img131Adormirea Maicii Domnului a fost celebrată de credincioşii Eparhiei de Cluj-Gherla în ziua de vineri, 15 august, când bisericile parohiale s-au umplut de lumina şi bucuria sărbătorii, după cele două săptămâni ale postului – timp de purificare şi rugăciune, timp în care mijlocirea Maicii Sfinte a fost cerută în mod special prin devoţiuni mariane, mai cu seamă prin Rugăciunea Paraclisului.

Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, Mons. Mihai Todea, Vicar General, un mare număr de preoţi, persoane consacrate şi credincioşi între care mai mulţi tineri din ASTRU şi un grup de copii din parohia Floreşti, s-au reunit şi în acest an, în ziua de joi, 14 august, la Gherla, pentru Pelerinajul la Nicula – sanctuar marian recunoscut de Biserica Catolică între marile locuri de pelerinaj ale lumii, prin amploarea şi vechimea tradiţiei pelerinajelor dezvoltate aici, în sânul Bisericii Greco-Catolice.

Episcop, preoţi, diaconi, sub-diaconi şi credincioşi au parcurs în procesiune, pe jos, cei 7 km dintre Gherla şi Nicula, cântând şi rugându-se, înfruntând arşiţa zilei şi praful drumului, pentru ca, ajunşi la Biserica parohială din Nicula – singurul lăcaş de închinăciune care are porţile deschise şi pentru ei, să poată spune asemeni tuturor pelerinilor din zecile de generaţii: "Am venit Măicuţă, să te mai vedem, /Ca să-ţi spunem dorul care-l mai avem. /Cu necazuri multe şi cu apăsări /Am venit la tine, Maică, după uşurări."

"Am venit prin soarele dogoritor, am venit prin praf, am venit pe jos – a spus PS Florentin la sosirea în Nicula – am venit tocmai pentru ca să putem simboliza şi drumul vieţii noastre şi sufletul nostru care uneori se lasă dogorit de păcat, alteori este prăfuit, alteori este bolnav şi are nevoie de uşurare. De aceea ne aflăm aici, cucernici preoţi şi iubiţi credincioşi, pentru că aici aşteptăm scăpare, aici căutăm harul, aici căutăm eliberarea din necaz şi ajutorul pe drumul pe care-l parcurgem. Am venit aici, la picioarele Maicii Sfinte de la Nicula pentru că, de atâţia ani deja, credincioşii noştri, generaţie după generaţie, au venit aici şi au găsit alinare sufletelor lor încercate de păcat, de necaz, de boală, de suferinţă. Aici au primit întărire, aici au descoperit ajutorul Preasfintei Fecioare Maria."

La Nicula a fost celebrată rânduiala Vecerniei, fiind astfel început timpul binecuvântat al Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului şi al înălţării ei cu sufletul şi cu trupul la ceruri, cea mai mare sărbătoare a anului liturgic, închinată Preasfintei Fecioare Maria.

Credincioşii greco-catolici au dorit să continue tradiţia Bisericii greco-catolice în acest an jubiliar, pentru că s-au împlinit 60 de ani de la acel întunecat 1948, care, de fapt, a marcat şi ultimul an al pelerinajelor la Nicula. În acel an, chiar dacă mulţi dintre credincioşii preoţi se ştiau deja urmăriţi, au fost prezenţi la Nicula peste 20.000 de oameni.

După Vecernie, Episcopul Eparhial a vorbit credincioşilor aflaţi la Nicula despre Preasfânta Fecioară Maria: "Am venit aici, pentru că aici este locul nostru, alături de Preasfânta Fecioară Maria de la Nicula, într-o ctitorie a Episcopilor noştri. Am venit aici, pentru că noi credem nu atât în minunile care s-au săvârşit şi despre care s-au scris la timpul rânduit multe, multe rânduri, ci pentru că suntem convinşi că şi astăzi, Preasfânta Fecioară Maria ne ascultă rugăciunile. Şi astăzi, Preasfânta Fecioară Maria este scara care leagă pământul cu cerul. (…) Dumnezeirea a luat chip omenesc din trupul Preasfintei Fecioare Maria. Ea a fost, cu adevărat, puntea care a legat cerul cu pământul, şi a rămas punte de legătură între pământ şi cer, de aceea o numim «mijlocitoare» – cea prin care trece cuvântul nostru, şi harul de la Bunul Dumnezeu, prin Fiul, în Spiritul Sfânt, ajunge la noi. (…) Preasfânta Fecioară Maria este prima care poate spune «Măreşte sufletul meu pe Domnul şi se bucură spiritul meu în Dumnezeu, Mântuitorul meu»".

