picture-34111„Aceasta nu e alta fără numai Casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului” (Fac 28,17).

Lunea Rusaliilor, lunea Preasfântului şi de viaţă Dătătorului Spirit, lunea Preasfintei şi Celei deofiinţă şi Nedespărţiei Treimi, 8 iunie 2009. Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Blaj, Casă a Domnului şi Poartă a cerului, şi-a sărbătorit hramul.

Dimineaţa, la orele 9, s-a celebrat Utrenia, urmată de intrarea în procesiune a grupului de copii pregătit pentru primirea primei Sfinte Împărtăşanii. Dumnezeiasca Liturghie a fost prezidată de Preasfinţia Sa Vasile, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, care, la omilie, a făcut îndemnuri pentru copii şi părinţi, pentru noi toţi, de a ne apropia de cele sfinte, mereu, cu inimă curată şi bună.

8-iunie-2009-0648-iunie-2009-153

După celebrarea Dumnezeieştii Liturghii, în incinta Catedralei a avut loc agapa frăţească, pregătită pentru toţi cei prezenţi la oficiul liturgic.
În după-amiaza aceleiaşi zile, la orele 17, în Catedrala special pregătită şi împodobită, s-a cântat de către toţi cei prezenţi, imnul „Spirite Sfinte, Lumină lină”, urmat de un Icos şi Condac din Acatistul Preasfintei Treimi. Părintele Ioan Fărcaş, vicar mitropolitan şi protopop de Blaj, a moderat în cele ce au urmat sesiunea de comunicări omagiale. Preasfinţia Sa Vasile „a mânat mai adânc” în cunoaşterea, atât cât putem fiecare cuprinde, a misterului Preasfintei Treimi. Profesorul Dr. Cornel Tatai-Baltă ne-a introdus „în taina” faimosului iconostas al Catedralei blăjene, cu accent pe icoana hramului, din dreapta iconostasului. Apoi, părintele subdiacon Dr. Ion Buzaşi a făcut un itinerar al prezenţei Catedralei în discursurile şi operele unor mari ortaori, scriitori, poeţi, episcopi.

picture-297

La orele 18,30, în parcul din faţa Catedralei, la umbra statuii Întemeietorului Blajului şi ctitor al Catedralei, episcopul Ioan-Inocenţiu Micu, pe o scenă amenajată, a avut loc un minunat program artistic. Ne-au încântat inimile, cu frumoasele noastre cântece populare şi cu măiestria costumelor, marea cântăreaţă de la confuenţa Târnavelor, Reta Rus, grupul folcloric „Obârşia”, cântăreţii de muzică populară studenţi teologi la Blaj, Dorin Pintea şi Marius Jidveian, grupul folcloric „Dor blăjean” al Liceului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, precum şi dansatorii ansamblului blăjean „Junii Blajului”.

picture-354

Catedrala Blajului, Biserica Mamă a tuturor catedralelor şi bisericilor Provinciei Arhiepiscopiei noastre Majore, a meritat şi merită, din an în an, din veac în veac, să fie cinstită, admirată şi plină de rugători la Tronul Veşnicei Treimi, pentru mântuirea sufletelor şi mântuirea Neamului.

Pr. Prot. Ioan Fărcaş

Un album foto de la evenimentele menţionate în articol poate fi vizionat aici.