Pastorala de Paști a PS Vasile

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care ați și primit-o, întru care și stați, prin care și sunteți mântuiți (…) Căci v-am dat, întâi de toate ceea ce și eu am primit că Hristos a […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului 2017 Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu   La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.(…) Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.(…) Și celor câți […]

Pastorala de Paști a PS Vasile

Scrisoare pastorală Paști 2017 Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu   Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei care eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos (..) și împreună cu El ne-a […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului 2016 Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a […]

Pastorala de Paști a PS Vasile

Scrisoare pastorală Paști 2016 Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu,  Har, pace și bucurie de la Domnul nostru Isus Hristos Cel Înviat din morți! Sărbătoarea Paștelui ne întâmpină și în acest an cu invitația la bucurie pentru a participa astfel reînnoiți de lumina harului la […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

Scrisoare pastorală Crăciun 2015   Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu,   Mulțumim cu bucurie Tatălui Celui care ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moștenirea sfinților, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii Sale […]

Pastorala de Paști a PS Vasile

Scrisoare pastorală Paști 2015    Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu,    Har, pace și bucurie  de la Domnul nostru Isus Hristos  Cel Înviat din morți!   Sărbătoarea Învierii Domnului ne întâmpină și în acest an, ca un mesager neobosit în succesiunea celor două milenii […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

  SCRISOARE PASTORALĂ a Preasfințitului părinte Vasile Naşterea Domnului 2014   Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu. „…vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul”(Lc.2,10-11). Sărbătoarea nașterii lui Isus ne întâmpină azi […]

Pastorala de Paşti a PS Vasile

SCRISOAREA PASTORALĂ a Preasfinţitului Părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş Sărbătoarea Învierii Domnului 2014  „Fraţilor, vă aduc aminte Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi primit-o, întru care şi staţi, şi prin care  sunteţi mântuiţi (…) căci v-am dat, întâi de toate ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

„Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Spiritul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Mt.1,20-21). Iubiţi credincioşi, cuvioase persoane consacrate, fii şi fiice ale Bisericii noastre, vă […]

Pastorala de Paşti a PS Vasile

Scrisoarea pastorală a Preasfinţitului părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmar La mărita Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Isus Hristos  †Vasile, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmar, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu, Har, pace […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

SCRISOAREA PASTORALĂa Preasfinţitului părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmarla mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Vasile, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop greco-catolic de Maramureş şi Sătmar, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor […]

Pastorala de Paşti a PS Vasile

Scrisoarea pastorală a Preasfinţitului părinte Vasile,Episcop greco-catolic de MaramureşLa mărita Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Isus Hristos †Vasile,prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, episcop greco-catolic de Maramureş,Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu,Har, pace şi îndurare de la Dumnezeu Tatăl şi de la […]

Pastorala de Crăciun a PS Vasile

SCRISOAREA PASTORALĂ a Preasfinţitului părinte Vasile, Episcop greco-catolic de Maramureş la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Vasile, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop greco-catolic de Maramureş, Onoratului cler împreună slujitor, cuvioşilor călugări, călugăriţe şi persoane consacrate, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de […]

Decret privind Comisia Eparhială Liturgică şi de Artă Sacră

Nr. 508/30.09.2011 † VASILEDin mila lui Dumnezeu,Episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma,Greco-Catolică, de Maramureş Având noi datoria de a fi purtători de grijă pentru buna şi eficienta funcţionare a organismelor Eparhiale centrale sau teritoriale, pentru bunul mers al vieţii bisericeşti, spre folosul clerului şi al credincioşilor noştri, În baza canonului 243 § 3 din […]

Statutul Comisiei Eparhiale Liturgice şi de Artă Sacră

STATUTUL COMISIEI EPARHIALE LITURGICE ŞI DE ARTĂ SACRĂ PENTRU EPARHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ DE MARAMUREŞ Comisia Eparhială Liturgică şi de Artă Sacră pentru Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Maramureş, se constituie în urma hotărârii Episcopului eparhial de Maramureş, PS Vasile Bizău, prin Decretul nr. 508 din 30.09.2011. ART. 1 – NATURA […]

