În seara zilei de duminică, 28 noiembrie 2010, în Biserica Protopopială „Sfânta Cruce” din Sebeș s-a celebrat un oficiu  dedicat aniversării Unirii de la 1 Decembrie 1918 și intitulat „Spiritualitate şi istorie”. Acest eveniment a fost totodată și un moment de evocare a lui Dumnezeu în rugăciune, părintele Covaciu Traian oficiind mai întâi slujba vecerniei, iar în a doua parte, părintele protopop Florin Gatea prezentând un scurt articol istoric intitulat „Rolul Bisericii Greco -Catolice în evenimentele de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia”.

Mesajul părintelui Gatea s-a dorit a fi unul istoric şi real, prin care să fie subliniată implicarea Bisericii Greco- Catolice în împlinirea dezideratului Unirii României, încă de la naşterea ei, la 1700.

Apariţia acestei Biserici a permis crearea condiţiilor făuririi conştiinţei naţionale româneşti unitare, prin memorabila activitate a episcopului unit Ioan Inochentie Micu Klain, prin Şcolile şi dascălii Blajului s-au format şi s-au răspândit principalele idei ale programului politic, ideologic al întregului popor român, concretizat mai întâi în Supplex Libellus Vallachorum din 1791, apoi dezvoltat în noi condiţii istorice, în Petiţia Naţională a Adunării Naţionale de la Blaj, din 1848, iar în final, în Declaraţia Unirii din 1 Decembrie 1918”.

În încheiere, a fost evocat momentul în care în faţa Adunării de la Alba Iulia, episcopul Iuliu Hossu s-a îmbrăţişat cu episcopul ortodox Miron Cristea, spunând următoarea frază: „Pe cum ne vedeţi azi îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi pe veci toţi fraţii români!”.

Fie ca ideile acestor oameni mari care au săvârşit Unirea şi formarea României Mari să deştepte în permanenţa istoriei spiritul naţional şi spiritual al celor care conduc vremelnic destinele ţării noastre.

Secretariatul Protopopiatului Sebeș