Scrisoare circulară despre Anul Pastoral 2012 în Eparhia de Cluj-Gherla

SCRISOARE CIRCULARĂ
către onoratul clerul, persoanele consacrate şi
responsabilii cu pastoraţia familiilor din Eparhia de Cluj-Gherla
cu privire la tema noului an pastoral 2012

Onoraţi fraţi preoţi, cuvioase persoane consacrate, iubiţi credincioşi, în Exortaţia apostolică Familiaris Consortio, Fericitul Ioan Paul al II-lea sublinia încă o dată necesitatea urgentă a intervenţiei Bisericii pe plan pastoral pentru susţinerea instituţiei familiei, scriind: «Trebuie folosite toate eforturile pentru ca pastorala familiei să se afirme şi să se dezvolte, dedicându-i-se un sector prioritar, bine ştiind că evanghelizarea viitoare depinde în mare parte de Biserica domestică» (cf. FC 65). În acest scop, fiecare Biserică locală şi fiecare comunitate parohială, trebuie să fie conştientă de responsabilitatea pe care o primeşte de la Domnul în vederea promovării familiei. De aceea, planurile pastorale, la fiecare nivel, trebuie să aibă în vedere pastorala familiei (cf. FC 70).

Având în vedere recomandările Magisteriului Bisericii şi faptul că în anul 2012 este deja programată a VII-a Întâlnire mondială a familiilor la Milano, cu motoul «Familia: munca şi sărbătoarea», la propunerea membrilor Biroului pastoral eparhial, am decis ca tema pastorală a anului 2012 să fie:

«FAMILIA, LEAGĂN AL VIEŢII».

Am fost încurajaţi în această alegere şi de roadele bune aduse de anul 2011 în privinţa pastoraţiei familiei la diferite nivele. Astfel au fost organizate conferinţe, cursuri de formare, cateheze şi un simpozion internaţional cu teme actuale privind instituţia familiei. De asemenea au fost alcătuite asociaţii ale familiilor la nivel local şi au fost stabiliţi responsabilii cu pastoraţia familiilor la nivelul protopopiatelor, au fost organizate întâlnire specifice la nivel local şi o întâlnire a familiilor la nivel eparhial, au fost publicate articole lunare şi cărţi pe teme privind familia.

Membrii Consiliului consilierilor eparhiali şi ai Biroului pastoral, având în vedere propunerile primite din partea onoraţilor fraţi preoţi parohi din Eparhia noastră, au recomandat pentru noul an pastoral 2012 o serie de acţiuni, care în parte continuă activităţile începute iar altele reprezintă iniţiative noi, benefice întăririi instituţiei familiei la nivel eparhial.

Atunci când acţiunile prevăzute vor fi definitivate (data, locul, participanţii) vom putea redacta şi difuza un calendar pastoral pe anul 2012, care să pună în evidenţă principalele acţiuni propuse la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla.

Mulţumim colaboratorilor din cadrul Biroului pastoral eparhial, responsabililor cu pastoraţia familiilor la nivel local, precum şi onoraţilor protopopi, parohi şi persoane consacrate care s-au angajat în susţinerea acestor activităţi. Recomandăm şi pentru anul 2012, onoratului cler şi persoanelor consacrate să se alăture iniţiativelor propuse la nivel eparhial prin organizarea unor acţiuni pastorale la nivel local colaborând cu responsabilii rânduiţi şi să transmită iubiţilor credincioşi acţiunile la care sunt chemaţi să participe.

Încredinţăm noul an pastoral 2012 rugăciunilor Psf. F. Maria, Mama Bisericii, Regina Familiilor şi Sf. Iosif, Patronul Eparhiei noastre, Ocrotitorul familiilor, pentru întărirea în credinţă, speranţă şi iubire a membrilor familiilor şi a unităţii dintre aceştia, astfel ca instituţia familiei să fie mereu un «leagăn al vieţii», un liant ce consolidează viaţa Bisericii şi a societăţii româneşti actuale.

Cu arhierească binecuvântare şi încredinţare în rugăciune,

Pr. Cristian DAVID
Cancelar Eparhial

Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

ComentariiExprimaţi-vă opinia