Predica PS Vasile cu ocazia înscăunării ca Episcop de Maramureş

„Mulţumesc Celui ce m-a întărit,lui Cristos Isus, Domnul nostru,că m-a socotit credincios şi m-a pus să-l slujesc” (1Tim 1.12). Preafericirea Voastră,Înalt Preasfinţiile Voastre,Preasfinţiţi părinţi confraţi în episcopat,Onoraţi părinţi preoţi, cuvioşi călugări, cuvioase surori călugăriţe şi persoane consacrate,Stimaţi domni senatori şi deputaţi, (…) domnule primar, stimaţi reprezentanţi ai autorităţilor de stat centrale şi locale,Iubiţi credincioşi, Cu […]

Pastorala de Crăciun a PS Ioan

Ioan Şişeşteandin mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,Episcop Român Unit Greco-Catolical Eparhiei de Maramureş Cuvânt Pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului „Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut niciodată: Unul Născut Fiul, care este în sânul Tatălui, El a spus-o”[1]; „dar nici glasul Lui nu l-aţi auzit, nici faţa Lui nu aţi văzut-o”[2]; […]

Pastorala de Paşti a PS Ioan

Scrisoare Pastorală La Sărbătoarea Învierii Domnului 2010 IOAN din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei, episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Maramureş Onoratului cler şi iubitului popor credincios: har, pace şi mântuire de la Dumnezeu, iar de la noi arhierească binecuvântare! „De ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? […]

Pastorala de Crăciun a PS Ioan

Ioan Şişeşteandin mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,Episcop Român Unit Greco-Catolical Eparhiei de Maramureş Cuvânt Pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului „Iată, Fecioara în pântece va lua şi va naşte fiu, şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. (Matei 1, 23) Iubiţi fraţi în Cristos, Evenimentul […]

Pastorala de Paşti a PS Ioan

IOANdin mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Maramureş Onoratului cler şi iubitului popor credincios:har, pace şi mântuire de la Dumnezeu,iar de la noi arhierească binecuvântare! „Rămâi cu noi, căci către seară este şi s-a plecat ziua” ( Lc 24, 29). Preaiubiţi fraţi în Cristos, Vestea […]

Pastorala de Crăciun a PS Ioan

IOAN ŞIŞEŞTEANdin mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop Român Unit Greco-Catolical Eparhiei de Maramureş CUVÂNT PASTORAL DE SĂRBĂTOAREANAŞTERII DOMNULUI 2008 „Iată, bucurie mare vă vestesc pentru tot poporul: Vi s-a născut astăzi mântuitor,în cetatea lui David, care este Cristos Domnul. Şi acesta vă va fi semnul:veţi găsi un prunc înfăşat […]

Pastorala de Paşti a PS Ioan Şişeştean

IOAN din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Maramureş Onoratului cler şi iubitului popor credincios: har, pace şi mântuire de la Dumnezeu, iar de la noi arhierească binecuvântare! „Acum toate s-au umplut de lumină, cerul şi pământul, şi cele dedesubt: deci să prăznuim toată făptura […]

Pastorala PS Ioan la Sărbătoarea Naşterii Domnului (2007)

IOAN ŞIŞEŞTEANdin mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop Român Unit Greco-Catolical Eparhiei de Maramureş CUVÂNT PASTORAL DE SĂRBĂTOAREANAŞTERII DOMNULUI 2007 „Eu sunt Pâinea cea vie, care s-a coborât din cer”(Ioan 6, 51). Iubiţi fraţi în Cristos, Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi cu ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria am ajuns, iarăşi, să […]

Pastorala de Crăciun a PS Ioan

Ioan Şişeştean din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop Român Unit Greco-Catolic al Eparhiei de Maramureş Cuvânt Pastoral de SărbătoareaNaşterii Domnului 2006 „Mărire întru cei de Sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bună voire” (Luca 2,14). Iubiţi fraţi în Cristos, Imnul păcii, cântat de mulţimea de „oaste cerească” […]

Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului, 2006

IOAN prin harul lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei, episcop român unit greco-catolic al Eparhiei de Maramureş Iubitului nostru cler şi popor: bucurie, pace şi ajutor de la Dumnezeu, iar de la Noi arhiereşti binecuvântări şi creştineasca salutare "Cristos a înviat"! "Ziua învierii, să ne luminăm, popoare! Paştile Domnului, Paştile! Că din […]