VIZITA PREFECTULUI CONGREGAŢIEI PENTRU BISERICILE ORIENTALE, LEONARDO CARDINAL SANDRI, ÎN EPARHIA DE CLUJ-GHERLA

O nouă pagină s-a scris în istoria Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla în zilele de 9-10 mai 2010, prin vizita la Cluj-Napoca a Eminenţei Sale, Leonardo Cardinal Sandri, Prefect al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale.

Înaltul reprezentant al importantului Dicaster al Curiei Romane împreună cu Excelenţa Sa Arhiepiscopul Francisco-Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla şi Preasfinţia Sa Mihai Frăţilă, Episcop Vicar cu sediul la Bucureşti, au sosit la Cluj-Napoca, la Mănăstirea Surorilor Congregaţiei Maicii Domnului (CMD), în seara zilei de duminică, 9 mai, după celebrarea liturgică festivă şi sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite (BRU), care au avut loc, în aceeaşi zi, la Blaj, în „Mica Romă” a ţării noastre, la sediul arhiepiscopal al BRU.

Oaspeţii a fost întâmpinaţi în spaţiul pitoresc al mănăstirii, de către comunitatea Surorilor CMD, de Maica Superioară generală Benedicta, Maica Superioară locală Letiţia, Pr. capelan Cristian David împreună cu membrii Consiliului Consilierilor Eparhiali. De la ora 19.00, în capela mănăstirii a fost celebrată slujba Vecerniei, la încheierea căreia, ES Cardinal Sandri a adresat un salut Surorilor Congregaţiei Maicii Domnului, încurajându-le să susţină Biserica prin apostolatul şi rugăciunea lor: „Hristos a Înviat! Însoţesc acest salut pascal cu profunda mea rugăciune pentru voi, dar mai mult decât atât am onoarea şi bucuria de a vă asigura de rugăciunea Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea pentru toţi românii greco-catolici şi de binecuvântarea sa apostolică pe care o transmite astăzi prin mine”.

imagine

Răspunzând, PS Florentin a mulţumit Eminenţei Sale, care, „a adus lumină şi bucurie” prin prezenţa sa. Ca semn de comuniune, ES Cardinal Sandri a dăruit Surorilor CMD şi Părinţilor Consilieri, mici medalii.

A doua zi, în dimineaţa de luni, 10 mai, Cardinalul L. Sandri a fost cel de-al şaselea purpurat al Bisericii Catolice care a trecut pragul Catedralei Episcopale „Schimbarea la Faţă” într-o solemnă procesiune a Episcopilor şi preoţilor, în timp ce Corul „Magnificat” al Catedralei, intona imnul „Cristus vincit, Cristus regnat, Cristus imperat”.

Sfânta Liturghie Arhierească a fost celebrată de PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, Eminenţa Sa Leonardo Cardinal Sandri, Prefectul Dicasteriului Curiei Romane responsabil cu Bisericile Catolice Răsăritene, Excelenţa Sa Francisco Javier Lozano, Nunţiu Apostolic pentru România şi Republica Moldova şi PS Mihai Frăţilă, Episcop Vicar cu sediul la Bucureşti.

La celebrarea liturgică au participat peste 70 de preoţi din Cluj-Napoca şi împrejurimi, călugări, călugăriţe din ordinele şi congregaţiile de viaţă consacrată de pe meleaguri clujene, seminarişti, precum şi repezentanţi ai autorităţilor locale şi ai intelectualităţii clujene. Biserica a fost plină de credincioşi veniţi din toate colţurile Eparhiei de Cluj-Gherla, pentru a primi lumină din Lumina lumii, Isus Hristos, prin reprezentanţii săi pe pământ: Cardinalul „apostol al urmaşului Sfântului Petru al zilelor noastre”, Episcopi şi preoţi.

Un semn încurajator de comuniune a fost prezenţa delegatului din partea Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, PS Vasile Someşanul, Episcop vicar, împreună cu pr. ortodox Bogdan Ivanov. De asemena, Biserica Reformată din Cluj a răspuns invitaţiei conducerii Episcopiei de Cluj-Gherla, prin prezenţa pr. Janos Gyenge, un alt motiv de bucurie şi înfrăţire în credinţa creştină.

