Pastorala de Paşti a PF Lucian

Cardinal † Lucian   prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei   Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări şi călugăriţe,  iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor […]

Pastorala de Paști a PF Lucian

Cardinal † Lucianprin harul şi mila Bunului Dumnezeu,Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări şi călugăriţe,iubiţilor credincioşi greco-catolicişi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu Iubiți fii sufletești, În tradiția […]

Pastorala de Crăciun a PF Lucian

Cardinal † Lucian prin harul și mila Bunului Dumnezeu, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în deplină comuniune de credință cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de […]

Circulara PF Lucian referitoare la orele de religie din școli

Iubiți Confrați întru Preoție! Iubiți Frați și Surori în Cristos! Europa zilelor noastre se confruntă cu o criză acută a valorilor, însă lucrarea lui Cristos în Biserica este și astăzi izvor  de speranță și de încredere pentru lumea în care trăim. În acest proces complex și, totodată, tainic, care este educația tinerilor, Biserica nu face […]

Scrisoarea PF Cardinal Lucian despre proiectul de lege privind restituirea proprietăţilor

Nr. 382/9/24.04.2012 Excelenţei SaleDomnului Mihai Răzvan UngureanuPrim Ministru al României Stimate Domnule Prim-Ministru, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, alături de Biserica Romano-Catolică a luat act cu îngrijorare despre proiectul de lege pe care Guvernul l-a propus pentru rezolvarea situaţiei proprietăţilor confiscate de regimul comunist şi solicită retragerea acestuia şi prezentarea unui alt proiect de […]

Pastorala de Paşti a PS Virgil

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului 2012 Iubiţi credincioşi, Învierea Domnului este fundamentul credinţei noastre. Acest adevăr de credinţă îl mărturisim la fiecare Liturghie, atunci când spunem: „cred într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, […] care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a coborât din ceruri şi S-a întrupat, […] şi S-a […]

Pastorala de Crăciun a PF Lucian

„Că Prunc s-a născut nouă, Fiu, şi s-a dat nouă,a cărui stăpânire s-a făcut peste umărul săuşi pacea lui nu are margini… Dumnezeu puternic,Stăpânitor, Domnul Păcii, Părinte al veacului ce va să fie”(Isaia 9, 5-6) † LUCIANprin harul şi mila Bunului Dumnezeu,Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,Arhiepiscop Major al Bisericii Române […]

Salutul PS Mihai de Crăciun

„Venit-ai din Fecioară… tu însuţi, Domnul cel întrupat” Iubiţi credincioşi, La ieslea Viflaimului nu se spun multe cuvinte. Toţi cei care ajung acolo pot contempla tăcerea neajutorată a lui Dumnezeu făcut Prunc şi înţeleg că Cerul nu le aşteaptă vorbele, ci atitudinile şi viaţa. Viaţa lor încredinţată Domnului vorbeşte cel mai bine în dialog cu […]

Mesajul PF Lucian către Maiestatea Sa Regele Mihai

Majestăţii SaleRegele MIHAI Ial României Blaj, 21 octombrie 2011 Sărbătoarea aniversară a celor 90 de ani ai Majestăţii Voastre inspiră întregii Biserici Române Unite, Greco-Catolice, şi mie personal, gratitudinea pentru darul Cerului arătat în viaţa şi slujirea nobilă a Regelui nostru. Regele s-a oferit pe deplin, în bucurie, dar şi suferinţă, patriei şi neamului românesc. […]

Salutul adresat Regelui Mihai I de către Episcopul Vicar al Bucureştilor

Bucureşti, 23 octombrie 2011 Majestatea Voastră, Să vă întâlnim astăzi este un mare privilegiu pentru noi, episcopul şi câţiva reprezentanţi ai Vicariatului şi comunităţii greco-catolice din Bucureşti, pentru a vă transmite felicitările Întâi stătătorului Bisericii Române Unite, Preafericitul Lucian, şi a vă exprima sentimentele noastre de respect şi gratitudine cu ocazia împlinirii celor 90 de […]

Predica PF Lucian la Liturghia de la Sighet

Cuvântul de învăţătură al Preafericirii Sale Arhiepiscopul Major Lucian „Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi” (Ioan 15,20). Preasfinţiile Voastre,Domniile Voastre reprezentanţi […]

Predica PF Lucian la Liturghia din cadrul funeraliilor IPS George Guţiu

Sfânta Liturghie şi Oficiul înmormântării Înaltpreasfinţitului George Guţiu,arhiepiscop emerit „ad personam”. Cluj-Napoca, joi, 12 mai 2011, orele 11. „Eu de acum mă jertfesc şi vremea despărţirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua […]

