Mesajul PF Lucian, la inaugurarea anului judecătoresc ecleziastic

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA. GRECO-CATOLICĂ
INAUGURAREA ANULUI JUDECĂTORESC
BLAJ
– 9 Septembrie 2008 –

Preaonorați Părinți Judecători,
Stimaţi Oficiali ai Tribunalelor Bisericii Române Unite cu Roma,

În primul rând adresez vă un salut cordial și o mulţumire sinceră vouă tuturor, care acceptând invitaţia pe care v-am adresat-o, – aceea de a participa la acest eveniment,– onorați cu prezența voastră această ceremonie de inaugurare oficială a anului judecătoresc pentru Tribunalele noastre.
Salut în mod cu totul particular pe cei doi Preşedinţi de Tribunal, dar și pe toți ceilalți judecători și oficiali ai Tribunalelor spre care se îndreaptă întreaga mea gratitudine pentru constantul interes acordat în derularea cauzelor matrimoniale și în buna funcționare a Tribunalelor noastre.

Ne aflăm în fața unui eveniment istoric dar în același timp unic: ne aflăm la momentul deschiderii unui nou an judecătoresc, moment în care întreg personalul angrenat în administrarea justiției în Tribunalele Bisericii noastre, Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță cu sediul la Oradea și Tribunalul Ordinar al Bisericii cu sediul la Blaj, se găsește pentru prima dată reunit în această formulă. Acest moment, dorim să nu fie unul izolat, ci, tocmai pentru o mai bună coordonare și derulare a administrării justiției în favoarea credincioșilor noștri, și nu numai, îl dorim ca pe un început care va fi mai apoi continuat și cu alte ocazii.

Cunoaștem cu toții situația relativ dificilă și delicată a Tribunalelor noastre: absența unui număr adecvat de judecători sau specialiști în drept, lipsa mijloacelor și a unei baze materiale care să ducă la buna desfășurare a activității specifice a Tribunalelor, dar mai ales, absența unei experiențe concrete în domeniu, sau a unei practici procedurale optime. Am depus, împreună cu ceilalți frați întru episcopat, dar și cu ajutorul unor specialiști de la Roma pe care nu pot să nu-i amintesc – Preasfinția Sa Dimitri Salachas și Mons. Jose Serrano-Ruiz – eforturi susținute pentru ca și organismele competente ale Bisericii noastre să poată răspunde solicitărilor legitime ale credincioșilor noștri. Iar aceste eforturi, concretizate astăzi în înființarea și funcționarea celor două instanțe judiciare, trebuie să își facă simțită prezența în modul cel mai simplu posibil: publicarea unor sentințe bazate pe justiția canonică și care să protejeze drepturile și interesele legitime ale celor care solicită declararea nulității căsăstoriei, și nu numai.

Preaonorați Părinți Judecători, și stimaţi Oficiali ai Tribunalelor Bisericii noastre, recenta înființare a celor două Tribunale, – la 31 octombrie 2006 prin decretul 1035/2006 a fost înființat Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță Oradea, iar la 17 Mai 2007 prin decretul 56/2007 s-a înființat tribunalul Ordinar, – și relativ diminuata activitate a acestora s-a datorat atât motivelor exprimate mai sus, dar și perioadei scurte de când acestea funcționează: cu toate acestea, îmi exprim ferma convingere că activitatea Tribunalelor poate fi îmbunătățită și mai ales perfecționată.

Cunoaștem cu toții că procesul canonic de declarare a nulității căsătoriei constituie în mod esențial un instrument care dorește să certifice adevărul asupra legăturii conjugale. Scopul său constitutiv nu este complicarea inutilă a vieții credincioșilor și cu atât mai puțin exagerarea litigiului; scopul său este acela de a aduce un serviciu adevărului. Procesul, în general, nu constituie un mijloc pentru satisfacerea unor interese private, ci reprezintă un instrument calificat pentru slujirea dreptății, și pentru a acorda fiecăruia ceea ce i se cuvine: de aceea, în structura sa cea mai intimă procesul canonic este o isntituție de dreptate și pace. Într-adevăr, scopul procesului este acela de a declara adevărul de către un terț autorizat și imparțial, după ce respectând dreptul de a se apăra, se acordă părților oportunitatea de a aduce probe și argumente pentru clarificarea cauzei. Acest schimb de păreri și informații este absolut necesar pentru ca judecătroul să poată ajunge la descoperirea adevărului și în consecință la o decizie bazată pe dreptate. Orice sistem judiciar – și cu atât mai mult cel ecleziastic – tinde deci la asigurarea obiectivității, rapidității și eficacității deciziilor judecătorilor, care în ciuda situației noastre particulare, trebuie să se poată întâlni mai frecvent și după orare prestabilite.

Principiul indisolubilității matrimoniale, principiu care constituie punctul de plecare în orice cauză matrimonială, trebuie mereu avut în vedere așa cum este el propus de învățătura lui Cristos prezentată de doctrina Bisericii Catolice. În același timp trebuie avută în vedere și drama acelor persoane, care fără voința lor, trăiesc nefericirea unei căsnicii eșuate. Aplicarea normativei canonice, care trebuie să se distanțeze de falsele valori pastorale ce pot cu ușurință contamina obiectivitatea sentințelor, trebuie să țină cont, așadar, de acest dublu aspect: adevărul și iubirea.

În încheiere îmi doresc ca aceste reflexii să vă însoțească mereu în activitatea pe care o desfășurați în Tribunale. Dificila misiune pe care o aveți o încredințez protecției Judecătorului Suprem Cristos, și dorind ca întreaga voastră misiune să contribuie la binele tuturor acelora care vi se adresează în căutarea Adevărului, cu recunoştinţă și afecţiune vă binecuvântez.

† Lucian
Arhiepiscop Major
Moderator Tribunal Ordinar BRU

ComentariiExprimaţi-vă opinia