PS Florentin Crihălmeanu

PS Florentin CrihalmeanuS-a născut în 17 septembrie 1959, la Iaşi, Judeţul Iaşi, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind Cornel, greco-catolic iar mama Alice, romano-catolică. Primii trei ani de şcoală primară i-a făcut la Turda, iar clasa a patra la Iaşi. Clasele V-XII le-a urmat la Liceul nr. 15 din Cluj-Napoca, unde a luat şi examenul de bacalaureat. Între 1979-1984, a urmat cursurile Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic, Cluj-Napoca. A fost repartizat la Întreprinderea de Utilaj Tehnologic Bistriţa şi apoi detaşat la Întreprinderea de Utilaj Alimentar şi Frigorific Tehnofrig din Cluj-Napoca (1986-1990).

În anul 1986 a început studiile teologice în clandestinitate sub îndrumarea Pr. Pantelimon Aştelean iar în 1990 a urmat cursurile serale ale Seminarului Teologic Greco-Catolic din Cluj-Napoca.

În perioada octombrie 1990 – iunie 1994, a primit o bursă de studii la Colegiul Pio Romeno şi a studiat la Universitatea Pontificala Urbaniana din Roma, conferindu-i-se, diploma de Bacalaureat în Teologie (27 iunie 1992) şi Licenţa în Teologie (16 iunie 1994). În 7 iulie 2005, a susţinut Teza de Doctorat la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Pontificale Urbaniana din Roma.

Hirotonire, activitate preoţească

În 8 septembrie 1990 a fost hirotonit diacon în capela Episcopiei de Cluj-Gherla, iar în 9 septembrie 1990 a fost hirotonit preot, de către IPS George Guţiu, în cadrul Sfintei Liturghii din Piaţa Libertăţii, Cluj-Napoca.

În perioada 1994-1996 a făcut parte din corpul profesoral, având şi funcţia de spiritual al celor peste 80 de seminarişti ai Institutului Teologic Sf. Ioan Evanghelistul. Din decembrie 1994 a fost numit vicar general. Între 1994-1995 a predat la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai cursuri de Teologie biblică.

Consacrare episcopală

În 6 noiembrie 1996, Sf. P. Papa Ioan-Paul al II-lea l-a numit Episcop auxiliar de Cluj-Gherla, titular de Sili. A fost hirotonit episcop la 6 ianuarie 1997, de către Sf. P. Papa Ioan-Paul al II-lea, în Basilica San Pietro din Roma.

În 18 iulie 2002, prin Bula Pascendi Dominici gregis, Sfântul Scaun l-a numit în funcţia de Eparh al Eparhiei de Cluj-Gherla. La 6 august 2002 a avut loc întronizarea la Catedrala Schimbarea la Faţă din Cluj-Napoca.

Activitate pastorală

În perioada noiembrie 1996 – august 2002, ca Episcop auxiliar, alături de Arhiepiscopul ad personam George Guţiu, s-a preocupat de buna administrare a Episcopiei de Cluj-Gherla pe plan pastoral şi spiritual. A participat la lucrările unor Conferinţe Episcopale din Europa şi SUA. În cadrul CER a primit responsabilitatea persoanelor de viaţă consacrată.

A participat la cel de-al IV-lea Conciliu Provincial al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (BRU), la Blaj (1995-2000).

După instalarea ca Episcop eparhial s-a preocupat de reorganizarea structurilor eparhiale, de înfiinţarea unor noi structuri pastorale care să poată răspunde cerinţelor credincioşilor.

În primii 10 ani de episcopat (2002 – 2012), a binecuvântat 38 de biserici şi capele, precum şi Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului a Sr. CMD (8 septembrie 2003), Mănăstirea Sfânta Cruce OSBM (20 octombrie 2002) şi Mănăstirea Sfânta Macrina, OSBM (17 iulie 2005).