Pastorala de Paşti a PF Lucian

Scrisoarea pastorală a Preafericitului părinte LUCIAN, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş şi Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) la mărita Sărbătoare a Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos Lucian, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Arhiepiscop Major, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări şi […]

Predica PF Lucian la înmormântarea PS Ioan

Oficiul înmormântării Preasfinţitului Ioan Şişeştean.Catedrala „Sfânta Maria”. Baia Mare, 16 aprilie 2011. „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău” (Matei 25,23). Înaltpreasfinţiile Voastre,Preasfinţiile Voastre,Stimate autorităţi judeţene şi municipale,Preacucernici fraţi preoţi,Dragi membri ai familiei,Iubiţi credincioşi, Chiar dacă cu o zi înainte de a […]

Discursul Cardinalului Leonardo Sandri în Catedrala Blajului

DISCURSUL EMINENTEI SALE REVERENDISIME CARDINAL LEONARDO SANDRI, PREFECTUL CONGREGAȚIEI PENTRU BISERICILE ORIENTALE ținut în cadrul SFINTEI LITURGHII ÎN CATEDRALA DE LA BLAJ, DUMINICA, 9 MAI 2010 Preafericirea Voastră, Excelențele Voastre, Preasfințiți membrii ai Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite, Dragi preoți, călugări și călugărițe, credincioși întru Hristos. Hristos a înviat! Iată vin ca un pelerin la […]

Cuvântul Preafericirii Sale Arhiepiscopul Major Lucian în Catedrala Blajului

Duminica Orbului din naştere, 9 mai 2010. Catedrala Mitropolitană din Blaj – Vizita cardinalului Leonardo Sandri, prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale. „Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii” (In 9,5). Eminenţa Voastră, Leonardo Cardinal Sandri, Prefect al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale din Roma, Excelenţa Voastră, Arhiepiscop Francesco Javier Lozano, Nunţiu apostolic în România […]

Mesajul PF Lucian pentru SRUC 2010

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor18-25 ianuarie 2010 Dragi fraţi şi surori în Cristos Domnul, „Pentru unirea tuturor” creştinilor, iată, şi-n acest început de an, o comisie specială a pregătit şi a propus teme de reflecţie însoţite de celebrare întru sinceră şi profundă rugăciune, pentru ca Dumnezeu Cel Unu în fiinţă şi întreit în Persoane […]

Pastorala de Crăciun a PF Lucian

Scrisoarea pastorală a Preafericitului părinte Lucian, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş şi Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la mărita Sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Isus Cristos † LUCIANprin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Arhiepiscop Major, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări şi călugăriţe,iubiţilor credincioşi greco-catolici şi […]

Sesizare către parlamentarii României

Apelul PF Lucian: 11 februarie 2009 – zi de pocăinţă şi rugăciune pentru toţi credincioşii BRU

Nr. 143/09 Blaj, 31 ianuarie 2009 Clerului, credincioşilor şi tuturor fraţilor în Domnul Iubiţi credincioşi, Aţi aflat cu toţii de proiectul legislativ propus Parlamentului în aceste zile şi care dispune ca în localităţile rurale unde există ambele confesiuni, ortodoxă şi greco-catolică, biserica, cimitirul, casa parohială şi terenurile aferente să rămână definitiv în proprietatea cultului ortodox. […]

Mesajul PF Lucian pentru Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor

Cu credinţă în Dumnezeu, Cel în Treime adorat şi preamărit, cu încredere în lucrarea bună şi din iubire a tuturor creştinilor, celebrăm, iată, şi în acest an Săptămâna de rugăciune pentru unitatea tuturor creştinilor. Am înţeles că cei ce coordonează celebrarea Săptămânii de rugăciune pentru unitate au avut în vedere experienţa Bisericii din Peninsula Coreea, […]

Pastorala de Crăciun a PF Lucian

Preacucernici fraţi preoţi,Iubiţi fii sufleteşti, Cristos se naşte, măriţi-L! Iată-ne iarăşi în faţa ieslei unde Fiul lui Dumnezeu se naşte. Departe de orice închipuire sau aşteptare omenească, mântuirea pe care ne-o pregăteşte Cel de sus este aceea care soseşte prin slăbiciunea Fiului Său, una cu noi în dorinţa Sa de a ne urca în mărirea […]

