reg pacis[2]După şapte ani de sfântă strădanie, comunitatea Bisericii greco-catolice „Sf. Maria Regina Păcii” a reuşit să se bucure de sfinţirea acestui sfânt lăcaş din Timişoara. Acest eveniment de seamă pentru parohia timişoreană a avut loc Duminică 25 mai a.c. Au participat oaspeţi de seamă precum Excelenţa Sa Mons. Francisco Javier Lozano Nunţiul Apostolic în România, Înalt Preasfinţia Sa Dr. Arhiepiscop Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului, Preasfinţitul Alexandru Mesian, Episcopul greco-catolic al Lugojului, Preasfintitul Martin Roos, Episcopul romano-catolic al Timişoarei, protopopii greco catolici din Timişoara, Arad şi Oraviţa, împreună cu zeci de preoţi din dieceză, preoţii Francesco Rizzi şi Cristian Augustin din Medjugorje, Maica Rozaria (fondatoarea Comunităţii Fiii Milostivirii Divine) împreună cu violonista Melinda Dumitrescu si nu în ultimul rând Dl. Gheorghe Ciuhandu primarul Timişoarei. De asemeni au participat sute de pelerini din întreaga ţară dar foarte mulţi credincioşi greco-catolici, romano-catolici, ortodocşi şi de alte confesiuni din Timişoara.

Noaptea de veghe
Programul sfinţirii bisericii Greco-Catolice din Timişoara „Sfânta Maria Regina Păcii” a început de sâmbătă 24 mai cu aşa-numita Noapte de rugăciune şi de veghe care se practică în Biserică. Deschiderea programului (orele 18.00) s-a facut cu rugăciunea Sfântului Rozar. De-alungul acestei „nopţi” s-au celebrat Sfinte Liturghii greco-catolice, romano-catolice şi ortodoxe. Rozariul cu cele patru mistere s-a recitat, cântat şi meditat pe parcursul întregului program al nopţii de veghe. A mai avut loc Paraclisul Maicii Domnului şi Adoraţia Euharistică. Înălţătoare au fost cântecele şi sunetele viorii şi ale chitarelor care au răsunat vibrant în biserică, formaţia improvizată de muzicieni fiind condusă de Melinda Dumitrescu. Momente deosebit de frumoase în cursul nopţii au fost cele două procesiuni în afara bisericii: pe străzile oraşului până în centru (Piaţa Operei) la orele 00.30 procesiunea cu Sfântul Sacrament iar la orele 05.30 procesiunea cu Statuia Maicii Domnului în parcul din faţa bisericii.

Sfinţirea Bisericii
La orele 9.30 s-a pornit în procesiune de la casa parohială. La orele 10.00 a avut loc oficiul sfinţirii lăcaşului de cult anticipată de ritualul de sfinţire a apei. Au participat mii de credincioşi. Biserica a fost neîncăpătoare, multă lume urmărind Sfânta Liturghie afară la umbra arborilor din parc în faţa televizoarelor special amenajate şi a difuzoarelor. La Sfânta Liturghie s-au împărtăşit peste 500 de credincioşi. Răspunsurile au fost date de corul bisericii Sfântul Iosif din Timişoara condus de d-na Doina Boşca. Renumitul bariton D-l Arieşan a interpretat o priceasnă. La împărtăşirea credincioşilor a cântat corul de tineret condus de Melinda Dumitrescu.

După Rugăciunea Amvonului PS Episcop Alexandru a consacrat această parohie şi pe credincioşii ei, Inimii Neprihănite a Mariei. De asemenea s-a înălţat rugăciunea către Doamna Noastră de la Sheshan. (rugăciune propusă de Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, credincioşilor de pe toate continentele în vederea zilei de rugăciune pentru Biserica din China, fixată pentru 24 mai).

La sfârşitul Sfintei Liturghii au ţinut cuvântări: Preasfintitul Alexandru Mesian, Excelenţa Sa Mons. Francisco Javier Lozano, Înalt Preasfinţia Sa Dr. Arhiepiscop Nicolae Corneanu şi Pr. Prot. On. Ioan Chişărău, capelan onorific al Sfântului Părinte, parohul comunităţii „Regina Păcii”. În încheierea cuvântărilor a vorbit D-lul Primar Gheorghe Ciuhandu cel care a sprijinit atât recuperarea amplasamentului cât şi financiar lucrările de construcţie a bisericii.

