În perioada 23-25 ianuarie 2009, la Mănăstirea Călugăriţelor Baziliene „Sf. Maria” din Baia Mare, s-a desfăşurat Întâlnirea Comitetului Director Naţional AGRU şi a Delegaţilor AGRU din cele 5 Eparhii şi din Vicariatul de Bucureşti. La întâlnire au participat 22 de persoane: pr. drd. Vicar Coriolan C. Mureşan (asistent spiritual naţional), pr. Daniel Câmpean, Alexandra Belciug, Cecilia Frăţilă, Delia Ciulea, Gabriela Popa (Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş), Daniela Păcală, Constantin Pantiş (Eparhia de Oradea), Daniela Perian, Cristina Purice, Margareta Gheorghiu (Eparhia de Lugoj), Cornelia Frişan, Marius Boldor (Eparhia de Cluj-Gherla), pr. dr. Angel Zareczki, Lucian Miclăuş, Ligia Fanea, Marian Boian, Petronela Mureşan, Trandafir Pop (Eparhia de Maramureş), Valer Ardelean, Iulia Stănescu, Cornelia Epure (Vicariatul de Bucureşti).

Participanţii s-au întâlnit cu Mons. Simion Ilieş (Protosincelul/Vicarul general al Eparhiei de Maramureş) care a transmis salutul şi binecuvântarea PS Episcop Ioan Şişeştean. Lucrările au debutat cu Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, celebrată de asistenţii spirituali prezenţi şi cu meditarea capitolului 17 din Evanghelia după Ioan, dat fiind că motto-ul reuniunii a fost: „… ca toţi să fie una, după cum Tu, Tată, eşti în Mine şi eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis” (Ioan 17,21). S-a discutat stadiul reorganizării AGRU la nivel eparhial. Vicepreşedinţii naţionali, care sunt şi preşedinţi eparhiali, au prezentat componenţa noilor Consilii eparhiale AGRU pe care le prezidează. Consiliile eparhiale AGRU din Eparhia de Oradea, din Eparhia de Lugoj, din Eparhia de Maramureş, din Vicariatul de Bucureşti şi-au definitivat structura, urmând ca pe parcursul lunii martie să se definitiveze alegerea Consiliilor din Eparhia de Cluj-Gherla şi din Arhieparhia de Alba-Iulia şi Făgăraş.

Plecând de la aceste informaţii s-au putut constitui echipele de lucru pe departamente. S-a definitivat structura (4 părţi + 2 anexe) şi conţinutul broşurii despre AGRU (Cuvânt introductiv; Întemeietorii; Mărturii; Prezentare AGRU naţional; statut AGRU, cronologia istoriei AGRU) de promovare a AGRU, urmând ca la Întâlnirea Comitetului Director naţional de la Oradea din 25 aprilie, să fie prezentate materialele. Broşura va apărea la 80 de ani de la fondarea AGRU. Asistentul spiritual naţional AGRU, pr. Coriolan, a anunţat demisia unor membri din Consiliul Director Naţional, respectiv a domnului Radu Capan (secretar naţional AGRU) şi a domnului Adrian Popescu (responsabilul departamentului de imagine), ambii rămânând implicaţi însă în AGRU la nivelul propriei Eparhii. La propunerea preşedintelui naţional AGRU, dr. Alin Tat, toţi participanţii la întâlnire au confirmat numirea domnişoarei Cecilia Frăţilă ca secretară AGRU la nivel naţional.

Doamna avocat Cristina Purice, responsabil de departamentul economic-juridic, a prezentat situaţia financiară a AGRU pe anul 2008. Doamna Cornelia Frişan a informat participanţii în legătură cu lucrările Universităţii de vară AGRU de la Oradea (25 aprilie 2009). Pr. Coriolan Mureşan a prezentat activităţile din calendarul ACRO 2009 la care participă şi delegaţi AGRU: Seminarul de formare pentru preoţi (Cluj-Napoca, 2-5 februarie 2009), Campusul ACRO (Snagov 2-7 august 2009) precum şi cursurile de formare pentru sectorul copii şi adulţi. De asemenea, asistentul spiritual naţional a propus reluarea tradiţiei de exerciţii spirituale anuale pentru agrişti.

Participanţii la Întâlnire s-au deplasat în localitatea Şişeşti pentru a participa la înfiinţarea AGRU parohial. Momentul a fost de o deosebită încărcătură spirituală. În localitatea Şişeşti, în care comunitatea greco-catolică trăieşte încă sub semnul persecuţiei, a fost vizitat Muzeul memorial „Pr. dr. Vasile Lucaciu” alcătuit din vechea casă parohială şi şcoală. Pr. paroh Gabriel Hort a ţinut un discurs în care a vorbit despre „crucea credincioşilor din Şişeşti”, iar pr. Coriolan C. Mureşan despre „Învierea Şişeştiului”, copiii de la şcoală susţinând un mic concert în cinstea zilei de 24 ianuarie.

Celor prezenţi li s-a permis o scurtă vizită în biserica încă neretrocedată, care este obiectul unui litigiu în justiţie şi care a fost construită de pr. dr. Vasile Lucaciu – „Leul din Şişeşti”, înmormântat în această biserică. A urmat un moment de rugăciune (Sf. Rozar) în cimitirul satului, acolo unde se desfăşoară toate serviciile religioase, la final pr. Coriolan C. Mureşan rostind Consfinţirea la Inima Neprihănită a Mariei. La primăria din localitate, în prezenţa majorităţii membrilor Consiliului Director Naţional, a delegaţilor AGRU din toate Eparhiile greco-catolice şi din Vicariatul de Bucureşti, s-a constituit Consiliul Director AGRU Şişeşti. Următoarea Întâlnire a Comitetului Director Naţional va avea loc la Oradea, în perioada 24-26 aprilie 2009.

Cecilia Frăţilă,
Secretar naţional AGRU

image

image

image

image