Toţi una întru Hristos – Galateni 3, 28

Bucureşti, 24 noiembrie 2008 – Librăria Pauline P.S. Sa Mihai, episcop greco-catolic la Bucureşti Reuniunea noastră este ocazionată de anul paulin. Şi cum nici o ocazie de acest gen nu e cu siguranţă la întâmplare, înseamnă că e bine să situăm întâlnirea noastră în timpul liturgic pe care îl trăim. Subsemnatul, şi probabil o parte […]

Mesajul PF Lucian, la inaugurarea anului judecătoresc ecleziastic

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA. GRECO-CATOLICĂ INAUGURAREA ANULUI JUDECĂTORESC BLAJ – 9 Septembrie 2008 – Preaonorați Părinți Judecători, Stimaţi Oficiali ai Tribunalelor Bisericii Române Unite cu Roma, În primul rând adresez vă un salut cordial și o mulţumire sinceră vouă tuturor, care acceptând invitaţia pe care v-am adresat-o, – aceea de a participa la acest […]

Decret: Constituirea Consiliului Preoţesc al Arhieparhiei de Alba-Iulia şi Făgăraş

Nr. 864/2008 În numele Preasfintei, celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, † LUCIAN Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei, ca urmare a alegerii […]

Cuvântul PF Lucian la instalarea PS Mihai

Duminica a 2-a a Paştilor (a Tomii), 4 mai 2008. Bucureşti. Biserica vicarială „Sfântul Vasile cel Mare”. Instalarea Preasfinţitului Mihai Frăţilă. „În ziua cea dintâi a săptămânii, seara… a venit Isus, a stat în mijlocul ucenicilor Săi şi le-a zis: Pace vouă! Apoi le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Şi s-au bucurat ucenicii că au […]

Cuvânt de mulţumire al credincioşilor la instalarea PS Mihai

Prea Fericirea Voastra,Inalt Prea Sfintiile Voastre, Preasfintiile Voastre,Prea Sfintite Episcop al nostru Mihai! Imi revine marea onoare sa adresez un cuvant de multumire din partea credinciosilor din Bucuresti – multumire si bucurie cu ocazia instalarii Dumneavoastra in fruntea turmei de credinciosi greco-catolici din Bucuresti si Vechiul Regat. In acest teritoriu, in Evul Mediu circula un […]

Mesajul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale la instalarea PS Mihai

Congregaţia pentru Bisericile Orientale,28 aprilie 2008Prot. n. 101/2008 Preafericirii SaleLUCIAN,Arhiepiscopul major al Bisericii Greco-catolice române, unite cu RomaPreafericirea Voastră, Mă unesc cu bucurie la slujba de duminica viitoare care inaugurează oficial slujirea arhierească a Preasfinţiei Sale Mihai Frăţilă, auxiliar al Preafericirii Voastre pentru capitala naţiunii române şi cele cincisprezece parohii afiliate de acest Vicariat. Va […]

Cuvântul PS Mihai la instalarea sa

Cuvântul P.S. Mihai, episcop auxiliar de Alba-Iulia şi Făgăraş cu sediul la Bucureşti – la instalarea sa.Sf. Liturghie la biserica "Sf. Vasile cel Mare" a Vicariatului greco-catolic de Bucureşti4 mai 2008 Preafericite Părinte,Înalt Preasfinţiile Voastre, Preasfinţiile Voastre,cuvioşi părinţi, distinşi oaspeţi,iubiţi credincioşi, Vestea învierii îi află pe apostoli şi mironosiţe prinşi în ataşamentul faţă de durerea […]

Pastorala de Paşti a PF Lucian Mureşan

Scrisoare Pastoralăla sărbătoarea Învierii Domnului, 27 aprilie 2008 Cu binecuvântarea Domnului, am ajuns, şi-n acest an, la celebrarea patimii, morţii şi Învierii Domnului nostru Isus Cristos. Cea mai mare parte a creştinătăţii a celebrat taina Paştilor acum cinci săptămâni. Este dureros că nu s-a ajuns încă la celebrarea celei mai mari sărbători a creştinătăţii la […]

Mesajul PF Lucian la funeraliile Mons. Puni

Blaj, 7 martie 2008 Preasfinţia Voastră, Preasfinţite Părinte Episcop Alexandru,Păstorul Diecezei de Lugoj,Sfinţiile Voastre, fraţi preoţi,Cucernici credincioşi şi fii spirituali ai părintelui Emil, Condamnând falsitatea şi tot ceea ce este mincinos, Mântuitorul Isus Cristos se foloseşte de imaginea pomului rău care face roade rele şi a pomului bun care face roade bune, imagine aplicată, desigur, […]

