Cardinalul Lucian îl salută pe Prințul Charles

Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

Cu ocazia vizitei Prințului Charles la Teiuș, Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop a transmis mesajul Preafericitului Cardinal Lucian, adresat Alteței Sale.

Redăm mesajul Preafericirii Sale în limba engleză și în limba română:

Your Royal Highness,

(On behalf of Cardinal Lucian Mureșan, whose state of health has not allowed him to welcome you personally, I have the great honor to address myself to you).
Deeply honored and moved by your visit, we warmly welcome you in that century-old Romanian Greek-Catholic church of Teiuș, situated in the heart of Transylvania, a region to which you belong. You are here at home.

As you can see, the frescoes decorating this church represent, in conformity with the Transylvanian tradition, alongside the saints, the founders of the church.

According to certain sources, one of your ancestors contributed to the foundation of that holy place here in Teiuș. We would even dare to say that alongside Jesus and Mary and the saints, she might be looking at us right now.
Less than 30 km from here, in the town of Blaj, is situated the spiritual center of the Greek Catholic Church  of Romania. This Church is a providential synthesis between the Byzantine tradition and the spiritual communion with the Pope.  For the last three centuries, the mission of our church has been closely connected with history, education and culture. Indeed, the soul of our Church beats here, in the heart of Transylvania.

I take the occasion to warmly invite you to visit, whenever your royal highness decides it, the cathedral of Blaj. Since your Royal Highness appreciates nature and gardens, we are happy to inform you that in Blaj can be found the oldest Botanical Garden in the world in the neighborhood of  a high school. A former monastic garden that we would like to restore after its destruction during the communist regime.

We would dare say that Blaj, that little university center situated in the middle of nature in the heart of Transylvania, continues its historical mission of being a spiritual and cultural landmark for the Romanian people, such as the town of Cambridge, humbly observing all proportions, radiates intellectual effervescence to the whole United Kingdom.
Your Royal Highness,

We thank you again for being here today. You have come as a guest, and we hope that you leave us as a friend.
God bless you !

Cardinal Lucian Mureșan

Major Archbishop of the Greek Catholic Church of Romania

Alteța Voastră Regală,

(În numele Preafericitului Cardinalul Lucian Mureșan, a cărui stare de sănătate nu îi îngăduie sa Vă salute personal, am marea cinste de a mă adresa Alteței Voastre).
Profund onorat și emoționat de vizita Alteței Voastre Regale, Vă adresăm un călduros ”bun venit” în această biserică greco-catolică românească, veche de secole, din Teiuș, localitate aflată în inima Transilvaniei, regiune în care am putea spune că sunteți la Dumneavoastră acasă.

Precum vedeți, frescele care decorează această biserică îi reprezintă, conform tradiției din Transilvania, alături de sfinți, și pe ctitorii sfântului lăcaș. Potrivit anumitor izvoare istorice, unul din strămoșii Alteței Voastre Regale a contribuit la ridicarea acestei biserici aici la Teiuș. În felul acesta, am îndrăzni să spunem că alături de Isus, de Sfânta Fecioară si de sfinți, inclusiv strămoșul Alteței Voastre ne privește în aceste momente.

La mai puțin de 30 Kilometri de aici, în orașul Blaj, se află centrul spiritual al Bisericii Greco-Catolice din România. Această Biserică este o sinteză providențială între tradiția bizantină si comuniunea spirituală cu Papa. În ultimele trei secole, misiunea Bisericii noastre a fost strâns legată de istorie, de educație si de cultură. Cu adevărat, sufletul Bisericii noastre bate aici în Transilvania.

Profit de această ocazie pentru a Vă adresa o călduroasă invitație de a efectua, în funcție de hotărârea Alteței Voastre, o vizită la Catedrala din Blaj. Și, întrucât Alteța Voastră Regală apreciază natura și grădinile, avem bucuria să Vă informăm că în acest oraș se găsește cea mai veche Grădina Botanică din lume pe lângă un așezământ școlar, o fostă grădină monastică, pe care dorim să o repunem în valoare după distrugerea acesteia din timpul perioadei comuniste.

În felul acesta, am cuteza să spunem că Blajul, acest mic centru universitar situat în mijlocul naturii în inima Transilvaniei, își continuă misiunea de-a lungul istoriei de a fi un punct de reper spiritual și cultural pentru poporul nostru, așa cum, păstrând proporțiile, orașul Cambridge emană efervescență intelectuală în întreg Regatul Unit.

 

Alteța Voastră Regală,

Vă mulțumim încă o dată pentru prezența Dumneavoastră astăzi la noi. Ați venit ca un oaspete, și nădăjduim că veți pleca ca un prieten.
Dumnezeu să Vă binecuvinteze!

 

Cardinal Lucian Mureșan

Arhiepiscop Major al Bisericii Greco Catolice din România

ComentariiExprimaţi-vă opinia