CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XVIII
DESPRE ECUMENISM, ADICĂ DESPRE PROMOVAREA UNITĂŢII CREŞTINILOR

Can. 902 - Deoarece grija realizării unităţii creştinilor îi revine întregii Biserici, toţi credincioşii creştini, şi mai ales Păstorii Bisericii, trebuie să se roage Domnului pentru această dorită unitate deplină a Bisericii, şi să se implice participând cu competenţă la opera ecumenică trezită de darul Spiritului Sfânt.

Can. 903 - Bisericilor orientale catolice le revine sarcina specială de a promova unitatea între toate Bisericile orientale, în primul rând prin rugăciune, prin exemplul vieţii, prin fidelitatea călugărească faţă de tradiţiile vechi ale Bisericilor orientale, prin cunoaşterea reciprocă mai bună, prin colaborarea şi aprecierea fraternă a lucrurilor şi a sufletelor.

Can. 904 - § 1. Iniţiativele mişcării ecumenice vor fi promovate cu sârguinţă în fiecare Biserică sui iuris prin normele speciale de drept particular, sub conducerea aceleiaşi mişcări de către Scaunul Apostolic Roman pentru Biserica universală.
         § 2. În vederea acestui scop se va constitui în fiecare Biserică sui iuris o comisie de experţi în probleme de ecumenism, dacă împrejurările o îndeamnă, împreunându-şi părerile cu Patriarhii şi Episcopii eparhiali ai celorlalte Biserici sui iuris, care îşi exercită puterea în acelaşi teritoriu.
         § 3. De asemenea va exista un consiliu pentru promovarea mişcării ecumenice pe lângă Episcopii eparhiali sau pentru fiecare eparhie sau, dacă este cazul, pentru mai multe eparhii; în eparhiile care nu pot avea, însă, un consiliu propriu va exista cel puţin un credincios creştin numit de Episcopul eparhial, cu sarcina specială de a promova această mişcare ecumenică.

Can. 905 - În îndeplinirea operei ecumenice, mai ales prin dialogul deschis şi fidel şi prin iniţiativele comune cu alţi creştini, va fi respectată prudenţa necesară, evitându-se pericolele falsului pacifism, al indiferentismului, precum şi al excesului de zel.

Can. 906 - Pentru ca credincioşii creştini să cunoască mai clar ceea ce este învăţat şi predat de către Biserica catolică şi de către celelalte Biserici sau Comunităţi bisericeşti, îşi vor da silinţa mai ales predicatorii cuvântului lui Dumnezeu, cei care conduc instrumentele de comunicare socială şi toţi cei care îşi consumă puterile fie ca profesori, fie ca şi conducători în şcolile catolice, şi mai ales în institutele de studii superioare.

Can. 907 - Conducătorii şcolilor, ai spitalelor şi ai celorlalte institute catolice similare se vor îngriji ca ceilalţi creştini care le frecventează sau care trăiesc în acestea să poată primi de la propriii lor miniştri sacramentele şi asistenţa spirituală.

Can. 908 - Este de dorit ca credincioşii creştini catolici, respectând normele comunicării în cele sacre, să rezolve orice problemă în care pot coopera cu alţi creştini, nu singuri ci împreună, cum sunt: operele de caritate şi dreptate socială, apărarea demnităţii persoanei umane şi a drepturilor sale fundamentale, promovarea păcii, comemorarea zilelor patriei şi sărbătorile naţionale.