Cuvântul PS Mihai la consacrarea sa ca Episcop

Cuvântul PS Mihai Frăţilă la consacrarea sa ca Episcopîn Catedrala Sf. Treime din Blaj, 16 decembrie 2007 Hirotonirea episcopală de azi, dincolo de evocările trecutului şi aprofundarea chemării la slujire, confirmă faptul că drumul care merge spre Împărăţie este anevoios şi foarte concret. În căutarea unui spirit profetic, aşteptând un cuvânt de suflet, zel şi […]

Cuvântul PS Vasile la consacrarea sa ca Episcop

Cuvântul PS Vasile Bizău la consacrarea sa ca Episcopîn Catedrala Sf. Treime din Blaj, 16 decembrie 2007 "Şi tu Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel,iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei" (Miheia 5,1) Preafericirea Voastră,Înaltpreasfinţiile Voastre,Preasfinţiţi părinţi episcopiIubiţi credincioşi în frunte cu mult […]

Cuvântul PF Lucian la încheierea Octavei de rugăciune

"Rugaţi-vă neîncetat!" (1 Tes 5,17) Mulţumim Preasfintei Treimi pentru că şi-n acest am putut celebra Octava de rugăciune pentru unirea tuturor creştinilor, între 18 şi 25 ianuarie. Acest mănunchi de rugăciuni l-am aşezat în faţa Tronului dumnezeiesc, cu conştiinţa că despărţirea dintre fraţi nu este pe placul lui Dumnezeu, dorind ca ora unirii, pe care […]

Mesajul PF Lucian la Octava de rugăciune 2008

Octava de rugăciune 2008 (18-25 ianuarie) „Rugaţi-vă neîncetat!” (1 Tes 5,17) Iubiţi fraţi în Cristos, Octava de rugăciune pentru unirea tuturor creştinilor, celebrată între 18 şi 25 ianuarie a fiecărui an, se constituie într-o invitaţie pe care toţi cei ce sunt conştienţi de nefolosul despărţirii între fraţi o fac întregii comunităţi creştine, în a cere […]

Pastorala PF Lucian la Sărbătoarea Naşterii Domnului (2007)

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului Preacucernici fraţi preoţi,Iubiţi fii sufleteşti, „Mare şi uimitoare minune s-a săvârşit astăzi: Fecioara naşte şi pântecele nu i se strică; Cuvântul se întrupează şi de Tatăl nu se desparte; îngerii cu păstorii preamăresc şi noi împreună cu dânşii cântăm: Mărire întru cele de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace!” […]

Predica PF Lucian la consacrarea de Episcopi

Duminica a 28-a după Rusalii, 16 decembrie 2007.Catedrala Arhiepiscopală din Blaj.Hirotonia întru episcopat a pr. Mihai Frăţilă şi pr. Vasile Bizău Înaltpreasfinţiile Voastre,Preasfinţiile Voastre,Excelenţele voastre,Stimate oficialităţi centrale şi judeţene,Preacucernici fraţi preoţi,Stimate Domnule primar al municipiului Blaj,Iubiţi credincioşi veniţi din diferite părţi ale ţării şi din străinătate, În celebra sa carte "Mama", episcopul mărturisitor Ioan Suciu, […]

Circulară despre hirotonirea noilor Episcopi

Nr. 147/22.11.2007 În numele Preasfintei, Celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, + LUCIAN Din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfanţului Scaun Apostolic al Romei, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, can. 82; Venerabililor Fraţi întru […]

Mulţumirile PF Lucian adresate ES Jean-Claude Perisset

Cuvântul Preafericirii Sale Arhiepiscopul Major Lucian, adresat Excelenţei Sale Mons. Jean-Claude Périsset, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova Celebrarea Dumnezeieştii Liturghii ne oferă de fiecare dată imense bucurii şi tot atâtea posibilităţi de a mulţumi Bunul Dumnezeu pentru felurite daruri primite, cât şi pentru a-i cere ajutorul şi binecuvântarea. Fiecare dintre cei participanţi îşi […]

Mesajul Sinodului BRU la intronizarea PF Daniel

Blaj, 30 septembrie 2007 Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţiile Voastre, Preasfinţiile Voastre, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică salută cu bucurie şi cu frăţească dragoste pe confraţii episcopi ortodocşi care, astăzi, 30 septembrie anul Domnului 2007, duminica a 19-a după Rusalii, primesc cu binecuvântare cerească un nou […]