După ridicarea BRU la rangul de Arhiepiscopie Majoră, de către Sf. P. Papa Benedict al XVI-lea (Prin Bula Ad totius dominici gregis din 14 decembrie 2005), în mai 2006, a participat la ceremonialul întronizării Întâistătătorului BRU Lucian Mureşan, ca Arhiepiscop Major, la Blaj. În perioada 20-21 iunie 2006 a participat, la Blaj, la sesiunea inaugurală a Sinodului BRU. A primit responsabilitatea Comisiilor Patrimonial-Juridică şi Istorico-Teologică.

Curia episcopală s-a mutat, în octombrie 2007, în birourile de la etajul clădirii de pe str. Moţilor nr. 26, care au fost reamenajate şi renovate. Catedrala „Schimbarea la Faţă” a fost renovată în exterior, lucrările finalizându-se în anul 2009.

S-au organizat anual, în Catedrala Episcopală, 3 zile de reculegere, cu ocazia marilor sărbători ale Naşterii şi Învierii Domnului. În calendarul pastoral au fost incluse, anual, acţiuni celebrate la nivelul Biserici Catolice precum: Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor, Ziua Bolnavului, Ziua Vieţii Consacrate, Ziua de rugăciune pentru sfinţirea preoţilor, cât şi alte acţinuni pastorale pe plan local, între care Întâlnirea eparhială a familiilor, a tinerilor, a copiilor, Festivalul coral Armonii Sacre.

S-au organizat pelerinaje anuale la Cimitirul Săracilor şi Memorialul victimelor comunismului din Sighetu-Marmaţiei, Mănăstirea Coborârea Spiritului Sfânt, OSBM din Molişet, biserica parohială din Nicula în Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, biserica Sf. Ioan Botezătorul din Cormaia, Mănăstirea Înălţarea Sfintei Cruci din Mintiu Gherlii, Mănăstirea Maicii Domnului, CMD.

A participat, alături de un grup de familii, la Ziua Mondială a Familiilor de la Milano (30 mai – 3 iunie 2012) şi împreună cu tineri din eparhie, la Zilele Mondiale ale Tineretului la Madrid, Spania (16-21 august 2011) şi la Rio de Janeiro, Brazilia (23-29 iulie 2013).

S-au reluat lucrările de construcţie la Catedrala Martirilor şi Mărturisitorilor secolului XX din Piaţa Cipariu f.n., Cluj-Napoca. La 18 martie 2007 a fost binecuvântată capela Sf. Iosif din incinta Catedralei, care găzduieşte Parohia Andrei Mureşanu şi Sfânta Liturghie duminicală a copiilor. Au fost amenajate şi date în folosinţă, aula de conferinţe Cardinal Dr. Iuliu Hossu, Librăria Viaţa Creştină, precum şi alte spaţii cu diferite destinaţii: cateheză cu laicii, întâlniri ale tinerilor din ASTRU, o parte din spaţii fiind destinate birourilor Asociaţiei Caritas eparhial – Cluj.

În perioada 15-16 nov. 2008 s-a convocat întâia Adunare Eparhială dedicată sărbătoririi a 155 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla, astăzi Cluj-Gherla.

Activitate în învăţământ

A reluat activitatea didactică, din anul 2004, la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, unde susţine cursuri de Teologie pastorală şi Teologie simbolică.

Activitatea Departamentului de cateheză şi religie s-a reorganizat şi dezvoltat, s-au editat noi manuale de religie şi cateheză (astfel, s-a publicat Abecedarul credinţei, catehism greco-catolic pentru copii cu întrebări şi răspunsuri). De asemenea, s-au intensificat acţiunile Departamentului de tineret şi s-au stabilit preoţi responsabili cu pastoraţia tinerilor în fiecare protopopiat. Tinerii participă la programe de formare şi intră în circuitul internaţional al organizaţiilor de tineret catolice iar vara susţin numeroase activităţi cu tineri şi copii în diferite parohii.

