Luni, 30 iunie, în ziua serbării celor 12 sfinţi Apostoli, a avut loc hirotonirea lui Kocsis Peter Fulop, noul Episcop greco-catolic din Ungaria. Noul ierarh a fost hirotonit de PS Keresztes Szilard, fostul Episcop greco-catolic din Ungaria, împreună cu alţi doi Episcopi co-hirotonitori, IPS Jan Babjak, Arhiepiscop şi Mitropolit greco-catolic de Presov, Slovacia, şi PS Milan Sasik, Episcop greco-catolic de Uzhorod, Ucraina. La Liturghia de hirotonire a mai participat Eminenţa Sa Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, Mons. Juliusz Janusz, Nunţiu Apostolic în Ungaria, membrii Conferinţei Episcopale din Ungaria, sub preşedinţia Arhiepiscopului de Budapesta, Cardinalul Peter Erdo, Arhiepiscopi şi Episcopi catolici din ţările vecine, inclusiv din România. Au fost de faţă şi cei în jur de 250 de preoţi al Eparhiei greco-catolice de Hajdudorog, alături de preoţii veniţi din ţările vecine şi, nu în ultimul rând, cei aproximativ 2000 de credincioşi.

La începutul Liturghiei s-a dat citire bullei Papei Benedict al XVI-lea, prin care părintele Fulop Kocsis a fost numit Episcop greco-catolic de Hajdudorog şi Exarh Apostolic de Miskolc. PS Szilard Keresztes a salutat Ierarhii prezenţi, Episcopii co-hirotonitori, preoţimea şi credincioşii prin aceste cuvinte: "În timp ce-l hirotonesc pe noul Episcop, îi mulţumesc Stăpânului Bisericii şi Mântuitorului că am putut sluji ca Episcop, timp de 20 de ani, Biserica Sa Greco-Catolică din Ungaria." La momentul prescris din cadrul Sfintei Liturghii, candidatul la episcopat a fost adus în faţa iconostasului pe covorul cu chipul vulturului de către cei doi Episcopi co-hirotonitori şi prezentat Episcopului Keresztes, unde a rostit, pe rând, Crezul niceo-constantinopolitan şi Mărturisirea de credinţă, pe care a semnat-o şi a înmânat-o personal Episcopului Keresztes. A urmat ritualul hirotonirii, candidatul fiind condus de către Episcopii co-hirotonitori la Sfânta Masă a Altarului, pe care au înconjurat-o de trei ori, candidatul sărutând de fiecare dată cele patru colţuri ale Mesei Altarului. Apoi, candidatul a îngenuncheat în faţa Sfintei Mese, în partea dreaptă, PS. Keresztes punându-i pe cap omoforul şi Sfânta Evanghelie deschisă, sub care şi-a pus mâna dreaptă, rostind astfel rugăciunea hirotonirii episcopale.

În încheierea hirotonirii episcopale, PS Keresztes l-a prezentat pe noul Episcop prin aclamaţia: "Axios" (Vrednic este!), după care a procedat la îmbrăcarea lui, înmânându-i: sacosul, omoforul, mitra, engolpionul şi inelul episcopal. Sacosul este îmbrăcăminte a Episcopului, reprezentând haina purtată de Cristos la patimile sale. Omoforul este o fâşie de forma unei eşarfe albe, având câteva cruci brodate, veşmânt ce se poartă pe umeri, simbol al Bunului Păstor care poartă pe umeri oaia cea pierdută. Engolpionul este o icoană cu chipul Maicii Domnului sau al Mântuitorului, pe care Episcopii orientali o poartă pe piept, atârnată de gât, precum obişnuiau primii creştini de a purta la gât moaşte ale sfinţilor. Mitra este coiful mântuirii, simbol puterii de conducere şi acoperământ în faţa răului. După înveşmântarea în hainele arhiereşti, noului Episcop i s-a dat toiagul: "Primeşte toiagul acesta ca să păstoreşti turma lui Cristos cea încredinţată ţie; celor ascultători să le fie de la tine toiag de sprijin şi întărire, iar pentru cei neascultători şi nestatornici să-l întrebuinţezi pe el ca toiag de deşteptare, toiag de certare!"

