În Duminica a unsprezecea după Rusalii, 31 august, Preafericirea Sa Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a făcut o vizită pastorală în parohia Velţ (protopopiatul Mediaş, jud. Sibiu), însoţit de PC Pr. William Bleiziffer, cancelar al Curiei Arhiepiscopiei Majore.

Întâmpinat cu pâine şi sare de către copii îmbrăcaţi în straie populare, Înaltul ierarh a fost primit de către Pr. Ilie Hrişcă, parohul din Velţ, cu Evangheliarul în mâini şi cu un cuvânt de bun-venit, amintind că s-au scurs zece ani de la precedenta vizită pastorală în această parohie, timp în care vechea biserică, pe care sfârşitul anului 1989 a găsit-o într-o stare deplorabilă – întrucât comunitatea greco-catolică ridicase înainte de 1948 un nou lăcaş de cult, astăzi aflat în folosinţa parohiei ortodoxe – a suferit ample lucrări de consolidare şi reînnoire.

La orele 10,30 a început sfântul oficiu, cu ceremonia sfinţirii bisericii: însemnarea în formă de cruce cu sfântul şi marele mir şi stropirea cu apă sfinţită a zidurilor exterioare, urmată de întemeierea mesei altarului, în care s-au pecetluit moaşte ale sfinţilor martiri precum şi un înscris spre aducere aminte a evenimentului, iar mai apoi sfinţirea zidurilor interioare ale bisericii. La Sfânta Liturghie ce a urmat, alături de Întâistătător au concelebrat protopopul de Mediaş, Pr. Sorin Biriş, parohul locului, dimpreună cu alţi doisprezece preoţi din protopopiatele Mediaş şi Târnăveni.

img251

Adresându-se celor prezenţi, Preafericirea Sa Lucian spunea: "Am venit cu mare bucurie şi cu dragoste părintească în această frumoasă localitate aşezată între cele două Târnave, localitate care, pe lângă frumoasele tradiţii populare, pe lângă minunatul port, a păstrat cu sfinţenie credinţa în bunul şi marele Dumnezeu, ţinând la rânduielile mântuitoare ale Sfintei Biserici. Fiecare gospodar bun, la soroacele pe care el le consideră, îşi înnoieşte cele ale gospodăriei, mai ales cele ale casei unde locuieşte. Şi, cu darul Domnului, asistăm cum apar o mulţime de construcţii noi, de locuinţe noi, de edificii restaurate şi înfrumuseţate. Nu se putea ca istorica biserică din parohia Velţ să rămână într-o haină învechită. Trebuia să se înnoiască. La sfinţirea bisericii se cântă un tropar care subliniază tocmai realitatea aceasta: lucrarea de înnoire a unei biserici este opera Preasfintei Treimi care-i însufleţeşte şi-i binecuvântează pe cei ce o săvârşesc: "Înnoieşte-te, înnoieşte-te noule Ierusalime, că ţi-a venit ţie lumina, şi mărirea Domnului peste tine a răsărit. Această casă Tatăl a zidit, această casă Fiul a întărit, această casă Sfântul Spirit a înnoit, o a luminat şi a sfinţit sufletele noastre".

Referindu-se apoi pe larg despre pilda din Evanghelie, a datornicului iertat care la rându-i nu este dispus să-l ierte pe cel care-i era dator, Înaltul ierarh a insistat pe spiritul iertării care trebuie să fie o caracteristică a oricărui creştin: "Spuneam că, înnoind casa Domnului v-aţi făcut împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar, vă îndemn, învăţaţi aici marea lecţie a iertării tuturor celor care vă greşesc; a iertării din iubire. Pentru ca Dumnezeu să vă ierte, pentru ca bucuria prezenţei Lui să fie mereu în inimile voastre. Aţi făcut un lucru bun şi frumos. Apreciez ostenelile şi jertfa părintelui paroh şi a dumneavoastră, a tuturor. Rămâneţi uniţi în credinţă şi în iubire. Biserica Greco-Catolică nu doreşte să fie în conflict cu nici un alt cult religios din ţara noastră. Pentru fiecare este loc, şi pe fiecare ne judecă unul Dumnezeu, numai şi numai după criteriul: cât şi cum am iubit?"

La finalul ceremoniei, Pr. paroh Ilie Hrişcă a mulţumit tuturor celor prezenţi, Arhiereului în primul rând, corului bisericii protopopiale din Mediaş care a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, primarului din Velţ care a participat la sărbătoare, tuturor credincioşilor care au făcut posibilă lucrarea. Preafericirea Sa Lucian a oferit parohului Biblia de la Blaj, în semn de apreciere a muncii pastorale.

În drum spre Blaj, Întâistătătorul a făcut un popas la biserica în construcţie a parohiei Mediaş IV, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, din cartierul Vitrometan, pentru a evalua stadiul lucrărilor, dimpreună cu Pr. prot. Sorin Biriş, paroh al acestei parohii.

Alexandru Petărlecean

img252

img253