Octava Mondială de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a fost celebrată şi anul acesta la Reşiţa, ca şi în toţi cei nouăsprezece ani de când Pr. József Csaba Pál, canonic şi paroh romano-catolic al bisericii “Maria Zăpezii”, din localitate, a iniţiat această întâlnire de rugăciune între şi pentru cultele religioase din oraş. Motto-ul sub care s-au desfăşurat serile de rugăciune, desfăşurate în fiecare seară, la orele 18.30, în alt lăcaş de cult, al unei alte confesiuni, a fost cel general: “Noi toţi vom fi schimbaţi prin credinţa în Isus Cristos” (1Cor 15,51-58).  Din partea cultului greco-catolic au participat în aceste zile: Pr. Marian Stefănescu, protopop de Reşiţa, Pr. Viorel Costinar, paroh la Târnova, pr. Nicolae Tutaş, paroh la Bocşa şi Pr. Vasile Chindriş, paroh la Ramna.

Progamul săptămânii s-a desfăşurat după cum urmează:

Miercuri, 18 ianuarie, la Catedrala ortodoxă „Schimbarea la Faţă” Govândari – Parcul Tricolorului, Tema şi textul zilei: Schimbaţi prin Cristos care slujeşte „Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească” (Mc 10,45), a predicat Pr. romano-catolic Simon Ciubotaru.

Joi, 19 ianuarie, la Biserica romano-catolică „Preasfânta Treime” (Govândari), Tema şi textul zilei: Schimbaţi prin a-L aştepta cu răbdare pe Domnul „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea” (Mt 3,15), a predicat Pr. reformat Megyasszai Attila.

Vineri, 20 ianuarie, Biserica Greco-Catolică „Sf. Fecioară Maria de la Fatima”, Tema şi textul zilei: Schimbaţi prin slujitorul care suferă „Cristos a pătimit pentru voi” (1Pt 2,21), a predicat Pr. evanghelic Egon Wonner

Sâmbătă, 21 ianuarie, Biserica reformată, Tema şi textul zilei: Schimbaţi prin biruinţa Domnului asupra răului „Biruieşte răul cu binele” (Rom 12,21), a predicat Pr. ortodox Sorin Buşoi.

Duminică, 22 ianuarie, Biserica romano-catolică „Maria Zăpezii”, Tema şi textul zilei: Schimbaţi prin pacea Domnului înviat „A venit Isus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!” (In 20,19), a predicat Pr. ortodox Nicolae Haţiegan.

Luni, 23 ianuarie, Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, Tema şi textul zilei: Schimbaţi prin iubirea veşnică a lui Dumnezeu „Aceasta este biruinţa cu care a biruit lumea: credinţa noastră” (1 In 5,4),a predicat Pr. romano-catolic Pál Iosif Csaba.

Marţi, 24 ianuarie, Biserica ortodoxă „Sfinţii Petru şi Pavel” (Azil), Tema şi textul zilei: Schimbaţi prin Păstorul cel bun „Paşte oile Mele!” (In 21,17). A predicat Pr. greco-catolic Vasile Chindriş.

Miercuri, 25 ianuarie, Biserica evanghelică, Tema şi textul zilei: Uniţi sub stăpânirea lui Cristos „Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu” (Ap 3,21), a predicat Pr. ortodox Sebastian Pană.

Drd. Claudiu Călin

Mai multe fotografii AICI.