„Preotul este apărătorul adevărului, se înalţă împreună cu îngerii, preamăreşte laolaltă cu arhanghelii, ridică pe altarul din ceruri jertfele, este părtaş la preoţia lui Cristos, plămădeşte din nou făptura, reface în ea chipul lui Dumnezeu, o zideşte din nou pentru lumea de sus şi, lucrul cel mai important, este îndumnezeit şi îndumnezeieşte”, spunea Sfântul Grigore de Nazians. Şi o spun şi credincioşii Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, care au răspuns, în data de 17 octombrie, invitaţiei lansate de parohia greco-catolică „Sfântul Gheorghe” din Oradea (din incinta Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie) de a se spune rozariul, timp de 24 de ore, pentru preoţi.

Chiar dacă aşteaptă şi pretind multe de la preotul lor, credincioşii din Oradea sunt conştienţi că viaţa preotului este o luptă continuă. De aceea, enoriaşii au încercat să le dovedească preoţilor că sacrificiile lor nu sunt zadarnice. Astfel, pe lângă practicarea iubirii faţă de aproapele lor, credincioşii orădeni s-au rugat alături de preoţi pentru slujitorii lui Dumnezeu. Tema rugăciunii din acest an a fost „preoţii: model pentru cei credincioşi prin cuvânt, purtare, dragoste, credinţă şi curăţie”. Evenimentul s-a înscris în rândul iniţiativelor care marchează Anul Preoţiei.

Celebrarea a început, sâmbătă la ora 10:00, fiind condusă de preoţii Sorin Crăciun, Ionuţ Dobocan şi Olimpiu Todorean. Aceştia le-au prezentat credincioşilor meditaţii, în cadrul cărora au creionat şi figura Sfântului Ioan Maria-Vianney, modelul propus preoţilor de Papa Benedict al XVI-lea. Prin meditaţii, preoţii şi credincioşii, au conturat mai ales chemarea şi menirea preotului. Primii care au participat la manifestarea religioasă au fost elevii Liceului Greco-Catolic din Oradea. Acestora li s-au alăturat membrii Asociaţiilor „Cercetaşii Români Uniţi”, cei din „Reuniunea Mariană” şi „Vârsta a treia” din Oradea, dar şi preoţii, călugării, studenţii teologi şi grupurile de tineri şi credincioşi de pe lângă biserică. Aceştia au interpretat cântece religioase şi au rostit rugăciunea meditată a Sfântului Rozariu şi au reflectat la condiţia şi misiunea preotului etc.

La final, părintele Olimpiu Todorean, parohul bisericii Sfântul Gheorghe, i-a îndemnat pe preoţi şi pe credincioşi să trăiască şi să lupte în locul pe care l-a încredinţat Tatăl, pentru ca, astfel, să se realizeze peste tot Împărăţia Lui, să-şi consacre viaţa pentru slujirea aproapelui şi a fraţilor, dar şi la o trăire a credinţei autentice şi a misiunii preoţeşti.

Crina Dobocan

image

image

image

image