În cadrul seriei de conferinţe-cateheze organizate de Parohia Greco-Catolică Aiud I cu prilejul “Anului Credinţei”, în Duminica a 34-a după Rusalii, a Fiului Risipitor, a fost prezentată, la sfârşitul Sfintei Liturghii, conferinţa cu tema: «Cred întru Spiritul Sfânt, Domnul şi de viaţă făcătorul …».

Pe parcursul acestei conferinţe-cateheze, susţinută de Pr. Dr. Anton Rus, lect. univ. la Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Blaj din Universitatea « Babeş-Bolyai », a fost prezentată o radiografie biblică a prezenţei Spiritului Sfânt în Sfânta Scriptură, începând de la Cartea Facerii în care Spiritul lui Dumnezeu a fost prezent la crearea lumii, până la lucrarea Sa în viaţa lui Hristos, de la zămislire, Botez şi până la Învierea din morţi, concluzionând cu momentul Rusaliilor. Predica părintelui conferenţiar, care este şi părintele spiritual al seminariştilor blăjeni care se pregătesc pentru preoţie, s-a concentrat în principal pe lucrarea prin excelenţă a Spiritului care este santificarea Bisericii şi a fiecărui credincios în parte.

Spiritul Sfânt – de la care vine şi expresia de viaţă spirituală, viaţa în Spirit – lucrează prin intermediul Sfintelor Taine, al rugăciunii, al virtuţilor în sufletele celor care-l iubesc pe Domnul. Sfinţenia, deşi ni se pare abstractă şi de neatins, este o realitate accesibilă tuturor, cu condiţia să o avem printre obiectivele şi interesele imediate ale vieţii şi să plecăm de la lucrurile care ne sunt la îndemână în starea de viaţă în care ne găsim, esenţiale fiind dragostea de Dumnezeu şi de aproapele – a concluzionat pr. prof. Anton Rus.

Pr. Mihai Cristea

clip_image002[4]