Prin Decretul episcopal Nr. 1889, din 11 octombrie 2010, s-a înfiinţat Biroul pastoral eparhial pentru coordonarea activităţilor parohiale la nivelul protopopiatelor şi parohiilor şi pentru promovarea acţiunilor pastorale la nivelul întregii Biserici Catolice iar din anul 2013 s-au înfiinţat şi Birourile pastorale protopopiale.

Datorită scăderii numărului de seminarişti dar creşterii numărului de elevi, s-a luat decizia extinderii învăţământului liceal şi gimnazial prin construirea unui nou corp pentru Liceul greco-catolic Inochentie Micu şi renovarea clădirii din curtea bisericii Bob.

Având în vedere lipsa unor spaţii corespunzătoare pentru Liceul greco-catolic Inochentie Micu şi solicitarea extinderii învăţământului liceal şi la clasele primare, precum şi scăderea numărului de seminarişti din Seminarul eparhial, la începutul anului 2012 s-au luat următoarele decizii: construirea unei noi clădiri pentru liceu, renovarea clădirii din curtea bisericii Bob şi mutarea structurilor Seminarului eparhial Sf. Ioan Evanghelistul într-o altă clădire. Astfel, la 22 mai 2012 s-a binecuvântat piatra de temelie pentru noua clădire a liceului greco-catolic şi în noiembrie 2013 s-au finalizat lucrările de renovare la clădirea şcolii. Seminarul eparhial şi-a reluat activitatea, începând din octombrie 2012, în clădirea de pe str. C-tin Brâncuşi nr. 37, fostul sediu al Fraţilor OSBM.

La nivelul învăţământului universitar, s-au diversificat liniile de studiu cu noi linii de masterat (Teologie Biblică şi Consiliere socio-spirituală a populaţiilor vulnerabile). Continuă tradiţia trimiterii seminariştilor meritorii, pentru completarea şi aprofundarea studiilor, la Colegiul „Pio Romeno” din Roma, pentru a învăţa la instituţii de învăţământ superior din Roma.

Activitate naţională şi culturală

A susţinut numeroase conferinţe la diferite întâlniri şi seminarii naţionale şi internaţionale. Urmare a numirii ca membru al Consiliului Pontifical pentru promovarea Unităţii Creştinilor, a participat la lucrările Comisiei Internaţionale Mixte pentru Dialogul teologic între Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă: Belgrad (18-25 septembrie 2006); Ravenna (8-14 octombrie 2007); Paphos (16-23 octombrie 2009); Viena (20-27 septembrie 2010).

A transmis cuvântul lui Dumnezeu şi învăţătura Bisericii la diferite posturi de radio şi televiziune locale, naţionale şi internaţionale.

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Episcopiei de Gherla s-a organizat Expoziţia aniversară în care se prezintă istoria în imagini a eparhiei, în 22 de panouri. Expoziţia a fost inaugurată la Universitate (UBB), apoi prezentată la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca şi în oraşe mari de pe teritoriul eparhiei.

A participat la momente semnificative din viaţa social-culturală şi universitară a Urbei, organizând întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi guvernamentale.

Eparhia de Cluj-Gherla a fost vizitată de importante personalităţi ale Bisericii Catolice, între care: Patriarhul Bisericii Greco-Catolice Melchite, PF Sa Gregorios al III-lea Laham şi Eminenţele lor Cardinal Christoph Schönborn, Cardinal Lubomyr Husar, Cardinal Zenon Grocholewski, Cardinal Walter Kasper, Cardinal Leonardo Sandri, Cardinal Justin F. Rigali, Cardinal Angelo Scola.

Publicaţii

A publicat cărţi (Urme pe file de timp; Scrisori Pastorale 2002-2012) şi articole în ţară şi străinătate, a contribuit la apariţia unor publicaţii cu caracter teologic.

S-a publicat, în anul 2003, Şematismul Eparhiei de Cluj-Gherla, Claudiopoli-Armenopoli, la 150 de ani de la întemeiere, şi, în anul 2012, Anuar 2012.

