img6La 9 martie, în Duminica Izgonirii lui Adam din rai, în cadrul Sfintei Liturghii celebrate în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Blaj, Preafericirea Sa Arhiepiscopul Major Lucian a hirotonit întru preoţie pe diaconul Gheorghiţă Dobrică. Originar din Craiova, Gheorghiţă Dobrică a urmat studiile teologice la Institutul Teologic din Baia Mare; după absolvire, a continuat pregătirea la Viena, apoi la Graz, în Austria. În cuvântul de învăţătură, Înaltul ierarh s-a referit la semnificaţia zilei: "Duminica de astăzi deschide începerea Postului Mare, care culminează cu Săptămâna Mare: cu patima, moartea şi Învierea Domnului Isus Cristos. Toată perioada Postului se constituie într-un arc peste timpul dintre căderea primului Adam şi învierea celui de-al doilea Adam, Isus Domnul. Între aceşti doi poli se consumă drama omului care cade, păcătuieşte, dar se ridică prin forţa Celui ce a re-creat şi a restaurat pe om şi întreaga zidire. Şi mai important de reţinut este faptul că, prin Înviere, Isus nu-l aşează pe om într-un paradis terestru, temporal, ci în fericirea veşnică, într-un "cer nou şi un pământ nou". Duminica de astăzi stă în strânsă legătură cu Duminica Învierii: astăzi omul-adam este izgonit din rai, pentru neascultare, iar de Paşti, omul, prin Adam cel nou este reaşezat în rai, prin trecerea de la pământ la cer, din timp în veşnicie!"

Adresându-se apoi nou-hirotonitului, PF Lucian spunea: "Am hirotonit astăzi un tânăr care, prin hirotonie, se pune la dispoziţia Bisericii noastre, pentru a o sluji. Misiunea pe care i-o încredinţez este aceea de a sluji într-o comunitate de români greco-catolici din Germania. Iubite părinte Gheorghiţă, pastoraţia pentru românii plecaţi peste graniţele ţării şi statorniciţi în diferite ţări ale lumii se constituie într-o datorie pentru Biserica mamă. Avem marea obligaţie de a le purta de grijă din punct de vedere spiritual, pe toţi avându-i la inima noastră. De aceea, te îndemn să te dăruieşti întru totul slujirii credincioşilor noştri din parohia unde o să te instalezi în Germania. Ai obligaţia de a-i ajuta să nu-şi uite limba străbună, să nu-şi uite obiceiurile noastre, cântecele, jocul; să nu-şi uite credinţa. Nu este deloc uşor, însă, Domnul, care te-a chemat la slujire în Biserica Sa, va fi cu tine. Lui te încredinţez şi Maicii Preacurate. Te felicit pentru răspunsul pe care l-ai dat chemării la preoţie. Fă-te pildă bună tuturor. Celebrează tainele Împărăţiei pentru ca lumea să se sfinţească şi să creadă."

La masa altarului, alături de Înaltul Ierarh, s-au aflat Preasfinţia Sa Episcopul Vasile, cât şi unsprezece preoţi concelebranţi. Au participat la bucuria noului preot Părintele Ionel Ratan, Decan al decanatului romano-catolic Craiova, împreună cu Părintele Emil Diac, paroh romano-catolic în Craiova, fraţi franciscani şi călugăriţe din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare.

În încheiere, preotul nou hirotonit a mulţumit tuturor celor ce i-au îndrumat paşii şi viaţa spirituală, acordând apoi binecuvântare tuturor celor prezenţi, începând cu ierarhul consacrator.

Alexandru Petărlecean