La începutul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creştină, parohia Duminica Tuturor Sfinţilor (Don Orione) din Ioşia-Nord, Oradea, a avut un oaspete de seamă în persoana Preasfinţitului Virgil Bercea, care a oficiat Sfânta Liturghie, asistat de preoţii parohi Florian Gui şi Mihai Fechetă din Congregaţia „Don Orione”.

În cuvântul său, PS Virgil a subliniat importanţa mulţumirii pentru binele făcut, arătând cât de greu este uneori să faci binele şi cu câtă uşurinţă se face răul. Preasfinţitul a pornit de la pilda celor 10 leproşi vindecaţi de Isus (Luca 17, 11-19), dintre care doar unul, samariteanul, un străin, s-a întors pentru a-I mulţumi Domnului pentru vindecare, dovedind că s-a însănătoşit nu numai trupeşte, ci şi spiritual, mântuindu-se prin credinţa lui.

PS Virgil l-a amintit apoi pe Mihai Eminescu, părintele limbii române literare, a cărui naştere a fost aniversată pe 15 ianuarie, evidenţiind puternicele legături ale acestuia cu Biserica Greco-Catolică, prin dascălii şi mentorii săi Aron Pumnul, Iosif Vulcan şi Titu Maiorescu, care i-au îndrumat paşii atât pe calea culturii, cât şi a credinţei. Preasfinţitul a recitat cu emoţie din poezia „Rugăciune” a lui Mihai Eminescu, unul dintre cele mai frumoase imnuri închinate Maicii Domnului în limba română.

În încheiere, PS Virgil a anunţat că pe 14 ianuarie Biserica a decis beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea, eveniment ce va avea loc pe 1 mai 2011, acesta fiind un motiv de bucurie pentru toţi creştinii. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a fost primul Papă care a vizitat România şi a avut un rol deosebit în dezrobirea ţărilor din estul Europei de sub tirania comunistă, ceea ce a însemnat şi câştigarea libertăţii pentru cultul greco-catolic din ţara noastră.

Preoţii şi enoriaşii participanţi la slujba din 16 ianuarie de la biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” (Don Orione) i-au mulţumit PS Virgil Bercea pentru binecuvântări şi l-au condus cu cântece la plecarea sa din parohie.

Orlando Balaş (via EGCO.ro)

imagine

imagine

imagine