Catedrala greco-catolică clujeană a fost împodobită şi prin prezenţa celor doi mărturisitori ai credinţei, în închisorile comuniste, IPS George Guţiu, Arhiepiscop „ad personam” şi Mons. Tertulian Langa, Prelat Papal. Vârsta înaintată şi urmările anilor lungi de detenţie nu i-au putut opri în dorinţa lor de a fi de faţă pentru a primi binecuvântarea din partea Sfântului Părinte, şi pentru a-l saluta pe Cardinalul de la Vatican. Primul gest al ES Cardinal Sandri după intrarea în biserică, a fost de a merge pe rând, la cei doi „stâlpi” ai Bisericii, a le da binecuvântarea şi a le cere să se roage în continuare pentru Biserica Catolică şi în particular pentru Curia Romană.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Magnificat” al catedralei, dirijat de prof. Alexandru Suciu, cor care a încântat prin frumuseţea cântărilor mariane intonate la momentul Sfintei Împărtăşanii. Eminenţa Sa, Cardinalul Sandri, a dorit să împărtăşească personal poporul, oferind Trupul şi Sângele lui Hristos spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, cel mai mare dar, pentru fiecare credincios în parte.

imagine

În cuvântul la Sfânta Liturghie, Cardinalul Sandri a spus: „La plecarea din Roma, Sfântul Părinte mi-a încredinţat pentru voi, binecuvântarea sa apostolică. Îl simţim cu toţii aproape şi ne rugăm pentru luminoasa sa misiune în slujba Bisericii şi a umanităţii. Ca om al studiului, credincios pastoral şi generos păstor al lui Hristos, sensibil la valorile culturii, el este pentru noi toţi un adevărat învăţător pentru vremurile pe care le trăim. Aflându-mă astăzi la Cluj, acest oraş universitar, privind la patrimoniul său istoric şi cultural, privindu-vă pe voi, cei prezenţi aici, nu pot să nu mă gândesc la cele două aripi cu ajutorul cărora omul se înalţă spre Dumnezeu, două aripi, credinţa şi raţiunea, contemplate magistral în Enciclica venerabilului Papă Ioan-Paul al II-lea, numită Fides et Ratio. Aici, în inima Transilvaniei, aţi ştiut să găsiţi de-a lungul timpului, modalitatea de a vă înălţa în acest fel spre înaltele piscuri ale înţelepciunii divine şi unul dintre lucrurile care demonstrează calitatea acestei armonioase îmbinări, este faptul, că puţin timp înainte de alegerea lui ca şi Papă, aţi oferit titlul de Doctor Honoris Causa, în cadrul prestigioasei Universităţi din Cluj, Babes Bolyai, celui ce era atunci Cardinal Joseph Ratzinger, acum Papa Benedict al XVI-lea”. Eminenţa Sa a amintit apoi despre câtă nevoie avem şi astăzi de persoane care să creeze o cale de adevărată cultură creştină, amintind de predescesorii noştri care au avut puterea de a împlini, cu preţul vieţii lor, opera lui Dumnezeu înfruntând „castelele de nisip” ale epocilor. A fost dat exemplu în acest sens, ilustrul Cardinal Iuliu Hossu, care a refuzat invitaţia Papei Paul al VI-lea de a veni la Roma pentru a fi creat Cardinal, dorind să rămână şi să moară aproape de credincioşii săi, deşi în domiciliu obligatoriu. Ca urmare, Papa l-a făcut Cardinal in pectore, lucru dezvăluit mult mai târziu, aducându-i un deosebit omagiu în faţa Bisericii. „Privind acest exemplu, ne putem întreba ce anume îl ţinea pe Cardinalul Iuliu Hossu înrădăcinat în veşnicia promisiunii lui Dumnezeu? De aceea, îmi exprim întreaga veneraţie pentru aceşti generoşi şi dăruiţi ucenici ai lui Hristos, adresându-i un afectuos salut Înaltpreasfinţitului George Guţiu, Arhiepiscop emerit de Cluj, care a trăit timp de 14 ani în închisorile comuniste, un martor privilegiat al acelor timpuri de tăcere şi încercare, dar, mai ales, al renaşterii Bisericii Greco-Catolice Române Unite cu Roma. Un călduros salut vouă, tuturor, cu urarea de a spulbera, cu ajutorul Domnului şi sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, castelele de nisip care continuă să se ridice şi astăzi în jurul nostru. Rămâneţi neclintiţi în Hristos, Mântuitorul, înălţându-vă întotdeauna în înaltul cerului cu cele două aripi, cea a credinţei şi cea a raţiunii, iar Domnul să vă ocrotească sub aripile Sale.”

