În data de 13 aprilie au avut loc la Văşad reculegerile pentru adulţii din Protopopiatul de Ier cu tema „Să mergem cu bucurie pe drumul credinţei” şi motoul „Vorbeşte, Doamne, căci servul tău ascultă” (1Sam 3,9). Meditaţiile au fost propuse de pr. Coriolan C. Mureşan, responsabil al departamentului pentru adulţi al Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici Oradea.

Programul a debutat cu Sfânta Liturghie concelebrată de toţi preoţii prezenţi. Prima meditaţie a pornit de la cuvintele Mântuitorului din Marcu 7,34: „Deschide-te!” Pr. Coriolan a subliniat că adevărata surzenie este a aceluia care nu doreşte să asculte vocea lui Dumnezeu şi preferă să nu se schimbe nimic în propria viaţă chiar dacă acest lucru înseamnă inerţie, indiferenţă, viaţă fără valori autentice. Nu este destul însă să ne deschidem mintea ci este necesară o deschidere autentică, radicală şi totală la lucrarea Spiritului Sfânt în noi.

A doua meditaţie a pornit de la capitolul 13 din Evanghelia după Ioan, subliniind modelul Mântuitorului de slujire a discipolilor. Viaţa creştină nu poate fi înţeleasă doar din perspectiva vieţii spirituale personale şi comunitare ci trebuie să fie şi o slujire continuă şi plină de iubire a aproapelui, chiar şi atunci când aproapele poate greşi. Fidelitatea noastră faţă de chemarea la iubire a Mântuitorului trebuie să ţină cont că doar Isus este calea, adevărul şi viaţa. Aşa cum Mântuitorul subliniază în capitolul 15 din Evanghelia după Ioan, El este viţa iar noi suntem mlădiţele, dar adevăratele mlădiţe nu se pot dezvolta decât în comuniune deplină cu viţa. Comuniunea implică inclusiv disponibilitatea de a sacrifica propria viaţă pentru Domnul, aşa cum au făcut-o martirii Bisericii noastre. S-a reamintit mărturia de credinţă a comunităţii greco-catolice din Văşad, care în ciuda nedreptăţilor şi persecuţiilor de mai bine de jumătate de secol, rămâne şi astăzi tare în credinţă şi plină de speranţă pentru viitor.

Au fost prezentate exemple din mărturia de credinţă a Episcopului Vasile Aftenie şi a Fericitului Jose Sanchez del Rio. În finalul meditaţiei s-au dat câteva sfaturi pentru trăirea Postului Mare. Reculegerile s-au încheiat cu o agapă la care au participat toţi cei prezenţi.

Biroul Pastoral al Eparhiei de Oradea
via EGCO.ro

imagine

imagine

imagine