Relaţii cu Roma

Ca student la Roma, a fost cooptat ca membru în Secretariatul Sinodului Episcopilor şi a participat la lucrările Sinodului pentru Europa convocat de către Sf. P. Papa Ioan Paul al II-lea, în noiembrie 1991.

În Anul Jubiliar 2000, la 9 mai, a participat, împreună cu întregul Cor Episcopal, la celebrarea Sfintei Liturghii în rit bizantin, în limba română, din Basilica San Pietro, la Roma, în prezenţa şi la invitaţia Papei Ioan Paul al II-lea.

În perioada 5-26 octombrie 2008 a participat (ca delegat din partea Sinodului BRU) şi a luat cuvântul, la Sinodul Episcopilor despre Cuvântul lui Dumnezeu, la Roma. În această Sesiune sinodală a fost numit, de către Papa Benedict al XVI-lea, membru al Secretariatului General al Sinodului Episcopilor şi ulterior a participat la Sesiunile de lucru ale Secretariatului General al Sinodului Episcopilor din perioada 2009 – 2011.

A făcut parte din delegaţia din partea BRU care a participat, în perioada 25-30 iunie 2009, la Damasc, la închiderea Anului Paulin şi în perioada 9-11 iunie 2010, la Roma, la celebrările festive care au marcat încheierea Anului Preoţiei.

În perioada 2009 – 2012 a colaborat la lucrările Comisiei monahale a OSBM la Roma.

Împreună cu membrii Conferinţei Episcopale din România a luat parte la vizitele ad limina din februarie 2003 şi februarie 2010.

A participat în mod regulat la Plenarele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor la Roma.

În 8 aprilie 2005, a luat parte la funeraliile Papei Ioan-Paul al II-lea iar în 1 mai 2011, la ceremonia de beatificare a Papei Ioan-Paul al II-lea din Piaţa San Pietro la Roma.

A participat la Consistoriul din 18 februarie 2012, din Basilica San Pietro, în care Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la treapta de Cardinal pe PF Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major şi Mitropolit al BRU. Mai târziu, la 8 octombrie 2012, a luat parte la înscăunarea Eminenţei Sale în Biserica „Sf. Atanasie”, din Roma al cărei titular a devenit.

Cuvânt de învăţătură

„Rămânem în continuare deschişi tuturor creştinilor cinstitori ai Preasfintei Fecioare Maria, dar nu putem fi de acord să fie călcată în picioare tradiţia noastră şi cu atât mai puţin, să fie demolată, distrusă, Biserica în care de fapt şi-a atins adevărata strălucire tradiţia pelerinajelor de la Nicula. De aceea, facem şi în continuare vom face, tot ce ne stă în putinţă, pentru ca biserica de zid construită de Episcopul Mihail Pavel să nu fie distrusă, să nu fie demolată şi nici demontată. Acest edificiu este unicul şi cel mai vechi lăcaş de cult rămas din timpul pelerinajulor de la Nicula, la Icoana Preasfintei Fecioare Maria.

Dorim să se cunoască şi să se recunoască adevărul. Să se cunoască şi să se recunoască faptul că tradiţia de acum, a pelerinajelor la Mănăstirea ortodoxă Nicula, îşi are originea tocmai în tradiţia Bisericii Greco-Catolice. Oamenii care sosesc acum sunt aici datorită acelor oameni care veneau cu zecile de mii, nu cu autobuze, nici cu trenuri, ci veneau pe jos cântând. Peste dealuri şi văi răsunau cântări, nu muzica ce se aude acum, nu erau nici nici magazinele cu obiecte de tot felul. Nu era nimic dintre acestea. Erau grupuri de pelerini, cântând şi rugându-se cu crucea în frunte. Acestea erau pelerinajele adevărate din vremea părinţilor noştri şi pe acestea am dorit să le reînviem şi prin pelerinajele pe care le facem anual la Nicula, la Biserica parohială greco-catolică, arătând că ne cunoaştem starea de pelerini pe acest pământ. Cunoaştem şi starea Bisericii şi ea este trecătoare, aşteptând ceasul stălucirii, întoarcerii Mântuitorului în glorie.” (Sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”, 15 august 2006, Nicula).