Eminenţa Sa, Cardinalul Leonardo Sandri, adresându-se celor prezenţi, a spus următoarele: "v-am adus, vouă tuturor, dragostea şi binecuvântarea apostolică a Papei Benedict al XVI-lea, iar Preasfinţitului Kocsis Peter Fulop urările cele bune şi rugăciunile Sanctităţii sale pentru slujirea în episcopat". Referindu-se la prezenţa ierarhilor catolici de rit latin şi oriental, Cardinalul Sandri a subliniat: "Simţim împreună vibraţia vocaţiei noastre ecumenice şi mă folosesc de ocazie ca să mărturisesc întreaga mea onoare faţă de Tradiţia străveche. (…) Urmaşul lui Petru este semnul prezenţei lui Cristos şi al Bisericii. Slujba Episcopului stă în prezenţa sfântă a acestei slujiri, prin care conduce pe fiecare om înspre inima lui Dumnezeu." "Episcopul Fulop primeşte o Biserică frumoasă: una care trăieşte prin preoţii şi credincioşii săi, prin trăirea spiritualităţii Bisericii, una organizată în multe parohii. Această Biserică se poate lăuda cu instituţii de învăţământ, de formare, cu şcoli. Are propria sa linie liturgică înscrisă în marea Tradiţie Bizantină. Toate acestea le-a primit de procesorul său, care se bucură că l-a putut hirotoni el însuşi. (…) Noul Episcop trebuie să păstreze şi să dezvolte această Tradiţie, ţinând cont de drumul străbătut deja de această Eparhie, şi mai mult, privind la originile întregii Biserici, care începe cu lucrarea apostolilor."

La sfârşit, Cardinalul Sandri s-a rugat pentru toţi cei prezenţi, pentru Bisericile Catolice Orientale, pentru Ţara Sfântă, Irak, Libanul şi pentru toţi credincioşii persecutaţi pentru credinţa lor, încredinţându-i grijii materne a Născătoarei de Dumnezeu de la Mariapocs. La terminarea Sfintei Liturghii, Cardinalul Sandri l-a înscăunat pe noul Episcop. Arhiepiscopul de Budapesta, Cardinalul Peter Erdo, l-a salutat pe noul Episcop în numele Conferinţei Episcopale din Ungaria, apoi Mons. Juliusz Janusz, Nunţiu Apostolic, i-a urat noului episcop în limba maghiară "să păstreze simplitatea călugărească, iar pentru credincioşi să fie ca sarea din evanghelie, mai ales în această parte a Ungariei."

Noul episcop, Preasfinţitul Kocsis Peter Fulop, s-a adresat mulţimii credincioşilor, sunându-le: "Dacă dorim ca minunea existenţei Bisericii noastre greco-catolice să continue, atunci este nevoie de credinţa voastră, de rugăciunile voastre. Mult mai multe, mai puternice, decât au fost vreodată. Până acum, mica noastră Biserică a fost condusă şi întărită de lideri înzestraţi cu multă ştiinţă, cu mărinimie spirituală şi sufletească. Începând de astăzi, toate cele ce vor lipsi din Episcopul vostru, va trebui să le supliniţi prin rugăciunile voastre." Kocsis Peter s-a născut în 13 ianuarie 1963 la Szeged. A fost hirotonit preot în 2 august 198., după care şi-a continuat studiile la Roma. Între 1995-1999 a avut o experienţă călugărească la mănăstirea din Chevetogne. A fost tuns în călugărie în 6 noiembrie 1998, primind numele Filip. Este autor şi traducător a numeroase lucrări teologice, majoritatea de ordin liturgic, dar şi de spiritualitate. Motoul său episcopal este: "Puterea Mea în slăbiciune".

pr. Pallai Bela

img140

img143

img141

img142

img144