Circulară despre hirotonirea noilor Episcopi

Nr. 147/22.11.2007

În numele Preasfintei, Celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

+ LUCIAN
Din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfanţului Scaun Apostolic al Romei,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică

În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli,
ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, can. 82;
Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, Persoanelor consacrate,
Credincioşilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică;

CIRCULARĂ

Sub oblăduirea Spiritului Sfânt şi cu împreunălucrarea Venerabililor Fraţi întru Episcopat,
Sinodul Episcopilor Bisericii noastre a ales la 20 iunie 2007, în sesiune sinodală
extraordinară desfăşurată la Blaj, doi noi Episcopi, în persoana Preacucernicilor preoţi

Vasile Bizău şi Mihai Cătălin Frăţilă.

Împreună cu Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, am proclamat după rânduiala
canonică pe cei doi Episcopi, la Roma, respectiv la Blaj, la data de 27 octombrie a.c.
Stabilind ca dată de hirotonire a noilor noştri Episcopi data de

16 decembrie 2007, Duminica Sfinţilor Strămoşi ai Domnului (a 28-a după Rusalii),
la Blaj, în Catedrala noastră arhiepiscopală,

cerem Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, să prevadă ca această
circulară să fie citită în fiecare comunitate a Bisericii noastre. Ceremonia va începe Ia ora
10.00 fiind precedată la orele 9.30 de procesiunea de la Sediul Arhiepiscopului Major.
Spre rodnică păstorire a bunilor noştri credincioşi, invocăm ajutorul ceresc al
Preamilostivului Dumnezeu pentru ca în numele Veşnicului Arhiereu Isus Cristos, să trimită
asupra noilor Episcopi darurile Preasfântului Spirit, spre lauda şi mărirea Preasfintei Treimi,
pentru rugăciunile Preacuratei Fecioare Maria, ale sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi ale
tuturor Sfinţilor, spre întărirea Bisericii Catolice,
a Sfintei Uniri şi a comuniuni cu Scaunul Apostolic al Romei.

+ Lucian
Arhiepiscop Major

Cancelar
pr. William A. Bleiziffer

Dată la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
la 22 noiembrie, Anul Domnului 2007.

ComentariiExprimaţi-vă opinia