Rugăciunea a continuat în biserica din Nicula întreaga seară şi noapte, prin devoţiuni mariane, Calea Crucii, Sfânta Liturghie, ore de adoraţie euharistică.

img132

În ziua marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august a.c., de la ora 10.00, în curtea bisericii parohiale din Nicula, Preasfinţia Sa Florentin a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia diaconul Vlad Petruş a fost hirotonit întru sfânta preoţie. Tânărul preot este absolvent al Facultăţii de Teologie greco-catolică şi a Seminarului "Sfântul Ioan Evanghelistul". După absolvire, Vlad a fost trimis pentru a-şi continua studiile la Roma, în cadrul Universităţii Pontificale Gregoriana, unde a obţinut o licenţă în Teologie dogmatică şi una în Istorie. În prezent îşi continuă studiile printr-un masterat în domeniul Istoriei ecleziastice. Vlad şi-a desăvârşit formarea preoţească în cadrul Colegiului Pontifical Pio Romeno, unde a parcurs ultima parte a pregătirii în vederea preoţiei şi a alegerii stării de viaţă, aceea de preot celib.

În Cuvântul de Învăţătură la Sfânta Liturghie, după o prezentare a tradiţiei pelerinajelor greco-catolice la Nicula în acest an jubiliar – la 60 de ani de la ultimul pelerinaj greco-catolic la Mănăstirea Nicula, PS Florentin a continuat amintind faptul că, "în această zi de 15 august, la Lourdes este foarte mare sărbătoare, la Jubileul celor 150 de ani de la apariţiile Preasfintei Fecioare. Lourdes rămâne pentru Biserica Catolică şi deci şi pentru noi, un punct de reper care ne întăreşte în credinţă, nu pentru că am avea nevoie de miracole pentru a crede, ci tocmai pentru că, în jurul Preasfintei Fecioare Maria, atâţia credincioşi şi atâţia necredincioşi, se adună în fiecare an, o cinstesc, o preamăresc şi ea răspunde prin harurile pe care le conferă, şi în credinţă şi prin vindecări fizice."

A urmat o meditaţie asupra semnificaţiei cuvintelor rostite, în anul apariţiilor – 1858, de Preasfânta Fecioară Maria la Lourdes, ca răspuns la întrebarea Bernadetei: "- Doamnă, care vă este numele? – Eu sunt Imaculata Concepţiune" Preasfinţia Sa, a explicat:"Maria este excepţia care confirmă regula. Pentru Maria, harul mântuirii se primeşte cu anticipaţie. Ea este acea Neprihănită Zămislire sau Concepţiune Imaculată. Puternice şi profunde aceste cuvinte. Maria nu îşi spune numele, ci spune caracteristica esenţială a fiinţei ei: este concepută fără de prihană. Aceasta are consecinţe directe, în primul rând faptul că, a doua Persoană divină – Cuvântul, prinde trup din trupul ei imaculat. Maria nu este numai cea care a dat viaţă Vieţii, reînnoind astfel întreaga Creaţiune în actul răscumpărător de mai târziu, Maria este cea care concepe imaculat şi poate reînnoi, prin concepţia ei, oricând, ceea ce este maculat, ceea ce este pătat. Prin Maria se poate reînnoi sufletul, Creaţiunea, lucrarea divină. Ceea ce Maria a făcut o dată pentru a doua Persoană divină, poate reface şi astăzi, ca şi mijlocitoare, pentru fiecare dintre noi. Aceasta este profunzimea cuvântului pe care Maria îl spune Bernadetei, nu un nume de botez, ci o stare de viaţă. Maria şi-a păstrat această stare de viaţă şi acum, în gloria cerească fiind, ea rămâne Mamă şi mijlocitoare."

