Arhiepiscopia Majoră a organizat, în perioada 11-13 martie 2008, la Blaj, cea de-a-IV-a conferinţă BRU-Renovabis (Germania). Reuniunea s-a bucurat de prezenţa Preafericirii Sale Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi a tuturor episcopilor greco-catolici din România. Alături de aceştia au mai participat vicarii generali ai celor cinci Eparhii greco-catolice de pe teritoriul României (au lipsit reprezentanţii Eparhiei de Canton-SUA), membrii Curiei Arhiepiscopale Majore, secretarii celor şapte comisii sinodale, rectorii institutelor teologice greco-catolice, directorii Caritasurilor greco-catolice, responsabilii departamentelor economice eparhiale şi responsabilii cu pastoraţia laicilor şi a tinerilor.

Conferinţa au fost găzduită anul acesta de Caritasul Mitropolitan şi s-a bucurat de participarea d-nei Monika Kleck, referent pentru România al organizaţiei Renovabis – Germania.

Tema conferinţei a fost „Planul strategic – evaluare, elaborare, implementare”, iar scopul declarat reuniunii de lucru a fost atins, elaborându-se viziunea şi obiectivele strategice ale BRU pentru următorii zece ani, stabilindu-se totodată priorităţile şi planul de implementare a acţiunilor pastorale, sociale şi educative pentru următorii trei ani.

Derulate pe parcursul a trei zile, lucrările acestei sesiuni au fost structurate pe module şi (adesea) pe grupuri de discuţii, urmărindu-se participarea activă a tuturor celor prezenţi.

S-a stabilit ca viitoarea conferinţă BRU-Renovabis să aibă loc tot la Blaj, la sfârşitul lunii aprilie 2009.

Pr. Adin Pop

bru2.jpg

bru3.jpg

bru1.jpg

bru4.jpg