„De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede!”(Mc 9, 23):

„S-au întrebat apostolii: «noi de ce nu am putut aceasta?» Şi Isus le răspunde: «pentru că acest fel de diavol nu poate fi înlăturat decât prin post şi rugăciune».

Iubiţi credincioşi, Evanghelia de astăzi, citită la lumina evenimentului pe care îl trăim, este o paradigmă a Bisericii noastre. O Biserică născută prin voinţa lui Dumnezeu din rădăcini care ne sunt comune nouă tuturor: poporul şi neamul românesc născut creştin şi român. O Biserică ce niciodată nu a fost străină idealurilor acestui neam, o Biserică ce a adus strălucire, identitate şi spiritualitate în acest neam. O Biserică ce a avut de înfruntat duhul mut şi surd la Cuvântul lui Dumnezeu în timpul regimului de tristă memorie, încă prezent în minţile multora dintre noi.

În acele momente încă de strălucire ale Bisericii Greco-Catolice, s-a visat deja o mare Catedrală pentru Eparhia noastră, în acest oraş, de către Episcopul de atunci, Iuliu Hossu, Corespondent al Academiei, Senator de Drept şi primul purpurat de mai târziu al neamului românesc. (…)

Treptat, încet, dar sigur, Biserica Greco-Catolică a reînviat din propria cenuşă sau, mai corect, din cenuşa oaselor arzând de iubirea lui Dumnezeu în credinţă, a martirilor Bisericii. Pentru că, pe acest fundament clădim astăzi acest edificiu. Aşa cum, credinţa tatălui a dobândit vindecarea fiului, şi noi astăzi suntem siguri, că acele rugăciuni însângerate, cu lacrimi, în suferinţă, sunt cele care astăzi, ne-au dobândit nouă harul de a fi aici, în acest sfinţit locaş.

Iubiţi credincioşi,

Acest sfânt lăcaş reprezintă rodul suferinţei cu credinţă şi speranţă a multor generaţii de creştini greco-catolici, care în perioada de ilegalitate au fost privaţi de libertate sau obligaţi să se roage în beciuri, locuri improvizate, locuinţe private, în ascuns.

Tuturor acestora, dintre care unii sunt încă printre noi, le datorăm fundamentul de piatră al credinţei Bisericii noastre, pe care dorim să se înalţe în continuare viitoarea Catedrală greco-catolică din P-ţa Cipariu, în cinstea Martirilor şi Mărturisitorilor Secolului XX, dar şi ca semn al reînvierii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la strălucirea anilor ei de glorie.(…)

Este foarte important ceea ce astăzi se întâmplă aici! Dacă până acum erau doar mormane de beton, de acum înainte, prin prezenţa Mântuitorului, această clădire a prins viaţă! De aceea, să-I mulţumim împreună Bunului Dumnezeu, pentru că, ceea ce Dumnezeu permite astăzi, este un semn al credinţei răsplătite pentru toţi aceia care au avut puterea de a visa şi a spera. Dar este şi o invitaţie pentru noi astăzi, ca să nu ne oprim aici, să avem puterea să sperăm până la capăt, nu numai pentru această Catedrală, dar că vom dobândi Mântuirea, Împărăţia Cerurilor. De aceea sărbătoarea de astăzi este răsplata tuturor acelora care au crezut şi care văd semnul concret al Învierii. De aceea, Isus, astăzi, ne cere nouă, tuturor: „Întăriţi-vă în credinţă!” „De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede”. Astăzi este răsplata celor ce au crezut şi care văd semnul concret al Învierii! De aceea, aşa cum am spus-o o repet, să ne bucurăm, să ne ridicăm sufletele să spunem: Ziua Învierii! Să ne luminăm popoare! Aleluia! Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Lăudat să fie Isus Hristos!” (Discurs la binecuvântarea capelei „Sf. Iosif” a Catedralei din Piaţa Cipariu, 18 martie, 2007)