Şi în acest an, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj a organizat la Centrul pastoral eparhial „Sfântul Vasile cel Mare” din Lugoj, cea de a opta ediţie a Cursurilor de vară pentru perfecționarea clerului Eparhiei de Lugoj. Cursurile din acest an sunt axate pe discipline ce alcătuiesc modulul pedagogic, necesar predării religiei în şcoli.

Cursurile se desfăşoară în două sesiuni la care participă 70 de preoţi ai eparhiei de Lugoj. Prima sesiune a cursurilor a avut loc în perioada 11-16 iulie, iar a doua sesiune, urmează să se desfășoare în cursul lunii septembrie a.c.

Formatorii acestui modul pedagogic sunt cadre didactice ale Universităţii „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Scopul acestor cursuri este recapitularea cunoştinţelor de psihologie şi pedagogie, actualizarea şi aprofundarea lor. La finalul acestor cursuri, în urma unor examene, participanţii vor obţine un certificat de absolvire al modulului pedagogic necesar pentru încadrarea în învățământ, materia religie.

Temele abordate în cadrul primei sesiuni a cursurilor de vară pentru preoții Eparhiei de Lugoj, au fost următoarele:

Psihologia Educațională. Modul I, materie predată de Conf. univ. dr. Mih Viorel;

Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului – Prof. Dr. Daniel Andronache;

Teoria şi metodologia instruirii şi evaluării – Conferentiar univ. dr. Cătălin Glava.

Programul zilnic a început cu rugăciunea de dimineaţă, orele canonice şi Sfânta Liturghie concelebrată. Cazarea şi masa au fost organizate în cadrul Episcopiei. Cursurile, (plenarele, discuţiile pe grupuri şi evaluările) au fost ținute în Aula Magna a Centrului pastoral eparhial „Sfântul Vasile cel Mare”.

Aceste cursuri sunt sprijinite financiar de către asociaţia „Renovabis” din Germania. Participanţii contribuie financiar în proporţie de 10%.

Aceste cursuri de vară au o mare importanţă pentru formarea continuă a preoţilor, nu numai pentru aprofundarea cunoştinţelor teologice ci şi pentru viaţa spirituală a clerului din Eparhia de Lugoj trăită în comuniune pe parcursul acestei perioade de timp.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.