La încheierea celebrării liturgice, ES Cardinal L. Sandri a oferit PS Florentin o medalie aniversară la împlinirea a 5 ani de pontificat a Sfântului Părinte, Papa Bendict al XVI-lea, şi care are gravată chemarea de a trăi în Hristos: Mihi vivere Christus est” (Fil 1, 21) – aşa cum spunea Sfântul Pavel. Acest semn al preţuirii şi al comuniunii Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea a fost oferit în zilele precedente şi Arhiepiscopului Major Lucian Mureşan, Întâistătătorul Bisericii Române Unite, precum şi Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi este totodată semnul şi bucuria aprecierii pentru Eparhul de Cluj-Gherla şi pentru întreaga Eparhie.

imagine

Preasfinţia Sa Florentin a prezentat credincioşilor clujeni pe cel care, din Cetatea Vaticanului, poartă de grijă Bisericilor de rit răsăritean unite cu Roma din toată lumea: „Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, căci mărirea Domnului peste tine a strălucit, saltă acum şi te bucură Sioane, este cântarea de bucurie pe care o cântăm în ritul bizantin în aceste zile, dedicată Preasfintei Fecioare Maria. Şi noi, astăzi, putem spune: luminează-te, luminează-te şi te bucură Cetate Capitală culturală a Transilvaniei, pentru că eşti cercetată de un adevărat Apostol al Sfântului Petru al zilelor noastre. Cardianlul Leonardo Sandri în vârstă de 66 ani, provine din Argentina. După ce a urmat studiile Seminarului mic şi Seminarului major din Buenos Aires, a obţinut licenţa în teologie, a fost hirotonit preot la 2 dec. 1967, şi a desfăşurat o activitate pastorală ca şi vicar parohial în parohia Nuestra Senora del Carmen, în cartierul Villa Urquiza.

Apoi a fost secretarul Cardinalului Aramburu, Arhiepiscop de Buenos Aires şi apoi a revenit la Roma unde a urmat Facultatea de Drept Canonic la Universitatea Pontificală „Gregoriana”.

În 1971 a intrat la Academia Pontificală Ecleziastică şi în 1974 a devenit însărcinat cu afacerile Nunţiaturii la Madagascar, primind şi alte însărcinări. Reîntorcându-se la Roma, din 1977 a fost în slujba Secretariatului de Stat, apoi, din 1989 a fost trimis ca şi consilier a Nunţiaturii Apostolice a Statelor Unite ale Americii. De asemenea, pentru calităţile sale deosebite a avut rolul de observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Organizaţia Statelor Americane. Din 1991 a fost numit Regent al Prefecturii Casei Pontificale şi la 2 august 1992, a fost numit de către Papa Ioan-Paul al II-lea, la secţia de Afaceri Generale a Secretariatului de Stat. În 1997, Eminenţa Sa a fost ales ca şi Arhiepiscop titular de Cittanova şi numit Nunţiu Apostolic în Venezuela. A primit hirotonirea episcopală la 11 oct. 1997. În luna martie a anului 2000, devine Nunţiu Apostolic în Mexic, unde rămâne până în 15 sept., iar apoi este numit ca şi substitut pentru afacerile generale al Secretariatului de Stat. Trebuie spus că în această funcţie, Eminenţa Sa era cel care semna răspunsurile pe care le primeam adeseori din partea Scaunului Apostolic al Romei. De asemenea, Eminenţa Sa a fost acela care, în memorabila seară a plecării dintre noi a Pontifului Roman Ioan-Paul al II-lea, a anunţat această tristă veste, oficial, în 2 aprilie 2005, în Piaţa San Pietro, decesul Papei Ioan-Paul al II-lea. Trebuie subliniat de asemenea, că Eminenţa Sa a participat direct şi a pregătit numeroase călătorii apostolice ale Sfântului Părinte la diferite naţiuni ale lumii. De asemenea, a însoţit pe Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea în numeroase călătorii apostolice, în Germania, în Polonia, în Spania, în Turcia, în Brazilia. Din 9 iunie 2007, Sfântul Părinte l-a numit Prefect al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, iar apoi, în acelaşi an, a fost numit membru al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi al Consiliului Pontifical pentru dialog interreligios”.