Toţi cei care au avut fericirea să participe la acest sfânt eveniment de spiritualitate au plecat spre casele lor încărcaţi de bucurii şi bogate haruri.

O biserică a pelerinilor pentru pelerini
Construcţia acestei Biserici s-a desfăşurat cu multe dificultăţi financiare în primii ani – când de nenumărate ori mai ales PS Episcop Alexandru, cu o grijă şi compasiune paternă, a contribuit financiar ajutând astfel parohia să-şi continue realizarea visului de a avea un lăcaş de cult. La scurt timp după începutul Adoraţiei Euharistice perpetue (septembrie 2006), cei peste 300 de adoratori au început să ofere câte o oră de adoraţie pentru această intenţie şi iată că Maica Sfântă a declanşat totul: părintele paroh Ioan Chişărău a publicat un pliant cu data inaugurării anticipate – înainte de terminarea lucrărilor de construcţie – cu identitatea acestei biserici marcată de spiritualitatea pelerinilor şi cu un apel de ajutor, rugându-i pe pelerini să-l distribuie în marile oraşe din ţară. Astfel valul de donaţii a început să curgă!

Desigur că nici fără concursul generos al unor firme precum S.C. Volubilis S.R.L. sau S.C. Doset Impex S.R.L. nu s-ar fi putut marca această dată în istoria Bisericii locale.

Redăm în cele ce urmeză actul istoric care s-a depus în masa altarului acestei biserici:

 Hrisovul

Sub oblăduirea Sfintei Treimi, a Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria s-a sfinţit acest lăcaş în A.D. 2008, luna mai, ziua 25, când Biserica Catolică a fost păstorită de Sanctitatea Sa Benedict al XVI-lea, nunţiu apostolic în România fiind Excelenţa Sa, Mons. Francisco Javier Lozano, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică, a fost Preafericitul Părine Lucian Mureşan, episcop al eparhiei greco-catolice de Lugoj, a fost Excelenţa Sa, Preasfinţitul Alexandru Mesian, episcop romano-catolic din Timişoara a fost Excelenţa Sa, episcop Martin Roos şi Mitropolit şi Arhiepiscop al Banatului a fost Excelenţa Sa, IPS Nicolae Corneanu.

Consacrarea acestui lăcaş a fost oficiată de Excelenţa Sa PS Alexandru Mesian.

Patroana Bisericii este Preacurata Fecioara Maria, iar numele acestui lăcaş este Sfânta Maria Regina Păcii şi a Unităţii.

Piatra de temelie a fost pusă de PS Alexandru în 21 noiembrie 1999 iar construcţia propriu-zisă a început în mai 2001. Capela de la demisolul Bisericii a fost inaugurată în 16.06.2003. Din 15 septembrie 2006 în capela noastră Isus Euharisticul este adorat zi şi noapte de peste 300 de adoratori.

Arhitecţii acestei Biserici au fost Dl. Mihai şi D-na Hortensia Botescu iar lucrările de construcţie au fost realizate de S.C. Volubilis S.R.L. prin persoana D-lui inginer Pintea Cornel şi a soţiei sale, D-na Pintea Terezia.

În Sfânta Masă a Altarului s-au depus moaştele Sfinţilor Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian şi a Fericitului Ieremia Valahul.

Dintre binefăcătorii acestui sfânt lăcaş, menţionăm:
– sutele şi miile de pelerini români care au fost la Medjugorje, cu o menţiune specială pentru familia Niculescu din Bucureşti
– Sanctuarul de la Medjugorje
– diferiţi preoţi şi binefăcători din Germania
– Episcopia greco-catolică de Lugoj, prin persoana PS Alexandru
– Conferinţa episcopilor catolici din SUA
– Asociaţia Renovabis
– Primăria municipiului Timişoara
– Credincioşi şi firme care au sponsorizat biserica noastră, mulţi dorind să-şi păstreze anonimatul.

Bunul Dumnezeu să reverse harurile Sale cele bogate prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria Regina Păcii asupra tuturor binefăcătorilor noştri.

OMNIA AD MAJOREM DEI GLORIAM!

              Excelenţa Sa Mons. Francisco Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România
              Prea Sfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj
              Pr. Prot. On. Ioan Chişărău, preot paroh

 

Biroul de presă al Episcopiei greco-catolice de Lugoj

 

procesiune noaptea de veghe

credinciosi participanti

sfintirea bisericii

sfanta liturghie