CCEO

Înapoi la cuprins

CANOANE PRELIMINARE

Can. 1 - (cf 1) Canoanele acestui Cod privesc toate şi numai Bisericile orientale catolice, exceptând cazul în care, în ceea ce priveşte relaţiile cu Biserica latină, este stabilit în mod expres altfel.

Can. 2 - (cf 6 § 2) Canoanele Codului, în care, în cea mai mare parte este preluat sau adaptat dreptul vechi al Bisericilor orientale, trebuie să fie luate în considerare în primul rând plecând de la acel drept.

Can. 3 - (cf 2) Codul, deşi se referă adesea la prescrierile cărţilor liturgice, de obicei nu decide în materie liturgică; de aceea, aceste prescrieri trebuie să fie respectate în mod conştiincios, exceptând cazul în care sunt contrare canoanelor Codului.

Can. 4 - (= 3) Canoanele Codului nu abrogă convenţiile stipulate sau aprobate de Scaunul Apostolic cu naţiuni sau cu alte societăţi politice şi nici nu derogă de la acestea; de aceea, aceste convenţii continuă să fie în vigoare ca şi până în prezent, fără a se opune prevederilor contrare Codului.

Can. 5 - (= 4) Drepturile câştigate, precum şi privilegiile acordate până în prezent unor persoane fizice sau juridice de către Scaunul Apostolic, care sunt în uz şi nu sunt revocate, rămân integre, exceptând cazul în care sunt revocate în mod expres de canoanele Codului.

Can. 6 - (cf 6) Prin intrarea în vigoare a Codului:
         1° sunt abrogate toate legile dreptului comun sau ale dreptului particular care sunt contrare canoanelor Codului, sau care privesc o materie ce este reglementată integral în Cod;
         2° sunt revocate toate obiceiurile respinse de canoanele Codului sau contrare acestuia, însă nu cele centenare sau imemorabile.