„Nașterea Ta Preacurată, veselește lumea toată”

În fiecare an la 8 septembrie, Surorile Baziliene din Lugoj au Hramul mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului”. Anul acesta au participat la sărbătoare: PS. Alexandru Mesian, Episcop al Eparhiei de Lugoj, Pr. Angelo Pop-Vicar General, Pr.Teodor Baba- protopop de Lugoj, Pr.Dr. Viorel Codrea – paroh Cugir, Pr. Ioan Pop-protopop onorific și paroh al Catedralei, Pr. Vasile Borda – terțiar bazilian, Pr.Ovidiu Neiconi – paroh Ohaba Forgaci, Pr. Ovidiu Rănescu – paroh Șanovița, Pr. Narcis Ardelean – paroh Valea Lungă. Un grup de surori de la Cluj: Cuv. Sr. Laurenția Bolfă – Vicară și secretară Provincială, Cuv. Sr.Cristina Fîrte – Consilieră Provincială, Cuv.Sr.Brigita Bontaș, Cuv. Sr. Lucia Bumb și Cuv. Sr. Teodora Chiș.

Este o tradiţie ca sărbătorirea hramului să se ţină în seara zilei de 7 septembrie (în ajunul sărbătorii). Programul a început cu recitarea Sfântului Rozar în Catedrală, apoi a urmat procesiunea solemnă de la Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” Lugoj spre mănăstirea surorilor, la care au participat numeroși credincioși. S-a celebrat Vecernia Sărbătorii condusă și cântată de surorile baziliene. În continuare a urmat Sfânta Liturghie pontificată de PS. Episcop Alexandru împreună cu preoții prezenți. Răspunsurile au fost date de corul „Reînvierea” al Catedralei, avându-o ca dirijoare pe D-na Prof. Olimpia Drăgan și de surori.

Prea Sfințitul în omilia sa a vorbit despre Sfânta Fecioară Maria care a fost concepută fără prihană strămoșească. Maria este începutul mântuirii noastre, „bucurie a adus la toată lumea, dar și părinților ei Ioachim și Ana: din Ea se va naște Cristos Mântuitorul lumii… Lumea întreagă i se adresează în rugăciune cu cuvintele îngerului: Bucură-te Marie cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei…iubirea și încrederea ce trebuie s-o avem în Mama noastră cerească”. Apoi a făcut referire la apostolatul Surorilor Baziliene care sunt la Lugoj de 25 de ani și au un rol foarte important în viaţa pastorală a Bisericii.

A urmat „Ora de Adorație” condusă de surori şi Binecuvântarea Euharistică.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă fraternă pentru toți cei prezenți.

Mulțumim Domnului pentru harurile care le-a revărsat asupra noastră și pentru intervenția Preacuratei de a opri ploaia care ne-a amenințat pe tot parcursul ceremoniei. Ne-a ocrotit sub mantia ei cerească.

Raimondo-Mario Rupp şi Sora Valeria – Viorica Bolfă

Mai multe fotografii se găsesc AICI.