Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, a găzduit în ziua de 27 iulie, lansarea cărţii cu titlul: „Cardinalul Alexandru Todea în dosarele Securității. Note informative” al cărei autor este teol. dr. Sergiu Soica.

Cuvântul introductiv este scris P.S. Virgil Bercea, episcop de Oradea, iar volumul a apărut la editura „Mega” din Cluj. Moderatorul întâlnirii a fost Lector univ. dr. Mihai Panu, Universitatea de Vest din Timișoara.

Această carte conține notele informative ale securității care completează biografia Cardinalului Alexandru Todea, devenite astfel un izvor istoriografic cu totul neașteptat și necanonic pentru cercetătorii de azi. Aceste documente, puse cap la cap în ordine cronologică, ne dezvăluie nuanțele istoriei Bisericii Române din catacombe și luminează ungherele mai puțin cunoscute, dar care au fost locuite și „trăite”. În spatele acestora se află multă suferință și teroare, dar dezvăluie tot atât de multă credință și speranță în Dumnezeu, adeverind că doar tăria spirituală biruie asupra răului lumii acestea.

În desfășurarea evenimentului au luat cuvântul: monseniorul Angelo-Narcis Pop, Vicar general al Eparhiei de Lugoj, P.S. Virgil Bercea, Episcop de Oradea şi teol. dr. Sergiu Soica.

Mons. Angelo, a transmis auditoriului, din partea Prea Sfinţitului Alexandru Mesian, salutul şi binecuvântările arhiereşti.

În continuarea prelegerilor, Prea Sfinţia Sa Virgil Bercea l-a felicitat pe dl. Sergiu Soica, „tânărul teolog şi Doctor în Istorie care a muncit cu multă dăruire”, amintind celor prezenţi că nu este singura carte, dânsul având mai multe lucrări publicate.

În încheiere d-l Sergiu Soica, a mulțumit d-lui Mihai Panu pentru găzduirea şi pentru moderarea evenimentului. A mai mulțumit Prea Sfinţitului Virgil şi celorlalţi vorbitori.

La sfârșitul evenimentului, d-l Sergiu a oferit autografe.

„Această lucrare este de o deosebită importanță pentru istoria Bisericii noastre, o contribuție însemnată la edificarea unei imagini cât mai clare și cuprinzătoare despre istoria recentă. Cunoașterea adevărului, cu luminile și umbrele evenimentelor omenești, eliberează și conduce spre Adevăr! Acest Adevăr, pe care îl găsim numai la Dumnezeu, conduce întreaga istorie spre plinirea ei, iar noi, oamenii, suntem datori a-L sluji.” (P.S. Virgil Bercea, fragment din introducerea acestei lucrări)

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.