Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, în ziua de joi, 1 aprilie 2010, a îmbrăcat haina luminii prin rugăciunea îndelungată care s-a făcut, începând cu ora 9.00, până după prânz. În cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, Episcopul Eparhial de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, a spălat şi în acest an picioarele la 12 studenţi ai Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul” .

Ritualul „Spălării Picioarelor” a fost pus la temelia Bisericii de către Domnul Isus Hristos şi a fost practicat încă din vremea primelor comunităţi apostolice. Prin acest ceremonial, tinerii seminarişti primesc o lecţie de bază pentru activitatea lor viitoare ca şi preoţi ai lui Hristos, ei învaţă că preoţia înseamnă dăruire şi slujire în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor. Gestul de umilinţă şi slujire realizat de Episcop, de a spăla picioarele tinerilor subdiaconi, vrea să reînnoiască, an de an, porunca iubirii: „Căci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori să ca să spălaţi picioarele unii altora.” (In 13, 14).

În predica la Sfânta Liturghie, pr. Călin Bot, Rector al Seminarului Teologic, a vorbit despre Jertfa lui Isus, despre darul vieţii, pe care, prin această Jerfă, cu toţii l-am primit: „Isus Hristos s-a jertfit liber, prin conştiinţa misiunii pe care a primit-o de la Tatăl. Destinatarii misiunii Cuvântului întrupat pe pământ suntem noi. În ciuda dezolărilor sporadice la perspectiva potrivniciei oamenilor faţă de bine, în ciuda realei suferinţe şi a nemulţumirii Domnului faţă de lume, uneori faţă de noi, Isus îşi jertfeşte trupul şi îşi varsă sângele pentru noi: Luând pâinea a mulţumit, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor săi, spunând, „Acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi”. Sunt cuvintele Domnului preluate de Biserică în Dumnezeiasca Liturghie. Este un gest făcut atunci, pentru acum; atunci, în Joia Sfântă, pentru azi. Este un gest făcut atunci pentru mulţi, între care sunt şi eu azi, aici.”

Părintele a reflectat şi asupra preoţiei, asupra capacităţii preoţilor de a oferi viaţa lui Hristos, „de a naşte la viaţa spirituală noi fiinţe prin puterea lui Dumnezeu, prin Sfintele Sacramente: prin Botez, prin Euharistie, prin Pocăinţă, oamenii se nasc şi renasc la viaţa harului, iar prin Cuvânt sunt hrăniţi. Acesta este darul Preoţiei, dar primit în Joia Mare de la Domnul, iar destinatarii acestui dar al vieţii, suntem noi şi sunteţi voi”.

În Anul Preoţiei, 2010 (declarat de către Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea), Biserica Catolică se roagă pentru preoţi, pentru împlinirea chemării lor ca şi celebranţi, slujitori şi jertfe împreună cu Hristos.

Joia Mare este ziua în care preoţii sunt chemaţi să-şi amintească de izvorul preoţiei. Ziua de joi, 1 aprilie 2010, Joia Mare din anul dedicat de Biserică preoţilor, este cu atât mai mult prilej de a conştientiza importanţa marelui dar oferit de Dumnezeu oamenilor: Preotul ca reprezentant al lui Hristos pe pământ.

După ce a împlinit rânduiala „Spălării Picioarelor” , PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a explicat: „Această zi ne pune în faţa ochilor momentul comuniunii, Cina cea de Taină, unde Hristos este Marele Preot. Tot în cadrul Cinei de Taină are loc momentul spălării picioarelor, când Hristos este Slujitorul şi apoi, în aceeaşi zi urmează trădarea lui Iuda, când Hristos devine Jertfa. Sunt cele trei ipostaze ale preotului chemat la masa altarului să nu fie doar celebrant, ci să fie slujitor şi jertfă”.

Urmarea lui Hristos în Patimile Sale şi Celebrarea Tainei Preoţiei continuă în Catedrala greco-catolică clujeană.

Începând cu ora 18.00 este programată Denia celor 12 Evanghelii, când se vor citi integral, de către Episcop şi încă 11 preoţi, textele evanghelice care redau Patimile Domnului. Cuvântul de Învăţătură va fi rostit de pr. prof. Anton Goţia, care în fiecare an este invitat în Joia Mare, în atmosfera Cinei de Taină creată prin rugăciune în biserică, pentru a vorbi credincioşilor despre Sfânta Euharistie, prin care Hristos însuşi se face prezent între noi sub chipul pâinii şi al vinului. Seara va continua printr-un program de rugăciune coordonat de pr. Anton Crişan, Rector al Catedralei, care invită la o noapte de priveghere în biserică, la umbra Crucii lui Hristos.

V. S. – redactor DIRMM

imagine

imagine

imagine