imagine imagine

În continuare, Eparhul de Cluj-Gherla s-a adresat Cardinalului Leonardo Sandri, spunând: „Vă mulţumim că aţi venit să ne aduceţi în suflete lumină şi bucurie, împreună cu binecuvântarea apostolică a urmaşului de astăzi pe Tronul Corifeului Apostolilor, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea”. (…) Pentru Eparhia noastră, anul acesta este un an aniversar cu multiple valenţe istorice: se împlinesc 310 ani de la Sfânta Unire cu Biserica Romei, 80 de ani de la mutarea Sediului Episcopal de la Gherla la Cluj, având ca şi catedrală, biserica „Schimbarea la Faţă”. De asemenea, se împlinesc 125 de ani de la naşterea celui care a fost rânduit să devină întâiul Cardinal mărturisitor al românilor, Arhiereul de binecuvântată memorie al Eparhiei noastre, IPS Cardinal Iuliu Hossu. Luna mai este luna Preasfintei Fecioare Maria, este luna florilor, dar şi luna florilor în credinţă, luna martirilor Bisericii noastre. Ne amintim de asemenea, cu emoţie, recentele evenimente cu adevărat istorice ale lunii mai: 7-9 mai 1999, cea dintâi vizită a unui Pontif Roman la Bucureşti, Papa Ioan-Paul al II-lea, binecuvântând prin prezenţa sa, pământul românesc şi aducând pace şi unitate prin acea memorabilă îmbrăţişare cu Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, în vremea aceea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Tot în luna mai a anului 2000, în semn de apreciere pentru Biserica Română Unită Greco-Catolică din România, Sfântul Părinte, Papa Ioan-Paul al II-lea a permis ca Divina Liturghie Arhierească Aniversară la 300 de ani de la Unirea cu Biserica Romei, să fie celebrată pe cea mai înaltă treaptă a Altarului Confesiunii din Basilica San Pietro din Roma, în ritul bizantin şi în limba română. Era pentru prima oară când dulcele grai mioritic răsuna de la Altarul ridicat pe venerabilele moaşte al Sfântului Apostol Petru, Purtătorul cheilor şi Corifeul Apostolilor, rânduit de Hristos Domnul ca piatră la temelia Bisericii noastre. Iată, Eminenţa Voastră şi Excelenţele Voastre, iubiţi invitaţi, persoane consacrate, preoţi, iubiţi credincioşi, semnificaţia istorică şi providenţială pe care această sfântă zi de bucurie o are pentru noi, şi care va rămâne înscrisă cu litere de aur în memoria istoriei Bisericii şi Eparhiei noastre. Eminenţa Voastră, vă mulţumim pentru efortul pe care l-aţi făcut, asemănător apostolilor, pentru că astăzi celebrăm pe Sfântul Apostol Simon Zelotul care a parcurs multe frontiere pentru a duce Cuvântul lui Dumnezeu şi Eminenţa Voastră aţi făcut o lungă călătorie în aceste zile, vizitând şi participând alături de noi, nemijlocit la viaţa Bisericii noastre. Vă mulţumim pentru răbdarea pe care aţi avut-o cu credincioşii noştri, cu fiecare dintre noi şi în primul rând, cu Păstorul acestei Eparhii. Vă mulţumim de asemenea, pentru cuvintele de învăţătură, pentru recomandările şi sfaturile oferite. Din partea noastră, permite-ţi-ne să vă rugăm să transmiteţi Sfântului Părinte, Papa Benedict al XVI-lea, Papă Episcop al Romei, toată dragostea noastră în Hristos şi dorinţa fermă de a continua drumul de slujire al Domnului nostru Isus Hristos, pe linia începută de înaintaşii noştri, la 1700, prin Sfânta Unire şi apoi sigilată de sângele martirilor în închisorile comuniste şi acum reînviată cu un nou avânt şi un nou zel apostolic. Dorim să continuăm, prin credinţa noastră, viaţa noastră, aşa cum ne îndemna Eminentul nostru Cardinal mărturisitor, Iuliu Hossu: „Credinţa noastră este viaţa noastră”. Dorim să rămânem fideli magisteriului Bisericii Catolice, aşa cum proclamăm în Simbolul credinţei noastre creştine: „Cred într-una Sfântă Catolică şi Apostolică Biserică, mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină. Amin”.