Celebrarea Liturgică a continuat, credincioşii venind în număr mare să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului, mai mulţi preoţi fiind în apropiere pentru spovezi, astfel încât nimeni să nu rămână, fără a-L putea primi în suflet pe Isus, darul nepreţuit al Preasfintei Fecioare.

img133

În final, Pr. Patriciu Sălăjean, paroh în Nicula, a mulţumit tuturor pentru participarea la Sărbătoarea Maicii Domnului, reamintind importanţa acestui loc de pelerinaj şi nevoia de a se depune mai mult efort din partea credincioşilor, pentru ca acest loc să devină aşa cum merită să fie, primitor, cu un altar mai mare amenajat lângă biserică pentru celebrarea Liturghiei, cu adăposturi unde pelerinii să poată să se aşeze, să primească un pahar cu apă şi cele necesare după oboseala drumului.

Mulţumind lui Dumnezeu pentru cereştile haruri ce s-au revărsat din nou peste pelerinii de la Nicula, PS Florentin a reamintit despre indulgenţele plenare acordate de către doi Pontifi Romani, prima emisă de către Sfântul Părinte Clemente al XIII-lea în anul 1767, cea de-a doua, de Papa Pius al XI-lea în 19 octombrie 1928 – "tuturor singuraticilor credincioşi care cu adevărată părere de rău de păcatele lor, mărturisindu-se şi cuminecându-se, vor cerceta cu evlavie Biserica Sfintei Mănăstiri de la Nicula, din Dieceza românească a Gherlei, în zilele de duminici şi sărbători ţinute după ritul greco-român… şi acolo vor rosti câtăva vreme rugăciuni cucernice către Dumnezeu pentru răspândirea sfintei credinţe şi după gândul Preasfântului şi Preafericitului Părinte Papa de la Roma.(…)".

Ca urmare, toţi credincioşii prezenţi şi în acest an la Nicula, au rostit rugăciunea Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu, la intenţia actualului Pontif roman, Benedict al XVI-lea, după care PS Florentin a dat binecuvântarea pentru primirea indulgenţei plenare.

În continuare, Episcopul a mulţumit preoţilor împreună-celebranţi, dintre care unii au venit din alte eparhii sau din străinătate: pr. vicar Anton Crişan, pr. Dumitru Coţe, pr. protopop de Gherla, Ioan Monoşes, pr. protopop Costin Florin, pr. Cristian Langa de la Roma, pr. Vasile Nistor din Spania – primul paroh de la Nicula care a redeschis, împreună cu pr. Pop Gavrilă (acum trecut la Domnul), aceste pelerinaje. Mulţi alţi preoţi au fost prezenţi, mai mulţi decât în anii precedenţi, semn de înnoire a devoţiunii şi iubirii pentru Preasfânta Fecioară Maria, mama în mod deosebit a preoţilor şi a persoanelor consacrate. Au participat la pelerinaj şi surori din Ordinul "Sf. Vasile cel Mare", din Congregaţia Maicii Domnului, precum şi din cadrul familiei Beato Angelico de la Milano.

O prezenţă deosebită au avut reprezentantele Reuniunii Mariane din Cluj-Napoca, dar şi Corul parohiei greco-catolice din Gherla care a dat răspunsurile liturgice. Pelerinii au venit din toate colţurile eparhiei, mulţi preoţi fiind însoţiţi de credincioşii lor, cum au fost şi credincioşii din Ţentea cu pr. Vasile Sabo, care au venit cu cântări mariane şi purtând în pelerinaj o frumoasă icoană a Maicii Sfinte.

Cu toţii au sosit la Nicula pentru Marea Sărbătoare, pe urmele lacrimilor Maicii Sfinte izvorâte dintr-o Icoană, prin minune, în jurul anului 1700. Pelerinii au sosit pe căile presărate acum cu trandafirii şi miresmele cereşti ale harurilor coborâte, la rugăciunea Preasfintei Fecioare, asupra tuturor celor ce îi imploră mijlocirea la Tronul Tatălui Ceresc.

V.S.-redactor

img134