IMG_00001366În Vinerea Mare la Chiheru de Jos la ora 14 au fost comemorate patimile Domnului Isus Cristos pe Calea Crucii de circa o sută de credincioşi care au lăsat pentru câteva ore preocupările cotidiene şi au coparticipat in mod simbolic la ducerea crucii Mântuitorului prin faţa troiţelor, până la bisericuţa Mănăstirii lângă care se află a cincisprezecea staţiune reprezentând Învierea Glorioasă a lui Cristos din mormânt.

Cu icoana Maicii Domnului lăcrimând în urma Sfintei Crucii, sub razele arzătoare ale soarelui, ca într-o zi toridă de vară, cei prezenţi au ascultat cu smerenie stările şi au cântat dureroasele patimi suferite de Isus pentru păcatele omenirii.

Credincioşilor veniţi de la Reghin (împreună cu părintele Lupea Gheorghe), cei din Urisiu de Jos şi din Chiheru de Jos (împreună cu părintele Farcaş Zaharie), cărora s-a alăturat şi în acest an părintele călugăr iezuit Mihai Orban din Târgu-Mureş le-a fost ţinută o scurtă meditaţie despre preocuparea si aplecarea exagerată a creştinilor asupra sinelui, asupra propriei persoane ,uitând să dea Domnului care i-a creat şi i-a răscumpărat importanţa cuvenită prin lepădare de sine şi privire spre viaţa viitoare în eternitate alături de Isus în fericirea veşnică. După această meditaţie ţinută de călugărul Mihai, părintele Farcaş Zaharie a mulţumit celor prezenţi pentru că au ştiut să renunţe la grijile zilnice şi au cinstit această Sfântă şi Mare zi de Vineri prin post, ajun şi rugăciune purtând crucea lui Isus de bună voie asemenea lui Simon din Cirene care a fost pus de soldaţi să ducă crucea spre Golgota.

După binecuvântarea celor prezenţi, a familiilor şi a tuturor cei dragi lor purtaţi în intenţia lor de rugăciune pe drumul Crucii, părintele Zaharie a înmânat fiecărui participant câte o brăţară cu semnul crucii, ca amintire de la această ceremonie si amintire de la dureroasele patimi îndurate de Domnul Isus pentru păcatele personale ale fiecăruia şi ale întregii omeniri, atunci când de bună voie a acceptat să întindă mâinile pe cruce, să fie pironit, batjocorit, umilit şi să moară pentru a noastră mântuire şi izbăvire de păcate, asigurându-i pe toţi cei ce au purtat crucea că Domnul Isus a văzut pe toţi cei care s-au oferit de bună voie Să-l ajute greaua cruce a purta la rândul Său îi va ajuta să-şi poarte greutatea cruci personale cu credinţă şi mai multă uşurinţă prin această vale a plângerii până la sfârşitul vieţi pământeşti. Aşa este, Domnul transformă lacrimile de durere în bucurie, disperarea în speranţă, urmarea crucii în salvare, Calea Crucii în Calea Mântuirii. Anglų kalbos kursai vaikams, suaugusiems bei įmonėms, verslo anglų kalba Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune INTELLECTUS

A consemnat Părintele Farcaş Zaharie 

 

IMG_00001375

IMG_00001390

IMG_00001408