În semn de preţuire şi omagiu, PS Florentin a oferit Eminenţei Sale Cardinal L. Sandri o cruce tradiţională românească, o icoană cu Chipul Mântuitorului nostru Isus Hristos, precum şi Crucea „Sfântul Iosif”. Aceeaşi medalie şi o icoană a Preasfintei Fecioare Maria, a fost darul oferit şi Excelenţei Sale Francisco Javier Lozano, Nunţiu Apostolic, împreună cu cuvintele de mulţumire pentru prezenţa sa, şi pentru purtarea de grijă pe care o arată Bisericii Greco-Catolice. În încheiere, cei doi reprezentanţi ai Sfântului Părinte au oferit credincioşilor prezenţi şi întregii Eparhii de Cluj-Gherla, binecuvântarea apostolică.

La ieşirea din Catedrala Clujeană, ES L. Sandri şi ES Javier Lozano, au salutat personal pe unele persoane prezente, între care pr. Pablo Guerrerro, Superior Provincial al Iezuiţilor, Mons. Tertulian Langa, pe reprezentanţii cultelor religioase, precum şi pe alţi credincioşi şi credincioase care s-au apropiat pentru a primi binecuvântare.

imagine

În continuare, ES Leonardo Cardinal Sandri şi ES Javier Lozano, Nunţiu Apostolic, au fost invitaţi să viziteze Catedrala greco-catolică în construcţie din Piaţa Cipariu. Intrând mai întâi în Capela „Sfântul Iosif”, Înalţii Prelaţi fost întâmpinaţi şi au oferit binecuvântarea Sfântului Părinte unui grup de credincioşi ai Parohiei „Andrei Mureşanu”, pr. paroh Mircea Marţian şi pr. vicar parohial Titus Sas. A urmat un moment deosebit în noua Aulă de Conferinţe „Iuliu Hossu”, oferit oaspeţilor de către copiii Grădiniţei confesionale „Sf. Ana” administrată de Surorile Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare” (OSBM). Toate grupele de copii erau prezente împreună cu surorile educatoare şi cu Maica Valentina, Superioară Provincială a OSBM. Cei peste 60 de copilaşi au dăruit bucurie prin serbarea pe care au prezentat-o, cuprinzând cântece şi poezii, în limbile română, engleză şi italiană. Ca răsplată pentru talentul, munca şi candoarea lor, ES Cardinal Sandri şi Nunţiul Papal în România, au dăruit copiilor imagini cu Sfântul Părinte, bomboane şi câte o binecuvântare. Ierarhii au fost apoi invitaţi pe holul expoziţional, unde PS Florentin le-a prezentat Expoziţia în imagini a 150 de ani de istorie ai Eparhiei de Cluj-Gherla, precum şi câteva panouri cu istoria recentă a noii catedrale, etapele parcurse de la sfinţirea pietrei de temelie (în 1991), până la adoptarea noului proiect (în anul 2010).

imagine

Eminenţa Sa a întâlnit şi reprezentanţii ASTRU, împreună cu pr. Cristian Goia, responsabil cu Departamentul de Tineret. În continuare, pr. Adrian Avram, Director al Asociaţiei Caritas Eparhial a condus oaspeţii prin sediul aceste asociaţii, prezentând specificul muncii caritabile ce se desfăşoară în birouri, iar pr. consilier Daniel Avram, Director al Editurii „Viaţa Creştină” a invitat Ierarhii în librăria „Viaţa Creştină”, Cardinalul Prefect arătându-se interesat şi încurajând activitatea de apostolat prin publicarea de carte ce se desfăşoară aici. În continuare, Cardinalul Sandri, Nunţiul Apostolic şi Mons. Jaroslaw Karpyak, au fost conduşi la sediul Episcopiei Greco-Catolice de pe str. Moţilor, nr. 26, unde au fost primiţi de pr. Rector Călin Bot şi un grup de seminarişti de la Institutul Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul” pe care Eminenţa Sa i-a salutat cu multă bucurie, oferindu-le câte o imagine a Sfântului Părinte.

imagine

La sediul Episcopal, oaspeţii au fost invitaţi de PS Florentin să viziteze şi Expoziţia istorică cuprinzând fotocopii a documentelor principale care au marcat viaţa Bisericii, începând cu actul de Unire cu Roma din 1700, precum şi o prezentare a tuturor Episcopilor care au fost la cârma Eparhiei de Cluj-Gherla.