Felicitările PF Lucian pentru PF Daniel

Preafericirii Sale Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Preafericirea Voastră, Cu bucurie am primit vestea alegerii Voastre în înalta demnitate eclezială de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Desigur, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, nu este indiferentă la cele ce se întâmplă în ţara noastră, la cele ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă Română […]

Circulară pentru păstrarea doctrinei sănătoase

Nr. 15/2007 În numele Preasfintei, celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, † LUCIAN Din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, can. 82; urmare a deciziilor […]

Pastorala de Crăciun a PF Lucian

Scrisoare pastorală cu ocazia Crăciunului 2006 a Preafericitului Lucian Arhiepiscop Major Preaiubiţi fii sufleteşti: preoţi, călugări, călugăriţe şi credincioşi, „Sosit-a praznicul iară, de care ne bucurăm, că Isus din cer coboară să se nască-n Betleem!” Aşa anunţă colindul nostru străbun naşterea Mântuitorului, ca pe un eveniment extraordinar, de care ne bucurăm. Tot în aceşti termeni, […]

Scrisoare către Secretariatul de Stat pentru Culte

Excelenţei Sale Domnului Dr. Adrian LEMENI Secretar de Stat pentru Culte Excelenţa Voastră, La data de 16.12.2005, prin Bula Pontificală Ad totius Dominici Gregis, Papa Benedict XVI-lea apreciind rolul istoric al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică a considerat potrivită ridicarea acesteia de la rangul de Biserică Mitropolitană sui iuris la rangul de Biserică Arhiepiscopală […]

Scrisoare către preşedintele României

Nr. 32/24.10.2006 Domnule Preşedinte, Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit la Blaj în zilele de 23-24 octombrie 2006, a constatat cu bucurie că eforturile strategice depuse de România pentru integrarea în Uniunea Europeană sunt încununate de succes. Prin Unirea de la 1700, Biserica Greco-Catolică a creat deja premisele integrării europene prin Şcolile Blajului […]

Propunere pentru Proiectul de Lege privind retrocedarea lăcaşurilor de cult

Propunere pentru Proiectul de Lege privind retrocedarea lăcaşurilor de cult confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948 către Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Preambul Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică s-a învrednicit, în decursul istoriei sale multiseculare să contribuie în mod decisiv la construirea şi consolidarea identităţii naţionale a naţiunii române, […]

Mesajul PF Lucian pentru pentru Ziua diecezana a Tineretului

  Bine aţi venit la Blaj! Întâlnirea mea cu Voi, tinerii, este şi azi, ca de fiecare dată, o mare bucurie, prilejuită de cea de-a XXI Zi a Tineretului.  Aş dori să ne oprim pentru început la cuvintele pe care Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea le-a propus tinerilor cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Tineretului: […]

Predică la pelerinajul la Cimitirul săracilor

Sâmbătă, 13 mai 2006. Pelerinaj la Cimitirul săracilor din Sighetul Marmaţiei. Preasfinţiile Voastre,   Preacucernici fraţi preoţi,   Iubiţi credincioşi pelerini,   Doresc să mulţumesc Preasfinţitului Ioan, Episcopul Maramureşului, precum şi consilierilor Preasfinţiei Sale pentru că au avut fericita inspiraţie de a decreta zi de pelerinaj la Cimitirul din Sighet, cimitir unde îşi dorm somnul […]

Formula canonică de pomenire a Arhiepiscopului Major

Nr. 723/06 Blaj, 9 mai 2006 Preasfinţite Părinte Episcop, Bunul Dumnezeu, prin instrumentele sale umane, a ridicat Biserica noastră de la statul de Biserică Mitropolitană sui iuris la demnitatea de Biserică Arhiepiscopală Majoră sui iuris. Astfel, pentru a statornici acest lucru, Suveranul Pontif, Papa Benedict XVI, a emis la data de 16 decembrie 2005 Bula […]

Mesajul preşedintelui Traian Băsescu

Mesaj Cu prilejul ridicării Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, la rangul de Biserică Arhiepiscopală majoră şi al ridicării la demnitatea de Arhiepiscop Major a ÎPS Lucian Mureşan Blaj, 30 aprilie 2006 Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, cunoaşte astăzi un moment istoric: ridicarea la rang de Biserică Arhiepiscopală majoră şi numirea ca Arhiepiscop Major […]

Pagina următoare →