineri 6 după Paști).
29JSf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei (†362). Apoc 20,1-15; Io 14,10-21 (Ev Sâmbăta 6 după Paști).
30VSf. cuv. Ioan Scărarul (†649). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 21,1-8; Io 18,1-28 (Ev Patimi 2).
31SSâmbăta sf. și dreptului Lazăr. Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei (sec. IV). Evr 12,28-13,8; Io 11,1-45. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.


Acest calendar se bazează pe agenda liturgică pe 2018 apărută la Casa de Editură Viaţa Creştină. Dacă vă interesează calendarul de perete, mergeţi aici.

(+) Semnul Sărbătorilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
(+) Semnul Sfinţilor cu Priveghere şi Polieleu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
+ Semnul Sfinţilor care au numai Polieleu.
* Semnul Sfinţilor care au Doxologia Mare.
☼ Semnul Sfinţilor care au Stihiri la Laude.
Zilele Sfinţilor de rând nu au niciun semn tipiconal.