În ajunul marelui praznic al „Schimbării la faţă a Domnului nostru Isus Cristos”, sâmbătă, 5 august 2017, Prea Sfinţia Sa Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, a conferit treapta diaconatului, teologului dr. Sergiu Soica, în cadrul sfintei Liturghii, săvârşită la Catedrala din Lugoj.

Originar din Comloșu Mare, Sergiu a absolvit în anul 2004, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, departamentul Oradea, secţia Teologie Pastorală, Universitatea „Babeş-Bolyai”, obţinând licenţa în teologie. În perioada 2004-2005 a urmat cursurile unui master de Istoria Bisericii Române Unite, tot în cadrul facultăţii mai sus amintite. Titlul lucrării de dizertaţie a fost: „Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice”.

La 8 februarie 2013, la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, Sergiu Soica, şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul: „Biserica Greco-Catolică din Banat. 1945-1965”, obţinând calificativul „Summa cum laude”.

Este căsătorit şi locuieşte împreună cu familia în localitatea Comloşu Mare. A predat istorie şi religie, Şcoala Generală Comloşu Mare, judeţul Timiş. La ora actuală predă un curs de Istoria Bisericii Române Unite, studenţilor de la Oradea din cadrul departamentului Teologie Pastorală.

Deţine un bogat portofoliu editorial, publicând 17 cărţi, numeroase articole şi studii pe tema Istoriei Bisericii Greco-Catolice în perioada regimului comunist, pornind de la documente aflate în arhiva CNSAS şi alte arhive naţionale dar şi arhive ecleziastice.

Alături de Prea Sfinţitul Alexandru la Sfânta Liturghie au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, vicar general al eparhiei de Lugoj, pr. Alexandru Ploştinaru, vicar judecătoresc al Eparhiei de Lugoj, pr. Teodor Baba, consilier eparhial şi protopop de Lugoj, pr. prot. on. Ioan Pop, parohul catedralei, pr. Marius Pîrvu, protopop de Sânicolau Mare, pr. Flavius-Manuel Jurcă, protopop de Sarmisegetuza şi pr. Robert Trubiansky, paroh la Păru.

În cadrul Sfintei Liturghii, P.S. Alexandru i-a acordat treapta diaconatului. „Misiunea diaconului” a spus P.S. Alexandru „este aceea de a fi ajutor (servitor) Fap. 6, 1-7. Isus Cristos nu a venit în lume să i se slujească ci el a fost acela care s-a umilit şi a slujit pe altii, a făcut bine altora, s-a îngrijit şi s-a jertfit pentru mântuirea neamului omenesc.

„Fiecare om este dator a sluji unul celuilalt din iubire faţă de Dumnezeu. Totdeauna trebuie să puneam această intenție … fac fapta aceasta din iubire faţă de Dumnezeu şi atunci nu numai că facem o faptă bună omenească ci, mai mult, facem o faptă supranaturală pentru că noi o facem din dragoste faţă de Dumnezeu”

Părintele diacon Sergiu va fi hirotonit preot în curând.

Prea Sfinţitul Alexandru L-a felicitat pe tânărul diacon, pe părinţii lui, pe soţia şi pe toţi cei care l-au însoţit. L-a încredinţat ocrotirii Prea Curatei Fecioare Maria şi i-a reamintit că face parte dintr-o Biserică martiră care a dat mărturie de credinţă în Dumnezeu şi Biserica Sa.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.