Celebrarea Anului Credinţei oferă posibilitatea tuturor credincioşilor să pătrundă în profunzimea credinţei creştine, redescoperirea integrităţii şi a bogăţiei acesteia, cu speranţa că vom deveni făpturi noi în lumina Evangheliei lui Hristos. În acest spirit, în Duminica a 31-a după Rusalii, a vindecării orbului din Ierihon, a fost prezentată, la sfârşitul Sfintei Liturghii, conferinţa cu tema «Cred întru unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu … ».

Pe parcursul acestei conferinţe-cateheze, Pr. prof. univ. dr. Călin-Daniel Paţulea, profesor al Departamentului de Teologie greco-catolică Blaj din cadrul UBB Cluj Napoca, a subliniat necesitatea unei cât mai complete înţelegeri a identităţii lui Isus, Omul, Mesia-Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi consecinţele importante pentru formarea spirituală a creştinului şi a comunităţii ecleziale, necesitatea prezentării unei cateheze autentice şi corecte privind persoana lui Isus Hristos. Isus s-a întrupat prin lucrarea Spiritului Sfânt, depăşeşte istoria şi umanitatea, este Dumnezeu însuşi. Nu s-a născut datorită unei voinţe şi forţe umane, este darul absolut al lui Dumnezeu Tatăl pentru neamul omenesc. Va mântui poporul său de păcatele sale, întruparea Fiului lui Dumnezeu fiind o misiune de iubire, de răscumpărare şi de mântuire. Constituie prezenţa lui Dumnezeu pe pământ: «Dumnezeu, trimiţându-l pe propriul său Fiu într-un trup asemănător cu cel al păcatului, a condamnat păcatul în trup» (Rom 8, 3).

Dumnezeu a voit să treacă prin intermediul experienţei Creaţiei şi a Întrupării, determinând astfel o exigenţă fundamentală a credinţei noastre: umilinţa. Umilinţa ne ajută să înţelegem că Dumnezeu este infinitul, depăşind pe deplin natura şi inteligenţa noastră. Umilinţa ne ajută să ne simţim iubiţi de Dumnezeu, care este Iubire şi Providenţă, să ne încredem în îndurarea Celui PreaÎnalt, care va conduce evenimentele spre binele acelora care-L iubesc. Isus şi-a manifestat prezenţa prin Întrupare şi continuă să fie prezent în mijlocul nostru în Euharistie, Întruparea şi Euharistia fiind strâns unite şi într-o totală dependenţă de voinţa mântuitoare a lui Dumnezeu Tatăl în cadrul proiectului său de iubire nemărginită. Prezenţa lui Isus Hristos în viaţa noastră cotidiană ne ajută să nu ne mai simţim singuri în timp şi spaţiu, prezenţa spirituală fiind un preludiu al prezenţei glorificatoare a veşniciei.

Pr. Paroh Mihai CRISTEA

P1010012

P1010011

P1010008