A urmat un moment de întâlnire cu reprezentanţii mass-mediei clujene, ziare şi radio-tv locale, cărora Eminenţa Sa le-a răspuns la întrebări, spunând: „Sunt încântat să fiu în România şi aici, la Cluj. Mă aflu pentru prima oara în România, dar sper să nu fie şi ultima. Întotdeauna mi-am dorit mult să pot veni aici. Am avut mereu o curiozitate pentru poeţii şi scriitorii voştri şi pentru cultura româna. Profit de prezenţa reprezentanţilor mass-media, pentru a transmite un salut cordial tuturor cetăţenilor oraşului Cluj-Napoca şi pentru a-mi exprima admiraţia vizavi de istoria acestui magnific oraş, marcată de credinţa creştină, cea catolică, dar şi a altor confesiuni. Cu aceasta ocazie doresc sa transmit o binecuvântare din partea Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea către toţi cetăţenii acestui oraş. Ei trebuie să ştie că Sfântul Părinte îi poartă în sufletul său pe creştinii care se află aici”. Referindu-se la relaţia dintre Biserica Greco-Catolică şi cea Ortodoxă, marcată de problema recuperării patrimoniului, Cardinalul Sandri a precizat că trebuie urmate în continuare două căi, cea a justiţiei şi cea a dialogului, afirmând: „Cred că cele două drumuri nu se opun unul altuia. Unul este drumul justiţiei, al adevărului, care trebuie completat cu drumul dialogului, faţă de care noi, toţi catolicii, suntem deschişi”.

Un alt moment al vizitei s-a desfăşurat în Sala de Consiliu a Episcopiei, prin întâlnirea cu autorităţile locale, între care, dl. primar Sorin Apostu, dl. prefect Florin Stamatian, dl. senator Marius Nicoară, deputaţii Mircia Giurgiu şi Horea Uioreanu, profesori universitari, ingineri, reprezentanţi ai armatei, delegaţi ai jandarmeriei locale ş.a. Eminenţa Sa, Cardinal Sandri, a salutat pe fiecare din cei prezenţi, primind din partea primarului Sorin Apostu o diplomă de excelenţă, un album cu istoria Municipiului Cluj şi o medalie cu sigla oraşului. În plus, dl. Sorin Apostu l-a îndemnat pe Cardinalul Leonardo Sandri să susţină candidatura Municipiului Cluj-Napoca la titlul de „Capitală Culturală Europeană” în anul 2020.

Înainte de a porni spre aeroport pentru întoarcerea la Roma, Eminenţa Sa Cardinal Sandri şi-a exprimat dorinţa să viziteze capela Seminarului Teologic, unde atât Eminenţa Sa cât şi Excelenţa Sa Nunţiul Apostolic, s-au întâlnit cu studenţii seminarişti. Cardinalul Sandri a adresat tinerilor studenţi, cu multă căldură, câteva cuvinte de încurajare, îndemnându-i să fie fideli misiunii lor de viitori preoţi, mai ales în acest an dedicat Preoţiei şi le-a oferit cu generozitate binecuvântarea şi urarea de a fi buni păstori de suflete.

Referindu-se la vizita Cardinalului Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, Eparhul de Cluj-Gherla, PS Florentin a concluzionat: „această vizită a fost deosebit de importantă şi încurajatoare pentru noi, un semn de lumină şi de bucurie care se înscrie cu litere de aur în Cartea istoriei Eparhiei noastre de Cluj-Gherla şi a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, adăugându-se evenimentelor importante ale lunii mai, luna Preasfintei Fecioare Maria, a martirilor, şi a florilor credinţei creştine”.

Viorica Sabo, redactor DIRMM