La împlinirea a 10 ani de la sfințirea bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Satu-Mare, comunitatea parohială și-a sărbătorit sfinții patroni. Praznicul a fost înfrumusețat și de prezența întâi-stătătorului eparhiei de Maramureș, PS Vasile, care a celebrat Sfânta și Dumnezeaisca Liturghie. Împreună cu Preasfinția Sa, a concelebrat un sobor format din 25 de preoți din protopopiatul de Sătmar și din protopopiatele vecine. S-au unit în rugăciunea de mulțumire peste 1000 de enoriași precum și reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale: Ministrul Transporturilor, dl Ovidiu Silaghi; Președintele Consiliului Județean, dl. Adrian Ștef; Primarul Municipiului Satu Mare, dl Dorel Coica, împreună cu domnii viceprimari și vicepreședinți.

În predica sa, Preasfințitul Vasile subliniat faptul că prăznuirea corifeilor apostolilor este o invitație perenă la apostolie, pe care Biserica o adresează credincioșilor. A fi apostol a lui Hristos înseamnă să slujești pe Cel ce este Calea, Adevărul și Viața. Ori această misiune presupune de cele mai multe ori încercări, amintind de mărturia Sfântului Pavel, din apostolul praznicului:  „În călătorii adeseori, în primejdii de râuri, în primejdii de la tâlhari, în primejdii de la neamul meu, în primejdii de la păgâni; în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii cei mincinoşi; În osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de haine” (2Cor. 11, 26-27).

Arhiereul a continuat spunând că slujirea lui Hristos înseamnă să slujești Adevărul, care, în contextul culturii relativismului post-modern, reprezintă un puct fix, un stâlp și o temelie. Dar ucenicii lui Hristos nu sunt credibili în slujirea Adevărului decât în iubire, a cărei expresie este comuniunea și unitatea în Biserică și în afara ei.

Cuvântul omiletic al arhiereului s-a încheiat cu un îndemn la urmarea exemplului înaintașilor noștri întru credință, citându-l pe cardinalui Iuliul Hossu: ”Lupta mea s-a sfârşit, lupta voastră continuă”, iar lupta noastră este lupta creştină pentru virtute, valoare pentru dragoste şi bunătate”.

La sfârșitul celebrării liturgice părintele paroh Simion Gheorghe a mulțumit episcopului și celor prezenți pentru părtășia la bucuria spirituală a comunității parohiale. A urmat o agapă frățească, la care preoții și enoriașii si-au împărtășit impresiile, gândurile și trăirile.

Mulțumim Bunului Dumnezeu, care prin mijlocirea Sfinților și întru-tot lăudaților apostoli Petru și Pavel, ne-a dăruit acest sfânt și binecuvântat praznic.

 Pr. Florin Fodoruț